مزایده عمومی انواع باتری های مستعمل و مازاد

آگهی گزار
بیمارستان رضوی
استان
سایر
کد پارس نماد
۴۹۵۸۶۷۷
شماره آگهی

شماره پارتی/مال/اجاره/حراج
تاریخ شروع
۱۴۰۱/۰۶/۳۰
تاریخ درج
۱۴۰۱/۰۶/۳۰
تاریخ خاتمه آگهی
۱۴۰۱/۰۷/۰۹
منبع
قدس ۱۴۰۱.۶.۳۰
عنوان آگهی
مزایده عمومی انواع باتری های مستعمل و مازاد , مزایده عمومی انواع باتری های مستعمل و مازاد
شرح آگهی
مزایده عمومی ؟
بیمارستان رضوی در نظر دارد انواع باتری های مستعمل و مازاد خود به تعداد زیاد را با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. از متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود با مراجعه به سایت www.razavihospital.ir یا مراجعه حضوری به بیمارستان رضوی (واحد دبیرخانه) و دریافت سایر اطلاعات نسبت به تهیه اسناد مزایده اقدام و در صورت تمایل جهت بازدید از موضوع فراخوان با شماره تلفن های ۳۶۰۰۲۰۱۷ آقای مصباح و یا ۶۳ – ۳۶۰۰۲۵۶۲ آقای جنیدی در ساعات اداری جهت هماهنگی تماس حاصل نمایند. شرکت کنندگان حداکثر تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱.۷.۹ فرصت دارند تا نسبت به ارسال اسناد پیشنهاد قیمت به آدرس مذکور اقدام نمایند.