آموزش پزشکی

اسکن تیروئید

این اسکن جهت بررسی انواع اختالات غده تیروئید و با تکنسیوم انجام می گیرد. از طریق تصاویر بدست آمده می توان اندازه غده تیروئید ، بررسی گره ها تیروئیدی و اختال عملکرد تیروئید را ارزیابی کرد . با توجه به تصاویر اسکن می توان بین گره های تیروئیدی پرکار و کم کار که درمان متفاوت دارند . بررسی توده های گردنی با گسترش به قفسه سینه از دیگر کاربردهای عمده اسکن تیروئید با I 131 است . در این روش ۲۴ ساعت پس از تجویز مقادیر بسیار اندک I 131 تصویربرداری از منطقه گردن و قفسه سینه انجام می شود و می توان بافت تیروئیدی گسترش یافته در قفسه سینه را تشخیص داد. یکی از درمان های دیگری که برای تیروئید به کار می رود نیز درمان با ید I 131 می باشد . با دادن ید رادیو اکتیو بخش قابل توجهی از آن در تیروئید جمع شده و بافت تیروئید را تحت تابش قرارمیدهد . باقیمانده ید که توسط غده تیروئید جذب نشده ازطریق ادراراز بدن خارج می شود.

آمادگی لازم جهت اسکن تیروئید با تکنسیوم
• لووتیروکسین یک ماه قطع شود
• متی مازول ، پنتیو اوراسیل ۳ روز
• درصورت انجام تصویربرداری باماد حاجب (نظیرسی تی اسکن باتزریق ،آنژیوگرافی)حداقل ۶هفته فاصله باشد.
• داروهای آنتی تیروئیدی وتیروئیدی درحدامکان وبانظر پزشک معالج قطع شود.(داروهایی چون لووتیروکسین ، لیوتیرونین ، متی مازول )
• هنگام مراجعه هرگونه سوابق پزشکی مرتبط ازجمله آزمایشات، سونوگرافی ،اسکن قبلی وخلاصه پرونده (درصورت بستری بودن ) را همراه بیاورید.
• وجود یک نفرهمراه برای بیماران مسن ، کودکان ، افرادمعلول وکم ذهن یابیماران بدحال الزامی است.
• بیماران خانم درصورت بارداربودن مسئول پذیرش را درجریان بگذارید.
• حداقل به مدت یک هفته ازخوردن ماهی ، غذاهای دریایی ، سوسیس وکالباس وفست فود ، غذاهای کنسروی خودداری نمایید.

روش انجام اسکن تیروئید
• بیمار پس از پذیرش به اتاق پزشک مقیم پزشکی هسته ای جهت گرفتن شرح حال راهنمایی می گردد، سپس به اتاق تست ورزش جهت دریافت رادیودارو راهنمایی می گردد.
• در صورت انجام اسکن تیروئید با تکنسیوم ، تزریق رادیودارو در این اسکن بصورت وریدی است ، حدود ۲۰ دقیقه پس از تزریق رادیودارو ، تصویربرداری از تیروئید انجام می گیرد. پس از انجام اسکن در صورت نیاز بیمار توسط پزشک متخصص پزشکی هسته ای معاینه و یا تصویر اضافی گرفته خواهد شد.

مراقبت های پس از انجام اسکن تیروئید
• بیماران پس از انجام اسکن تیروئید باید ۸ ساعت از نزدیک
شدن به کودکان زیر ۱۲ سال و خانم های باردار و پرسنل بخش
خودداری نموده و حداقل ۱- ۲ متر فاصله را حفظ نمایید.
• مادران شیرده به مدت ۲۴ ساعت شیر خود را دوشیده و دور بریزند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *