شنوایی سنجی

واحد شنوایی شناسی بیمارستان فوق تخصصی رضوی با بهره گیری از پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاههای ارزیابی شنوایی و تعادل، توانایی انجام كلیه آزمونهای ادیومتریك و الكتروفیزیولوژیك و ارزیابی های مربوطه به سمعك را دارد. 

مجموعه این ابزارهای پیشرفته در كنار كارشناسان متبحر و متخصصین برجسته، واحد شنوایی شناسی بیمارستان رضوی را به یكی از مراكز نمونه و بی نظیر شنوایی شناسی در منطقه مبدل كرده است. بخشی از تستهایی كه در این واحد انجام می شوند به شرح زیر است: 

(PURE TONE AUDIOMETRY) P.T.A 

این آزمون بوسیله دستگاهی به نام ادیومتر كه توانایی تولید سیگنالهای صوتی در فركانسهای مختلف و شدتهای قابل تنظیم را دارد انجام می شود. این آزمون كاملاً Subjective است یعنی در واقع به همكاری كامل بیمار نیاز دارد. هدف از انجام این تست، بررسی وضعیت شنوایی بیمار از لحاظ كمی و كیفی، تعیین میزان معلولیت بیمار از لحاظ ارتباطی، كمك به تشخیص ضایعات مختلف گوش و كمك به بیمار در جهت استفاده از وسایل كمك¬ شنوایی می¬باشد. 

دستگاه ادیومتر دو كاناله واحد شنوایی شناسی بیمارستان فوق تخصصی رضوی كه مجهز به میكروفن و بلندگو می باشد توانایی انجام Speech audiometry را نیز دارد. از جمله دیگر قابلیت های این دستگاه انجام تستهای افتراقی جهت تعیین محل ضایعه می باشد شامل:SISI – ABLB – BEKESY AUDIOMETRY – TONE DECAY 

جهت ارزیابی كم شنوایی های كاذب (متمارضین به كم شنوایی یا شنوایی نرمال) آزمونهای LOMBARD و STENGER قابل انجام است. در ضمن این واحد مجهز به دو كابین كاملاً استاندارد اكوستیكی جهت آزمون های شنوایی می باشد. 

IMPEDANCE AUDIOMETRY

دستگاه تمپانومتری مورد استفاده در این واحد از جمله پیشرفته ترین دستگاههای تمپانومتری می باشد كه قابلیت های فراوانی مانند بلوتوث، اتصال به كامپیوتر، ذخیره اطلاعات بیماران به تعداد زیاد و قابل حمل بودن را دارد. 

با استفاده از تمپانومتری می توان فشار گوش میانی، وضعیت تحرك پرده تمپان، وضعیت شیپوراستاش، وضعیت یكپارچگی و تحرك زنجیره استخوانی را ارزیابی و بررسی كرد. 

این دستگاه توانایی ارزیابی رفلكس اكوستیك را از طریق IPSILATERAL و CONTRALATERAL به دو صورت اسكرنینگ و ارزیابی آستانه را دارد. همچنین دستگاه TYMP-SCREEN نیز در این واحد موجود است. 

آزمونهای الكتروفیزیولوژی كه سیستم شنوایی گوش را بررسی می كنند شامل OAE، ABR، E.CO.G و برای انجام تستهای تعادلی VNG می باشد. 

(OTOACOUSTIC EMISSION) O.A.E 

در این آزمون اصوات حاصل از حلزون و به ویژه زواید سلولهای مویی خارجی كه دارای خاصیت تحرك می باشند توسط میكروفونی در مجرای گوش خارجی ثبت می شوند. مهمترین كاربرد بالینی این آزمون در امر بالینی غربالگری شنوایی نوزادان می باشد. 

(AUDITORY BRAINSTEM RESPONSE) A.B.R

در این آزمون پتانسیل های ایجاد شده در عصب شنوایی و ساقه مغز توسط ۳ الكترود سطحی اندازه گیری می شود. كاربرد بالینی این آزمون در تعیین آستانه های شنوایی (در افراد سخت آزمون، نوزادان، متمارضین و افراد كهنسال) و تشخیص ضایعات و تومورها در طول عصب شنوایی و ساختمان ساقه مغز می باشد. 

( ELECTROCOCHLEGRAPHY) E.CO.G

در این آزمون پتانسیل های برانگیخته شده از حلزون و عصب شنوایی با كمك الكترودهایی كه در مجاری گوش قرار می گیرند ثبت می شوند. بررسی عملكرد حلزون و افتراق كم شنوایی انتقالی از حسی و تشخیص هیدروپس آندولنف در بیماری منیر از جمله كاربردهای بالینی آزمون الكتروكوكلئوگرافی می باشد. 

(VISUAL NYSTAGMOGRAPHY) V.N.G

در این آزمون با ارزیابی حركات چشم می توان سیستم دهلیزی گوش را بررسی كرد. این آزمون مجموعه ای از چند تست شامل ارزیابی حركات سریع چشم، آزمون نگاه خیره با چشمان باز و بسته، آزمون اپتوكینتیك، آزمون وضعیتی در كلیه جهات با چشمان باز و بسته، آزمون هالپایك و آزمون كالریك می باشد. كاربرد بالینی این آزمون برای بررسی اختلالات سیستم دهلیزی گوش داخلی می باشد. 

واحد شنوایی سنجی بیمارستان فوق تخصصی رضوی در طبقه همكف بیمارستان در كنار درمانگاههای تخصصی بیمارستان، قرار گرفته است.

فهرست