رویداد های علمی

بازدید کنندگان محترم 

به علت شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی کنفرانس های حضوری برگزار نمی گردد.

همایش های گذشته

رویدادهای علمی سال ۱۳۹۱

 

Scientific Events (2012-2013)

کنفرانس علمی یک روزه آموزش نوین مراقبت از زخم

فروردین ماه۱۳۹۱

Modern Wound Care Training Conference

پنجمین کنگره بین المللی جراحی قلب و عروق

خرداد ماه۱۳۹۱

The Fifth International Cardiac Surgery Congress

چهارمين كنگره بين المللي پرفيوژن

 همزمان با کنگره جراحی قلب و عروق

The Fourth International Congress on Perfusion

کنفرانس علمی یکروزه چشم (درمان بیماریهای خاص رتین)

خردادماه۱۳۹۱

Treatment of Specific Retinal Diseases)Eye Conference

اولین کنگره بین المللی جراحی اعصاب

تیرماه۱۳۹۱

The First Congress on Neurosurgery

کنفرانس علمی چشم (جراحی پیشرفته فیکو)

شهریور ماه۱۳۹۱

Advanced Fico Surgery)Eye Conference

اولین کنگره بین المللی پروکتولوژی

شهریور ماه۱۳۹۱

 The First Congress on Proctology

اولین کنگره بین المللی اضطراب

مهرماه۱۳۹۱

The First International Congress on Anxiety

نخستین دوره فوق تخصصی آموزش تکنیک های پیشرفته جراحی عروق کرونر و آئورت

آبان ماه۱۳۹۱

The First Training in Advanced Coronary and Aortic Surgery Techniques

سومین کنگره بین المللی گردشگری سلامت کشورهای اسلامی

آذر ماه۱۳۹۱

The Third International Conference on Islamic Countries Health Tourism

کنفرانس علمی یکروزه چشم (جراحی در گلوکوم)

آذر ماه۱۳۹۱

Surgery on Glaucoma Conference

اولین کنگره بین المللی اکوکاردیوگرافی

دی ماه۱۳۹۱

The First International Echocardiography Congress

اولین سمپوزیوم هیپرتانسیون پولمونری

دی ماه۱۳۹۱

The First Pulmonary Hypertension Symposium

کنفرانس علمی زایمان ایمن

بهمن ماه۱۳۹۱

Scientific Safe Delivery Conference

اولین سمپوزیوم مالفورماسیون شریانی و وریدی مغزی

بهمن ماه۱۳۹۱

The First Arterial and Intravenous Malformations Symposium

دومین کنگره بین المللی ایمنی جاده ها

بهمن ماه۱۳۹۱

The Second Intrnational Road Safety  Congress

کارگاه QI

همزمان با دکنگره ایمنی جاده ها

Qi Workshop

کارگاه Teach VIP

Teach VIP Workshop

کنفرانسهای ادواری گروه نرولوژی (۶ جلسه)

Neurology Group Conferences

جلسات کت کنفرانس

Cat Conferences

رویدادهای علمی سال ۱۳۹۲

 

Scientific Events (2013-2014)

