مرکز آموزش مهارتی حرفه ای علوم پزشکی رضوی

مرکز آموزش مهارتی حرفه ای علوم پزشکی رضوی

 

با توجه به تاکیدات مقام تولیت عظمی آستان قدس رضوی و تصمیم مدیریت محترم بیمارستان بر امر آموزش تخصصی و نظر به سیاست‌های کلی نظام مبنی بر توسعه مهارت های تخصصی که یکی از نمودهای آن در وزارت بهداشت و علوم تاسیس مراکز آموزش حرفه ای و مهارتی کوتاه مدت است.

 بیمارستان رضوی به عنوان یک مرکز پیشرو در امر آموزش تخصصی، اقدام به تاسیس مرکز آموزش مهارتی حرفه ای علوم پزشکی رضوی نموده است. تا با استفاده از تجربیات اساتید برجسته حیطه علوم پزشکی در کنار بهره بری از امکانات و تجهیزات پیشرفته به افزایش مهارت تخصصی نیروهای جوان کمک نمائید.

آدرس: ایران، خراسان رضوی، مشهد، بزرگراه آزادی، بعد از پل قائم، بیمارستان رضوی

تلفن:  ۳۶۰۰۲۸۹۹-۵۱-۰۰۹۸ و ۳۶۰۰۲۸۹۴-۵۱-۰۰۹۸

فکس: ۳۶۶۶۸۸۸۷-۵۱-۰۰۹۸

اعضای مرکز

دکتر محمد وجدان پرست

فلوشیپ کاردیواینترونشنال

مدیر مرکز


Vejdanparast.m@gmail.com

دانلود رزومه

عذرا ایزانلو

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

a.izanloo64@gmail.com

دانلود رزومه

دکتر حسن وثوقی نیا

فوق تخصص گوارش و کبد

h.vossoghinia@gmail.com

دانلود رزومه

دکتر علی صدری زاده

فوق تخصص جراحی قفسه سینه

sadrizadeh@yahoo.com

دانلود رزومه

دکتر علی اشراقی

فلوشیپ کاردیواینترونشنال

eshraghia@mums.ac.ir

دانلود رزومه

منو