کلینیک نفرولوژی

بررسی و درمان فشار خون مقاوم به درمان، انواع نارسایی کلیه، عفونتهای مزمن سیستم ادراری، بیماریهای فانکشنال و مادرزادی کلیه در این کلینیک صورت می گیرد.

پزشکان
ما یک تیم عالی از پزشکان ماهر، بسیار با تجربه و با انگیزه فوق العاده داریم. ما برای انتظارات .، نیازها و استانداردهای شما تلاش می کنیم. با پزشکان ما در اینجا ملاقات کنید

 
فهرست