نقش PCI در درمان انفارکتوس حاد میوکاردفروردین ماه ۱۳۹۲ Role of PCI in Treatment of Acute Myocardial Infarction
بیماریهای شایع شبکیه (دژنراسیون سنی ماکولا ARMD)خرداد ماه ۱۳۹۲Common Retinal Diseases Conference
اولین دوره آموزشی کارشناسان تغذیهتیر ماه ۱۳۹۲The First Nutrition Experts Seminar
ششمین کنگره بین المللی قلب و عروق رضویمرداد ماه ۱۳۹۲The Six International Cardiology Congress
دومین کنگره پرستاری بیماریهای قلبیهمزمان با کنگره قلبThe Second Heart Disease Nursing Congress
كارگاه تصويربرداري قلب وعروق (Cardiovascular Imaging)Cardiovascular Imaging Workshop
كارگاه تعاملي الكتروكارديوگرافي پيشرفته (Basic ECG Practice)Advanced Electrocardiography Workshop
كارگاه احياي قلبي ريوي پیشرفته(مديريت راه هوايي) (CPR)Advanced Cardiopulmonary Resuscitation Workshop
كارگاه جراحي عروق كرونر (Coronary artery surgery)Coronary Artery Surgery Workshop
كارگاه CRT optimizationCRT Optimization Workshop
كارگاه ترميم دريچه آئورت (Aortic Valve Repair)Aortic Valve Repair Workshop
كارگاه كاتتريسم راست (Right Heart Catheterization)Right Heart Catheterization Workshop
كارگاه ترميم دريچه ميترال (Mitral Valve Repair)Mitral Valve Repair Workshop
كارگاه Advanced 3D EchocardiographyAdvanced ۳D Echocardiography Workshop
کارگاه آموزشی روشهای نوین کنترل عفونتهای بیمارستانیشهریور ماه ۱۳۹۲New Methods of Hospital Infectious Diseases Control Workshop
کارگاه یکروزه احیاء بالغین و الکتروشوکشهریور ماه ۱۳۹۲Adult Resuscitation and Electrocution Workshop
کنفرانس یکروزه چالشهای جراحی کاتاراکتشهریور ماه ۱۳۹۲Challenges of Cataract Surgery Conference
دومین کنگره بین المللی پروکتولوژیمهر ماه ۱۳۹۲The Second International Proctology Congress
کارگاه اولتراسوند اندوآنالهمزمان با کنگره پروکتولوژیEndoanal Ultrasound Workshop
چهارمین کنگره بین المللی گردشگری کشورهای اسلامیآذر ماه ۱۳۹۲The Fourth International Conference on Islamic Countries Health Tourism
تازه های گلوکوم و تصویربرداری های مرتبطآذر ماه ۱۳۹۲Updates on Glaucoma and Related Imaging
کارگاه حمایت پیشرفته تروما (ATLS)بهمن ماه ۱۳۹۲ATLS  Workshop
کنفرانس اندیکاسیونهای ترانسفوزیونبهمن ماه ۱۳۹۲Transfusion Indications Conference
کنفرانس مراقبت تکاملی در بخش ویژه نوزاداناسفند ماه ۱۳۹۲Evolutionary Care in the Neonatal Intensive Care Unit Conference
کارگاهIPD (International Patient Department)اسفند ماه ۱۳۹۲International Patient Department Workshop
کارگاه مدیریت راه هوایی در اورژانساسفند ماه ۱۳۹۲ Airway Management in Emergency Workshop
کارگاه جامع پژوهشی۲ بهمن ۹۲ تاریخ شروعComprehensive Research Workshop

رویدادهای علمی سال ۱۳۹۳

 

Scientific Events (2014-2015)

ژورنال  هفته ای گروه چشمهر هفته یکشنبه هاWeekly Journal of Eye Group
کارگاه بی حرکت سازي (Immobilization)فروردین ماه ۱۳۹۳Immobilization Workshop
اولین کنگره بین المللی بیماریهاي التهابی روده و اختلالات مرتبط با گلوتنخرداد ماه ۱۳۹۳The First International Inflammatory Bowel Diseases and Gluten Related Disorders Congress
کارگاه یکروزه آشنایی با کاربرد و روش اندازه گیري Syntax Scoreخرداد ماه ۱۳۹۳Application and Measurement Method of Syntax Score Workshop
کارگاه جامع پژوهشی۲ خرداد تاریخ پایانComprehensive Research Workshop
کنفرانس جایگذاري پساري به عنوان کمک کننده سرکلاژ واصول برخورد غیرتهاجمی با بیماریهاي کف لگنتیر ماه ۱۳۹۳Psoriatic Insertion as a Helper for Collagen and the Principles of non-Invasive Treatment of Pelvic Floor Diseases
اولین کنگره تغذیه بالینی رضوی ودومین سمپوزیوم بین المللی تغذیهمرداد ماه ۱۳۹۳The First Razavi Clinical Nutrition Congress and The Second International Symposium on Nutrition Symposium
اولین کنگره بین المللی عوارض وچالشهاي جراحی کاتاراکت و رفراکتیوشهریور ماه ۱۳۹۳The First Complications and Challenges of Cataract and Refractive Surgery Congress
کارگاه ارزیابی مخاطرات ریسک بیمارستانی۲۹-۳۰ شهریوره۱۳۹۳ Hospital Risk Assessment Workshop
کلاس آموزشی مدیریت اورژانس۱۷ آذر ماه ۱۳۹۳Emergency Management Seminar
کلاس آموزشی ونتیلاتور۱ دی ماه ۱۳۹۳Ventilator Course
کنفرانس یکروزه تزریقات داخل چشمی در بیماران سگمان خلفی (اندیکاسیونها و عوارض)۴ دی ماه ۱۳۹۳Intraocular Injections in Posterior Segment Patients Conference
کارگاه یکروزه  Air way management۶ دی ماه ۱۳۹۳Air Way Management Workshop
کلاس آموزشی ونتیلاتور۱۵ دی ماه ۱۳۹۳Ventilator Course
کلاس آموزشی ونتیلاتور و الکتروشوک ۲۹ دی ماه ۱۳۹۳ Ventilator and Electric Shock Conference
کلاس آموزشی کلیات ECG و Block های قلبی۶ بهمن ۱۳۹۳All About ECG & Heart Blocks Conference
کارگاه یکروزه  BLS-ACLS۱۱ بهمن ۱۳۹۳BLS-ACLS Workshop
کلاس آموزشی تاکی آریتمی ها ۲۰ بهمن ۱۳۹۳Tachyarrhythmias Conference
کلاس آموزشی روش های ارزیابی سلامت جنین۲۷ بهمن ۱۳۹۳Embryo Health Assessment Methods Conference
کار گاه آموزشی تغذیه با شیر مادر۳ اسفند ۱۳۹۳ Breastfeeding Workshop
کلاس آموزشی برادی آریتمی ها ۴ اسفند ۱۳۹۳Brady Arrhythmias Conference
کنفرانس روشهای مدرن در تشخیص بیماریهای نوروماسکولر و متابولیک و کارگاه درمان در بیماریهای ذخیره‏ای متابولیک۹ اسفند ۱۳۹۳Modern Methods in Diagnosis of Neuromuscular and Metabolic Disorders Conference and Metabolic Storage Diseases Workshop
کارگاه آموزشی بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم در بیمارستان و KMC۱۰ اسفند ۱۳۹۳Healthy Baby Care Service Package at the Hospital & KMC
کلاس آموزشی سرخک۱۹ اسفند ۱۳۹۳ 

