نوار عصب و عضله

کلینیک نوار عصب و عضله بیمارستان رضوی با بکارگیری پیشرفته ترین دستگاهها و بکارگیری متخصصین این رشته در خدمت جامعه پزشکی و بیماران محترم می‌باشد. 

نوار عصب و عضله یکی از مهمترین روش های تشخیص بیماریها و آسیب های سیستم عصبی و عضلانی است و در مواردی همچون آسیب های شبکه عصبی بازوئی و کمری تنها وسیله ارزیابی بشمار می رود . 

تست هایی که دراین کلینیک انجام می‌شونددر بردارنده ۳ بخش می باشند.

Nerve Conduction Study (NCV) -۱

Electromyography) EMG -۲) 

۳- پتانسیل های برانگیخته (EPs )

دو بخش نخست در آسیب های محیطی LMN استفاده دارند اما بخش سوم عمدتاً در آسیب های سیستم عصبی مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد. 

مواردی که انجام نوار عصب و عضله ضرروی است و به تشخیص کمک می کند عبارتند از : 

  • احساس خواب رفتگی، گزگز، مورمور در دست و پا ( نروپاتی ها )
  • ضعف و کاهش قدرت عضلانی 
  • آسیب به عصب در تصادفات ( بررسی نوع آسیب و تعیین پیش آگهی)
  • درد های تیر کشنده به اندامها
  • بررسی ریشه های عصبی گردنی و کمری 
  • آسیب های عصب ناشی از فشار موضعی (سندرم تونل کاپ)
  • بیماریهای سیستم عضلانی (میوپاتی ها، میوزیت)
  • بررسیNMJ بیماری میاستنی گراو 
  • بررسی عصب صورت (نوع آسیب و تعیین پیش آگهی و میزان رژنرسانس عصب)

پتانسیل های برانگیخته 

در این روش با استفاده از تحریکات محیطی ( نور یا صدا ) و قراردادن الکترودهای گیرنده بر روی پوست سر امواج الکتریکی حاصل از قشر مغز و هسته های مختلف مغزی ثبت و بررسی می‌شود که در تشخیص بیماری MS و درگیری عصب بینایی و شنوایی اهمیت دارد. 

فهرست