کلینیک شنوایی سنجی

واحد شنوایی شناسی بیمارستان با بهره گیری از پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاههای ارزیابی شنوایی و تعادل ، توانایی انجام کلیه آزمونهای ادیومتریک و الکتروفیزیولوژیک دارد . مجموعه این ابزارهای پیشرفته در کنار کارشناسان و متخصصین باتجربه ، واحد شنوایی شناسی بیمارستان را به یکی از مراکز نمونه و بی نظیر شنوایی شناسی در منطقه مبدل کرده است .بخشی از تستهایی که در این واحد انجام می شوند به شرح زیر است :

¯ (PURE TONE AUDIOMETRY) P.T.A : این آزمون به وسیله دستگاهی به نام ادیومتر که توانایی تولید سیگنالهای صوتی در فرکانسهای مختلف و شدتهای قابل تنظیم را دارد انجام می شود . این آزمون کاملاً سابجکتیو است وبه همکاری کامل بیمار نیاز دارد . هدف از انجام این تست ، بررسی وضعیت شنوایی بیمار از لحاظ کمی و کیفی ، تعیین میزان معلولیت بیمار از لحاظ ارتباطی ، کمک به تشخیص ضایعات مختلف گوش و کمک به بیمار در جهت استفاده از وسایل کمک شنوایی می باشد . دستگاه ادیومتر دو کاناله واحد شنوایی شناسی بیمارستان فوق تخصصی رضوی، قابلیت های دیگری نظیر انجام تستهای افتراقی جهت تعیین محل ضایعه SISI-ABLB-BEKESY AUDIOMETRY
¯ TONE DECAY LOMBARD- و STENGER همچنین ارزیابی های مربوط به کم شنوایی های کاذب (متمارضین به کم شنوایی یا شنوایی نرمال) را دارا میباشد. در ضمن این واحد مجهز به دو کابین استاندارد اکوستیکی جهت آزمون های شنوایی می باشد .
¯ IMPEDANCE AUDIOMETRY: دستگاه تمپانومتری مورد استفاده در این واحد از جمله پیشرفته ترین دستگاههای تمپانومتری می باشد که قابلیت های فراوانی مانند وجود پروب تن فرکانس بالا برای نوزادان ، بلوتوث ، اتصال به کامپیوتر، ذخیره اطلاعات بیماران به تعداد زیاد و قابل حمل بودن را دارد. با استفاده از تمپانومتری می توان فشار گوش میانی ، وضعیت تحرک پرده گوش، وضعیت شیپوراستاش ، وضعیت یکپارچگی و تحرک زنجیره استخوانی را ارزیابی و بررسی کرد . این دستگاه توانایی ارزیابی رفلکس اکوستیک از طریق IPSILATERAL و CONTRALATERAL به دو صورت اسکرینینگ و ارزیابی آستانه را دارد. همچنین دستگاه TYMP-SCREEN نیز در این واحد موجود است .
آزمونهای الکتروفیزیولوژی که سیستم شنوایی گوش را بررسی می کنند شامل OAE،ABR ، E.CO.G ,ASSR و برای انجام تستهای تعادلی VNG و VEMPمی باشد .

¯ ( OTOACOUSTIC EMISSION ) O.A.E : در این آزمون اصوات حاصل از حلزون (سلولهای مویی خارجی) که دارای خاصیت تحرک می باشند توسط میکروفونی در مجرای گوش خارجی ثبت می شوند.مهمترین کاربردبالینی این آزمون در امر غربالگری شنوایی نوزادان می باشد.
¯ ( AUDITORY BRAINSTEM RESPONSE ) A.R : در این آزمون پتانسیل های ایجاد شده در عصب شنوایی و ساقه مغز توسط الکترودهای سطحی جمع آوری و ثبت می شود . کاربرد بالینی این آزمون در تعیین آستانه شنوایی ( در افراد سخت آزمون ، نوزادان ، متمارضین و افراد کهنسال ) و تشخیص ضایعات و تومورها در طول عصب شنوایی و ساختمان ساقه مغز می باشد .
¯ (ELECTROCOCHLEGRAPHY ) E.G : در این آزمون پتانسیل های برانگیخته شده از حلزون و عصب شنوایی با کمک الکترودهایی که در مجاری گوش قرار می گیرند ثبت می شوند . بررسی عملکرد حلزون و تشخیص هیدروپس آندولنف در بیماری منیر از جمله کاربردهای بالینی آزمون الکتروکوکلئوگرافی می باشد .
¯ ( VIDEO NYSTAGMOGRAPHY ) V.N.G :در این آزمون با ارزیابی حرکات چشم می توان سیستم دهلیزی گوش را بررسی کرد . این آزمون مجموعه ای از چند تست شامل حرکات سریع چشم (ساکاد) ، آزمون نگاه خیره ، آزمون اپتوکینتیک ، آزمون وضعیتی در کلیه جهات ، آزمون هالپایک و آزمون کالریک می باشد . کاربرد بالینی این آزمون برای بررسی اختلالات سیستم دهلیزی گوش داخلی می باشد .
¯ VEMP( VESTIBULAR EVOKED MYOGEIC POTENTIAL) : این آزمون یکی از جدیدترین و مهمترین پیشرفتها در حوزه نوروفیزیولوژی بالینی سیستم دهلیزی محسوب می شود . پاسخهای VEMP منعکس کننده فعالیت دستگاه دهلیزی به ویژه ساکول می باشد. . در این آزمون محرک صوتی با شدت بالا منجر به تغییر پتانسیل در عضلات گردن شده و به وسیله الکترودهای سطحی از سطح عضله استرنوکلایدوماستوئید جمع آوری و ثبت میگردد. با اضافه شدن این آزمون به مجموع آزمون های دهلیزی می توانیم اطلاعات کاملتری از سیستم دهلیزی بدست آوریم .

فهرست