رویدادهای علمی سال ۱۳۹۴

 

Scientific Events (2015-2016)

آموزشی Chest Pain۱۷ فروردین ماه۱۳۹۴Chest Pain Course
کلاس آموزشی CXR۲۴ فروردین ماه۱۳۹۴Chest X-Ray Course
کنفرانس اصول فرزند پروری در لجبازی کودکان۲۸ فروردین ماه۱۳۹۴Principles of Parenting Childish stubbornness Conference
کارگاه مراقبت های حیاتی پیشرفته تروما  ATLS۳ اردیبهشت ماه۱۳۹۴ATLS Workshop
کارگاه  آموزشی بهداشت دست۱۵ اردیبهشت ماه۱۳۹۴Hand Hygiene Workshop
کمپین بهداشت دست۱۶ اردیبهشت ماه۱۳۹۴Hand hygiene Campaign
کلاس آموزشی CPR۲۳ اردیبهشت ماه۱۳۹۴CPR Workshop
کلاس آموزشی شروع درمان با نوومیکس۲۸ اردیبهشت ماه۱۳۹۴Start treatment with Novomix Conference
نخستین کنگره سرطان بیمارستان رضوی۲۲-۲۱ خرداد ماه۱۳۹۴The First Razavi Cancer Congress
هفتمین کنگره بین المللی قلب و عروق۱۶-۱۴ مرداد ماه۱۳۹۴The Seventh International Cardiovascular Congress
سمینار آموزشی مراقبت از استومی۲ شهریورماه ۱۳۹۴Ostomy Cares Seminar
دومین سمپوزیوم بین المللی اپی لپسی۳ شهریورماه ۱۳۹۴The Second International Epilepsy Symposium
کارگاه آموزشی نحوه کار با کیتهای PRP۵  شهریورماه ۱۳۹۴How to work with PRP kits Workshop?
اولین کنگره بین المللی MS۲۸-۲۷ شهریورماه ۱۳۹۴The First International MS Congress
اولین کنگره بین المللی روانشناسی سرطان۱۳-۱۲ مهرماه ۱۳۹۴The First Cancer Psychology Congress
کنگره و کارگاه بین المللی آموزش اندوسونوگرافی۱۷-۱۵ مهرماه ۱۳۹۴International Endosonography Workshop and Congress
کارگاه جراحی مغز در حالت هوشیاری۲۴ مهرماه ۱۳۹۴Conscious Brain Surgery Workshops
همایش حسابرسی داخلی و خدمات تخصصی مرتبط۱۰ آبانماه ۱۳۹۴Internal Audit and Related Specialized Services
کلاس آموزشی نحوه استفاده از استپلرهای جراحی۲۲  آبانماه ۱۳۹۴How to Use Surgical Staplers Seminar?
کنفرانس علمی یک روزه تاثیر کانسرها و آنتی کانسرتراپی بر قلب۲۸  آبانماه ۱۳۹۴The Effect of Cancers and Anti-Cancer on the Heart Conference
بررسی مطالعه بالینی فاکتور هشت انسانی نوترکیب (سافاکتو)۲۷ آذر ماه ۱۳۹۴Clinical Study of Recombinant Eight Human Factor Seminar – Saffacto
کارگاه آموزشی رادیوتراپی حین جراحی (IORT)۲۰ دی ماه ۱۳۹۴Intraoperative Radiotherapy Workshop -IORT
کنفرانس  بیماریهای مادزادی و ساختمانی قلب۱ بهمن ماه ۱۳۹۴Congenital and Structural Heart Disease Conference
مدیریت دمایی بدن Temperature Management Principles۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴Temperature Management Principles Seminar
کارگاه احیاء نوزاد۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۴Neonatal Cardiopulmonary Resuscitation Workshop
سمینار آشنایی با درمان زخم با محصولات هارتمن و مدی هانی۴ اسفندماه ۱۳۹۴Wound Healing with Hartman & Madi Honey Products Seminar
کنفرانس زایمان طبیعی بعد از سزارین۶ اسفندماه ۱۳۹۴Normal Delivery After Cesarean Section Conference
کنفرانس شیر مادر۱۰ اسفندماه ۱۳۹۴Breastfeeding Conference

