آموزش پزشکی

صرع در مدرسه

میدانیم مدرسه در زندگی بچه ها نقش حساس و مهمی دارد و بدیهی است که خانواده های دارای فرزند مبتا به صرع و همچنین اولیای مدرسه که در زمان عدم حضور والدین مسئولیت این بچه ها را بعهده دارند در مورد آن پرسش های زیادی داشته باشند. بهتر است هر کس با فرزند مصروع شما سرو کار دارد از راننده سرویس گرفته تا معلم و ناظم مدرسه اطلاعاتی راجع به مشکل فرزند شما داشته باشد.

آیا مدرسه باید از صرع دانش آموز مبتلا اطلاع داشته باشد؟

بی توجهی و یا عدم ارایه اطلاعات صحیح در مورد صرع کودکتان میتواند خطرساز باشد. بدیهی است اطلاعات درست و علمی اولیای مدرسه راجع به صرع در عکس العمل آنها، در زمان حمله چه در جهت کمکهای اولیه و چه در جهت تشخیص به موقع و جلوگیری از عوارض بعدی میتواند کمک موثری باشد.

 

نکاتی که باید اولیا مدرسه در مورد صرع دانش آموز بدانند:

ابتدا باید سطح اطلاعات اولیا مدرسه را راجع به این اختال ارزیابی نمود. اگر اطلاعات در سطح قابل قبولی نیست از پایه نکات اصلی را بطور کلی در مورد اختال صرع توضیح و آموزش داد و سپس راجع به مشکل خاص دانش آموزان مبتا، خانواده بیمار باید اطلاعات ذیل را در اختیار مدرسه بگذارند یا به عبارتی مدرسه باید این اطلاعات را از والدین هر دانش آموز مبتا به دست آورد.

 • صرع دانش آموز مبتا به حمله تشنجی چگونه است؟ (چگونگی حمات فرد مبتا را باید پرسید.)
 •  آیا حمله صرع این دانش آموز قبل از اینکه آغاز شود علائم خبردهنده و هشدار دهنده دارد؟ اگر دارد علائم آن چیست؟
 •  حمله تشنجی چه مدت طول میکشد؟
 •  فرد مبتا چه مدت زمان برای برگشت به حال عادی پس از حمله نیاز دارد؟ به عبارتی چه مدت بعد از حمله باید استراحت کند تا به حال طبیعی برگردد؟
 •  چه اقدامات کمکی اولیه هنگام حمله نیاز دارد؟
 •  حمله چند بار در هفته یا در ماه رخ میدهد؟
 •  عوارض مستعد کننده یا ایجاد کننده ای که احتمالا موجب حمله میشوند در مورد دانش آموز مذکور کدامند؟
 •  آیا دانش آموز مبتا داروئی مصرف می کند؟ یا در روز باید چند قرص بخورد؟
 •  اطلاعات کافی راجع به چگونگی مصرف دارو در مدرسه را باید اولیای مدرسه بدانند. همچنین بهتر است آنان را از عوارض داروهای ضد صرع ساخت؟

چه عکس العملی را والدین هنگام حمله فرزند خود از اولیای مدرسه انتظار دارند؟ آیا دانش آموز را به خانه برگردانند به اورژانس انتقل دهند با پزشک تماس بگیرند و یا صبر کنند تا به حال اولیه برگشته و سپس به کار خود ادامه دهند؟

همچنین لازم است والدین اگر اطلاعاتی راجع به نحوه تحصیل فرزند خود دارند و به توصیه پزشک معالج محدودیتهایی برای نوع درس و فعالیت فیزیکی بایستی انجام گیرد دراختیار مدرسه گذارند در واقع هرگونه مراقبت و نظارتی که توصیه شده است در اختیار اولیای مدرسه قرار دهند.
• اطلاعات لازم راجع به صرع را والدین یا اولیای مدرسه از کجا بدست آورند؟
خوشبختانه در کشور ما نیز پس از تاسیس انجمن صرع میتوان اطلاعات لازم را از انجمن بطریق حضوری ،مشاوره، مکاتبه ای و پستی به دست آوردبدیهی است .

دارو و مدرسه:
در مواردی دانش آموز از هر نظر توان پذیرش مسئولیت داروی خود را دارد که در این صورت به عهده خود اوست و گاه مدرسه مانند والدین این مسئولیت را میپذیرد و محلی برای نگهداری داروها داشته و سروقت دارو را به دانش آموز میدهد اما در هر حال امکان فراموش شدن دوز مصرفی میان روز وجود دارد و گاه ممکن است دانش آموز داروی خود را  نخورد بهترین راه در این مورد مشاوره با پزشک مربوطه است تا شاید داروها را طوری تنظیم نماید که نیازی به مصرف داروها در بین روز و در مدرسه نباشد و یا احیاناً بتوان پس از برگشت از مدرسه دارو را مصرف نمود.

