ارتباط مستقیم با اپراتور
۰۰۹۸-۵۱-۳۶۰۰۲۰۰۰
۰۰۹۸-۵۱-۳۶۰۰۴۰۰۰

روابط عمومی
۰۰۹۸-۵۱-۳۶۰۰۲۶۰۰
ایمیل: info@razavihospital.ir

پذیرش بستری 
۰۰۹۸-۵۱-۳۶۰۰۴۰۵۰

معاونت آموزشی و پژوهشی
۰۰۹۸-۵۱-۳۶۰۰۲۸۹۴

واحد بیماران بین الملل
۰۰۹۸-۵۱-۳۶۰۰۲۵۰۷
ایمیل: razavighc@razavihospital.ir

اطلاعات
۰۰۹۸-۵۱-۳۶۰۰۴۰۳۵

آدرس: ایران، خراسان رضوی، مشهد، بزرگراه پیامبر اعظم، بعد از پل قائم، بیمارستان رضوی

تلفن: ۶۶۶۸۸۸۸-۵۱۳-۰۰۹۸

فکس: ۶۶۶۸۸۸۷-۵۱۳-۰۰۹۸

پست الکترونیکinfo@razavihospital.ir

فرم تماس با ما :

"*" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .