واحد مخابرات

مرکز مخابرات بیمارستان رضوی با بهره گیری از آخرین تکنولوژی روز ارتباطات و اطلاعات و با در اختیار داشتن نیروهای فنی و آموزش دیده و متخصص خدمات خود را به صورت ۲۴ ساعته به بخشهای درمانی و اداری بیمارستان ارائه می نماید.

سیستم مخابراتی بیمارستان رضوی بر روی بستر IP طراحی و اجرا شده است. که با توجه به وسعت پروژه جزو اولین و بزرگترین پروژه های IP PHON در کشور می‌باشد.

سیستم مودم HDSL که برای اولین بار در استان خراسان در بیمارستان رضوی راه اندازی شده، ارتباط خارج از بیمارستان با شماره های داخلی بیمارستان را فراهم می نماید. به این ترتیب با قراردادن شماره ۳۶۰۰۴ برای ارتباط با بخش های ساختمان فاز یک و  ۳۶۰۰۲  برای ارتباط با بخش های ساختمان فاز دو قبل از شماره اتاق بیمار می توان مستقیماً و بدون اتلاف وقت با داخلی مورد نظر ارتباط برقرار کرد.

فهرست