مرکز تحقیقات سرطان

انجام تحقیقات برای پیشگیری از سرطان و کاهش میزان بروز و مرگ ناشی از آن، درمان مناسب بیماران سرطانی با محوریت بیمار و هزینه اثر بخشی و توانبخشی بیماران و ادغام آموزش، پژوهش و خدمات .
بیمارستان رضوی

بانک زیستی و آزمایشگاه

بیوبانک نقش مهمی را در تحقیقات زیست شناسی و پزشکی ایفا می کند. نمونه های وسیعی از جمله خون، سرم، پلاسما، بزاق و  DNA استخراج شده را می توان به عنوان گنجینه ای جهت تحقیقات پزشکی، در بانک زیستی نگهداری کرد.

ارتباط مستقیم با اپراتور 

۰۰۹۸-۵۱-۳۶۰۰۲۰۰۰ ، ۰۰۹۸-۵۱-۳۶۰۰۴۰۰۰

مدیریت آموزشی و پژوهشی

مدیر آموزش و پژوهش : ۳۶۰۰۲۸۹۴-۵۱-۰۰۹۸


 ۰۰۹۸-۵۱-۳۶۰۰۴۰۳۵ : اطلاعات

آدرس: ایران، خراسان رضوی، مشهد، بزرگراه آزادی، بعد از پل قائم، بیمارستان رضوی

تلفن: ۳۶۶۶۸۸۸۸-۵۱-۰۰۹۸

فکس: ۳۶۶۶۸۸۸۷-۵۱-۰۰۹۸

پست الکترونیک: 

مرکز تحقیقات سرطان رضوی در نظر دارد طي ۳ سال آينده معتبرترين و کارآمدترين مرکز پژوهشي در کشور در سه لاین کولورکتال، پستان و مغز باشد.

 

اهداف مرکز (Goals):

۱. توسعه کیفی و کمی تحقیقات بالینی در حوزه سرطان

۲. مشارکت فعال در کسترش و افزایش بهره‌وری از فن‌آوری اطلاعات بویژه در امور پژوهش

۳. حضور فعال در مجامع علمی ملی و بین‌المللی

بخش های مختلف مرکز:

۱. بیوبانک

۲. ثبت داده های بالینی

۳. آزمایشگاه تحقیقاتی

راه های ارتباطی با مرکز:

سرپرست امور پژوهشی: ۳۶۰۰۲۸۹۴

مسئول اجرائی مرکز: ۳۶۰۰۲۸۸۷

فهرست