کلینیک داخلی

واحد کلینیک داخلی با حضور پزشکان متخصص(داخلی –عفونی-ریه-گوارش –غدد) علاوه بر ویزیت بیماران با دارابودن دستگاه اسپیرومتری پیشرفته اقدام به انجام تست اسپیرومتری ساده ، تست اسپیرومتری با و بدون برونکودیلاتور ، تست Body Plethysmography ، تست DLCO و TLCO می نماید.

اسپیرومتری روشی است که به صورت پاراکلینیکال جهت کشف نارسایی های ریوی استفاده می شود .

¯ تست اسپیرومتری ساده : توسط آن حجمها و ظرفیتهای ریوی اندازه گیری می شود .
¯ تست اسپیرومتری با وبدون برونکودیلاتور : توسط آن حجمها و ظرفیتهای ریوی قبل و بعد از استفاده از اسپری سالبوتامول ارزیابی می شود .
¯ تست DLCO : با استفاده از آن ظرفیت انتشاری ریه ، میزان اکسیژن از هوای آلوئولی به گلبول قرمز را تخمین می زنند.
¯ تست TLCO : این دستگاه عبارتست از محفظه ای شبیه گیشه تلفن که وقتی شخصی در داخل آن برای انجام مانورهای تنفسی می نشیند و درب آن را بستند ، هیچگونه منفذی به خارج ندارد و محفظه مزبور مجهز به پنوماتوگرافی است . جهت اندازه گیری حجم و شدت جریان هوا حسگرهایی دارد که در ارزیابی میزان فشار دهان و فشار جعبه به کار می رود . دم و بازدم بیمار تغییراتی را در حجم و فشاردرون جعبه ایجاد میکند که روی صفحه مدرج و دوّاری موسوم به اوسیلوسکوپ ثبت می شود و بر مبنای این تغییرات میتوان حجم هوایی را که با اسپیرومتری معمولی قابل اندازه گیری نیست،بدست آورد.
*تست مانومتری :حهت تعین میزان PHمعده توسط متخصص گوارش انجام میشود

پزشکان
ما یک تیم عالی از پزشکان ماهر، بسیار با تجربه و با انگیزه فوق العاده داریم. ما برای انتظارات .، نیازها و استانداردهای شما تلاش می کنیم. با پزشکان ما در اینجا ملاقات کنید

فهرست