رویدادهای علمی سال ۱۳۹۵

 

Scientific Events (2016-2017)

اولین کنگره بین المللی سرطان۳۱-۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵The First International Cancer Congress
اولین سمپوزیوم نروساینس (اولين هم انديشي مشترك علوم اعصاب رضوي و كارگروه مامويت ويژه توسعه و تعالي علوم اعصاب كلان منطقه۹)۲۴ تیرماه ۱۳۹۵The First Neuroscience Symposium
هشتمین کنگره بین المللی قلب و عروق۸-۶ مردادماه ۱۳۹۵The Eight International Razavi Cardiovascular Congress
کنفرانس علمی گروه چشم (لنزهای تماسی سخت)۲۳ مرداد ۱۳۹Hard Contact Lenses Conference
کارگاه جراحی اپی لپسی (Live Surgery)۲۵ مرداد ۱۳۹۵Epilepsy Surgery Workshop
پیشرفتهای مولکولی آترواسکلرورزیس-پیامدهای قلبی و عروق۸ شهریور ۱۳۹۵Advances in Molecular Aspects of  Atherosclerosis
دومین کنگره بین المللی صرع۱۹-۱۷شهریور ۱۳۹۵The Second International Epilepsy Congress
کارگاه ماراتون پژوهشی۲۵-۲۰شهریور ۱۳۹۵Marathon Research Workshop
کنفرانس علمی طب تسکینی و کنترل درد در بیماران میتلا به کانسر۲مهرماه ۱۳۹۵Palliative Care and Pain in Cancer Patients
سمینار نقش اکوکاردیوگرافی در اورژانسهای قلبی۲۹مهرماه ۱۳۹۵The Role of Echocardiography in Cardiac Emergencies
کارگاه نورواندواسکولار۳آبانماه ۱۳۹۵Noro Endovascular Workshop
کارگاه CPR در دانشگاه امام رضا (ع)۲۶آبانماه ۱۳۹۵CPR Workshop
کنفرانس علمی تازه های بیماریهای کلیه کودکان۲۷آبانماه ۱۳۹۵Updates of Pediatric Kidney and Urinary Tract Diseases Conference
کنفرانس Low Floe Anesthesia۲۸آبانماه ۱۳۹۵ Low & Minimal Flow Anesthesia Introduction to Desflurane
جلسه معرفی داروی ضد انعقاد خون زارلتو برای متخصصین گروه قلب۹دیماه ۱۳۹۵Anticoagulant for Cardiologists(XARELTO) Conference
کنفرانس علمی پرستاری نارسایی قلبی۲۳دیماه ۱۳۹۵Nursing Care in Patients with Heart Failure Conference
سمینار طب نوزادان۱۴بهمن ماه ۱۳۹۵An Overview of New Achievements in Neonatology
کارگاه علمی آموزشی محلول کاردیوپلژی۱۸بهمن ماه ۱۳۹۵Cardioplegia Solution Workshop
دوره آموزشی داروی انوکساپارین سدیم PDxane ۷اسفند ماه ۱۳۹۵  Enoxaparin Sodium Medicine Course
کارگاه تست بالانس اکسیدانت–آنتی اکسیدانت۲۸اسفند ماه ۱۳۹۵Oxidant-Antioxidant Balance Test Workshop