ورزش در مدرسه:
برای آنکه بخواهیم فرزند ما فعالیتهای ورزشی را بخوبی و کامل انجام دهد باید به سه عامل اصلی توجه کنیم این عوامل برای همه فعالیتهای دانش آموزان در مدرسه و خانه اهمیت دارد:

 • طبیعت و فرم نوع فعالیت آموزشی
 • طبیعت و نوع صرع دانش آموز
 • مراقبت دقیق و امکانات موجود در حین ورزش کردن

اگر به موارد فوق توجه شود در واقع شما به حل مساله بطور علمی پرداخته اید. میتوان این موارد را با معلم ورزش و والدین و پزشک معالج فرد مصروع در میان گذاشت و برای فعالیت مناسب و ممکن ورزشی تصمیم گیری نمود. برای مثال ممکن است ورزش ژیمناستیک در ارتفاع بالا برای فرزند شما مناسب نباشد اما همین ورزش در روی زمین و با حضور مربیان مخصوص بری فرد مصروع اشکالی ندارد در مجموع همه ورزش ها با مراقبت و رعایت اصول ایمنی قابل اجرا می باشد.

صرع و ضعف تحصیلی:

علل متفاوتی برای ضعیف بودن درس یک دانش آموز مصروع وجود دارد و همه آنها مربوط به مشکل صرع آنها نیست اگر اطمینان دارید که صرع عامل افت تحصیلی فرزند شماست پس نکات زیر را به دقت بررسی و مورد مطالعه قرار دهید:

 • تنفر از مدرسه بعلت رنج و مشکلی که دانش آموز مصروع در بین بچه های دیگر احساس میکند.
 • تصور خانواده و اولیای مدرسه از اینکه دانش آموز مصروع به علت حمله صرع نمیتواند پیشرفت داشته باشد.
 • حمات صرع متناوب و زیاد از هرنوع بخصوص صرع است نوع ابسانس که اغلب یا تشخیص داده نمیشود یا توقف شناخت موقتی که بعلت اختال الکتریکی گذرا در مغز رخ میدهد.
 •  آسیب به مغز حتی خیلی جزئی که ممکن است فقط بخش مربوط به یادگیری را تحت تاثیر قرار دهد. مانند بخش مربوط به خواندن.
 • عوارض داروئی ضد صرع )که البته خیلی شایع نیست( و بیشتر بصورت منگی و گیجی ،کاهش حافظه و ضعف تمرکز خود را نشان میدهد. شما باید تمام این موارد را با اولیای مدرسه در میان بگذارید تا موردی که بیشتر اهمیت دارد و در ضعف تحصیلی فرزند شما تاثیر دارد بیابید. ممکن است بیشتر از یکی از موارد بالا در افت تحصیلی فرزند شما مطرح باشد اما خوشبختانه همه آنها قابل حل است و بخشی از آنها را با مشورت تخصصی با پزشک مربوطه باید حل کنید.

صرع- رفع تکلیف و تنبلی:

گاه بچه های مصروع از صرع خود بعنوان یک بهانه برای رفع تکلیف و در رفتن از زیر درس خواندن سوء استفاده میکنند به بهانه صرع گاه خانواده و معلم خود را گول میزنند تا بدلیل انجام ندادن تکلیف سرزنش نشده و تنبیه نشوند مثا مواردی چون انجام ندادن تکلیف شب، عذرآوردن برای تمییز نکردن اتاق خود یا نشستن دست و صورت و غیره. باید توجه داشت که کودک مبتا به صرع از این نظر هیچ فرقی با دیگر کودکان ندارد و بایستی از او انتظار داشت که وظایف خود ا انجام دهد و عذری نیاورد. اما با این حال دروسی هستند که ممکن است موجب افزایش اضطراب دانش آموز شده و ترس از وقوع حمله را افزایش دهند. در این موارد باید آموزش مقابله با استرس و یا پرهیز از موارد استرس زا را به فرزند خود بیاموزید و سعی کنید بجای روحیه شکست در مقابل مشکلات و رنج به آنها راه تطابق را بیاموزید.

صرع و امتحان:

در این مورد معمولا مشکل خاصی پیش نمی آید و دانش آموز دچار صرع مانند دیگر دانش آموزان قادر به گذراندن امتحانات خود میباشد مگر اینکه حمله صرع هنگام امتحان رخ دهد و قطعا اولیای مدرسه این مورد را در محاسبه نمره در نظر میگیرد. در مواردی که حمات صرع شدید و کاما تحت کنترل نمی باشند لازم است پزشک متخصص و والدین توضیحات لازم را در اختیار اولیای مدرسه گذاشته و در مورد وضعیت و شرایط امتحان به آنها توضیح دهند.

صرع و مدرسه استثنائی:

اکثر فرزندان دچار صرع می توانند بخوبی در میان دیگر دانش آموزان و در مدارس معمولی به تحصیل بپردازند اگر بپرسید چه مدرسه ای برای فرزند شما بهتر است؟ باید بگوئیم که تحصیل در مدرسه عادی را توصیه میکنیم در مواردیکه دانش آموز مصروع طی کارشناسی های پزشکی و روانشناسی همراه با صرع بیماری زمینه ای مغزی دیگری دارد و یا بهره هوشی پائین تر از حد نرمال دارد بهتر است در مدرسه استثنایی تحصیل نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *