اخبار بیمارستان رضوی

برای اولین بار در کشور تولید ۴ رادیو داروی جدید توسط بخش پزشکی هسته ای بیمارستان رضوی

بخش پزشکی هسته ای بیمارستان رضوی موفق شده است تا با تولید ۴ مورد رادیوداروی جدید برای اولین بار در کشور ، تنوع سبد تولیدات رادیودارویی خود را به ۸ مورد رادیودارو برساند که عبارتند از :

رادیوداروهای تولیدی از سال ۹۴ الی پایان ۹۸:
🔹️۱- رادیوداروی FDG :
این رادیودارو جهت اسکن تشخیصی با هدف مانیتورینگ کلیه ی سرطان ها به صورت عمومی و با استفاده از سامانه سیکلوترون تولید می گردد. نیمه عمر آن ۱۱۰ دقیقه می باشد و بیمار پس از تزریق با استفاده از دستگاه پت اسکن ، تحت تصویربرداری قرار میگیرد.
🔹️۲- رادیو داروی Ga68-PSMA :
این رادیودارو جهت اسکن تشخیصی با هدف مانیتورینگ سرطان پروستات و با استفاده از ژنراتور گالیوم ۶۸ تولید می گردد. نیمه عمر آن ۶۸ دقیقه می باشد و بیمار پس از تزریق با استفاده از دستگاه پت اسکن ، تحت تصویربرداری قرار میگیرد.
🔹️۳- رادیوداروی Ga68-DOTATATE:
این رادیودارو جهت اسکن تشخیصی با هدف مانیتورینگ سرطان های غدد درون ریز و با استفاده از سامانه ژنراتور گالیوم ۶۸ تولید می گردد. نیمه عمر آن ۶۸ دقیقه می باشد و بیمار پس از تزریق با استفاده از دستگاه پت اسکن ، تحت تصویربرداری قرار میگیرد.
🔹️۴- رادیوداروی FET :
این رادیودارو جهت اسکن تشخیصی با هدف مانیتورینگ تومور های مغزی و با استفاده از سامانه سیکلوترون تولید می گردد. نیمه عمر آن ۱۱۰ دقیقه می باشد و بیمار پس از تزریق با استفاده از دستگاه پت اسکن ، تحت تصویربرداری قرار میگیرد.

رادیو داروهای تولیدی در سال ۹۹ برای اولین بار در ایران:
🔹️۵- رادیو داروی NaF :
این رادیودارو جهت اسکن تشخیصی با هدف مانیتورینگ سیستم استخوانی بجای رادیوداروی قدیمی MDP و با استفاده از سامانه سیکلوترون تولید می گردد. نیمه عمر آن ۱۱۰ دقیقه می باشد و بیمار پس از تزریق با استفاده از دستگاه پت اسکن ، تحت تصویربرداری قرار میگیرد.
🔹️۶-رادیوداروی Ga68-Citrate :
این رادیودارو جهت اسکن تشخیصی با هدف مانیتورینگ عفونتهای بافت نرم و بافت سخت برای اولین بار در ایران و با استفاده از ژنراتور گالیوم ۶۸ تولید می گردد. نیمه عمر آن ۶۸دقیقه می باشد و بیمار پس از تزریق با استفاده از دستگاه پت اسکن ، تحت تصویربرداری قرار میگیرد.
🔹️۷- رادیوداروی Ga68-MAA :
این رادیودارو جهت اسکن تشخیصی با هدف مانیتورینگ عملکرد ریه و با استفاده از ژنراتور گالیوم ۶۸ برای اولین بار در ایران تولید می گردد. نیمه عمر آن ۶۸دقیقه می باشد و بیمار پس از تزریق با استفاده از دستگاه پت اسکن ، تحت تصویربرداری قرار میگیرد.
🔹️۸- رادیوداروی Ga68-Pentixafor :
این رادیودارو جهت اسکن تشخیصی با هدف مانیتورینگ تومورهای مغزی و با استفاده از ژنراتور برای اولین بار در ایران تولید می گردد. نیمه عمر آن ۶۸ دقیقه می باشد و بیمار پس از تزریق با استفاده از دستگاه پت اسکن ، تحت تصویربرداری قرار میگیرد.

و در آینده :
🔴تولید رادیو داروی FAPI برای اولین بار در ایران با هدف تشخیص کلیه سرطانها به صورت عمومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *