کلینیک جراحی عروق​

جراحی عروق شاخه‌ای از جراحی است که به درمان بیماری‌های دستگاه گردش خون، سرخرگها و سیاهرگها می‌پردازد. این رشته توسط روش‌های کمتر تهاجمی و بازسازی سعی در اصلاح این بیماری‌ها دارد. این رشته از ادغام جراحی عمومی و جراحی قلب و نیز روش‌های جدید پرتو‌شناسی مداخله‌ای تشکیل یافته است.انواع جراحی عروق
«واریس» که به دلیل گشادشدگی و طویل شدن وریدها یا همان سیاهی‌ها ایجاد می‌شود، با انواع روشهای درمانی در مراحل مختلف شامل؛ تزریق داروها در ورید‌ها به صورت مستقیم یا تحت راهنمایی «فلوروسکوپی» و یا درمان با استفاده از دستگاه لیزر و «رادیوفری کوئنسی» و همچنین انواع جراحی‌های باز در این بخش درمان می‌شود که انتخاب روش درمانی بستگی به تشخیص و تصمیم جراح عروق دارد.

در زمینه گرفتگی سیاهرگها نیز انواع درمانهای نوین شامل «ترومبولیز» یا حل کردن شیمیایی وی یادآور می‌شود: لخته و یا خارج کردن لخته به صورت جراحی و در نهایت پیوند «رگ» که نیاز به تجربه و مهارت بالایی دارد، قابل انجام است.
بیماریهای عروق لنفاوی که به صورت تورم پاها و دستها تظاهر می‌کند و ناشی از بسته شدن عروق لنفاوی می‌باشد با استفاده از دستگاه مخصوص درمان «ادم لنفاوی» که با فشار باد کار می‌کند و غیر تهاجمی است، انجام پذیر می‌باشد.

فهرست