بیمارستان فوق تخصصی رضوی

بیمارستان رضوی

پاراکلینیک ها

بیمارستان رضوی

ناباروری(IVF)

نوار عصب و عضله

مانومتری و PH متری

رادیولوژی عمومی

سونوگرافی، سی تی اسکن، ام آر آی

سنگ شکن برون اندامی

غربالگری نوزادان (ROP)

رادیوتراپی – آنكولوژی

پزشکی هسته ای

فیزیوتراپی

اکوکاردیوگرافی

هولترمانیتورینگ

فهرست