مانومتری و PH متری

اندازه‌گیری اسیدیته مری PHمتری است. مانومتری مری نیز یک تست سرپایی که برای تعین مشکلات حرکتی و فشاری در مری انجام می‌شود. مانومتری به پزشک اجازه می‌دهد که دریچه ماهیچه بین مری و معده به نام اسفنگتر تحتانی مری یا LES را بررسی کند.

بنابرین معمولا برای بیمارانی پیشنهاد می‌شود که اختال در بلع، سوزش سر دل یا رفلاکس و درد قفسه سینه دارند. در آذرماه ۱۳۹۷ ، کلینیک PH متری و مانومتری بیمارستان رضوی راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسید. در این کلینیک، خدمات مانومتری برای تشخیص میزان تنگی مری، رفلاکس معده و نیز سنجش میزان اسید معده انجام می‌شود.

فهرست