مجله پزشکی رضوی

مجله پزشكی رضوی، مجله ای است بین المللی به زبان انگلیسی، وزین، با قابلیت دسترسی آسان و رایگان و برخوردار از مطالب عمومی و تخصصی، پزشكی بحران و خط مشی سلامت. این مجله، مجله رسمی واحد آموزش و پژوهش بیمارستان رضوی می‌باشد كه به صورت فصلنامه منتشر می شود.

هدف این مجله، انتشار موضوعات حائز اهمیت در زمینه های بالینی و علمی با در نظر گرفتن جنبه های پزشكی و علوم پزشكی می باشد.

آخرین یافته ها و تحقیقات بین المللی در زمینه های مختلف پزشکی از جمله دست نوشته های اصلی، فرضیه ها، نوآوری ها در درمان، گزارش ها، نامه ها، بررسی ها و متاانالیزها و نیز مقالات اقتصاد سلامت، محتوای مجله پزشكی رضوی را تشكیل داده اند. این مجله بستری جهت تبادل اطلاعات در كلیه زمینه های پزشكی و علوم پزشكی نظیر نظریه های آموزشی و عناوین برجسته در حوزه های مختلف علم پزشکی است. 

تماس با مجله پزشکی رضوی

 آدرس : مشهد، بزرگراه آزادی بعد از پل قائم، بیمارستان رضوی فاز ۲ طبقه سوم

تلفن :۲۸۹۴-۳۶۰۰-۵۱-۰۰۹۸

ایمیل: razavijournal@gmail.com

وب سایت مجله :https://journal.razavihospital.ir/

فهرست