کلینیک اطفال و نوزادان

كلینیك اطفال و نوزادان بیمارستان رضوی از فروردین ۱۳۸۵ راه اندازی شده است و پذیرای بیماران و مراجعین از سطح شهر مشهد و سرتاسر کشور و همچنین سایر كشورها به ویژه كشورهای عربی و همسایه می باشد. این واحد شامل دو قسمت است:

كلینیك تخصصی اطفال و نوزادان، با حضور همكاران متخصص اطفال.
كلینیك فوق تخصصی نوزادان، با حضور فوق تخصص نوزادان و اساتید دانشگاه علوم پزشكی. این كلینیك در دو شیفت صبح و عصر خدمات خود را ارائه می کند. علاوه بر تجهیزات كامل و مدرن جهت معاینات كامل نوزادان و كودكان، این واحد مجهز به یك دستگاه بیلی تست می باشد كه امكان تخمین میزان بیلی روبین نوزادان را به روش غیر تهاجمی از طریق پوست فراهم می سازد. همچنین در موارد اورژانس امكان انجام عملیات احیاء و سایر اقدامات اورژانس میسر می باشد. آمار مراجعین به كلینیك از ابتدای راه اندازی تاكنون بیش از ۱۰ برابر افزایش داشته است. در این راستا تلاش و جدیت همكاران متخصص اطفال و ارائه بهترین خدمات و همچنین نظم و انضباط در حضور به موقع آنان بسیار چشمگیر می باشد.
باحضورپزشکان متخصص وفوق تخصص جهت معاینات کامل نوزادان و کودکان و با دارابودن دستگاه ترمومتر تمپان(کنترل دمای بدن از طریق گوش) -دستگاه بیلی روبین سنج پوستی ( امکان تخمین بیلی روبین نوزادان رابه روش غیرتهاجمی دارد )-ترازوهای مخصوص جهت توزین نوزادان و کودکان –ترالی احیا نوزاد قادر به ارائه خدمات می باشد.

پزشکان
ما یک تیم عالی از پزشکان ماهر، بسیار با تجربه و با انگیزه فوق العاده داریم. ما برای انتظارات .، نیازها و استانداردهای شما تلاش می کنیم. با پزشکان ما در اینجا ملاقات کنید

فهرست