رویدادهای علمی سال ۱۳۹۶

 

Scientific Events (2017-2018)

کنفرانس افق های جدید در درمانهای غیر دارویی نارسایی قلب، درمان ازدیاد فشار خون در جوانان تا میانسالی۲۹فروردین ۱۳۹۶The New Horizon in Non-Drug Managments of Heart Failure & Hypertension in Young to Middle Aged Adults
هفدهمین کنگره سالیانه اپتومتری خراسان۱۵-۱۳اردیبهشت ۱۳۹۶The Seventeenth Congress of Khorasan Optometry
کنگره بین المللی Iran CTO Meeting 2017۶-۵مردادماه ۱۳۹۶Iran CTO Meeting 2017
کنفرانس و کارگاه رژیونال آنستزی با راهنمای سونوگرافی۱۹مردادماه ۱۳۹۶Ultrasound Guided Regional Anesthesia Conference and Workshop
CTO Workshop (شرکت سلامت پگاه کاریز-ترومو)۲۱مردادماه ۱۳۹۶CTO Workshop
نشست علمی معرفی داروی PDxan۳۰شهریورماه ۱۳۹۶Introducing The Pdxan Medicine Course
نشست علمی معرفی داروی Axabin۱۳مهرماه ۱۳۹۶Introducing The Axabin Medicine Course
کنگره بین المللی CASPIAN Meeting 2017۱۳-۱۱آبانماه ۱۳۹۶CASPIAN Meeting 2017
ششمین کنگره بین المللی و بیست و یکمین کنگره سالانه پزشکی هسته ای و تصویربرداری مولکولی ۱-۳ آذرماه ۱۳۹۶The 6th International Congress and the 21st Annual Congress of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
نشست علمی معرفی داروی Duphaston۱۰ دیماه ۱۳۹۶Introducing The Duphaston Medicine Course
سمینار مراقبت در کم کاری تیروئید نوزادان۲۸ دیماه ۱۳۹۶Cares in Neonatal Hypothyroidism Seminar
کارگاه معرفی محصول جایگزین بخیه(Zipline)۱ بهمن ماه ۱۳۹۶Suture Replacement Product(Zipline) Workshop
تحریک الکتریکی مغز و کاربردهای آن۹بهمن ماه ۱۳۹۶Electrical Stimulation of the Brain and its Applications
کنفرانس علمی احیاء نوزادان۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۶Neonatal Cardiopulmonary Resuscitation Workshop
کنفرانس علمی تغذیه با شیر مادر۵ اسفندماه ۱۳۹۶Breastfeeding Conference
سومین کنگره بین المللی کولورکتال و اولین کنگره بین المللی لاپاراسکوپی در جراحی کولورکتال۱۶-۱۸ اسفندماه ۱۳۹۶The Third International Colorectal & The First Laparoscopic Colorectal Surgery Congress

رویدادهای علمی سال ۱۳۹۷

 

Scientific Events (2018-2019)

کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی در نوزادان۵-۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷Neonatal Hematology & Oncology
کنفرانس علمی تغذیه با شیر مادر۲۱ مردادماه ۱۳۹۷Breastfeeding Conference
اکوکاردیوگرافی سه بعدی پیشرفته۱۳-۱۲ مهرماه ۱۳۹۷Echocardiography 3D Workshop
سمینار علمی یک روزه مراقبت از نوزادان نارس۲۶ آبانماه ۱۳۹۷Care of Rremature Infants Seminar
Iran CTO Meeting 2018۱۴-۱۵ آذرماه ۱۳۹۷Iran CTO Meeting 2018
CASPIAN Meeting 2018۱۵-۱۷ آذرماه ۱۳۹۷CASPIAN Meeting 2018
کنفرانس علمی احیاء نوزادان۲۰ دی ماه ۱۳۹۷Neonatal Cardiopulmonary Resuscitation Workshop
جلسه هفتگی گروه قلب و عروقاز تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ تا پایان سالCardiology Group Weekly Conferences

رویدادهای علمی سال ۱۳۹۸

 

Scientific Events (2019)

کنفرانس سندروم دیسترس تنفسی در نوزادان  RDS۲۷ فروردین ماه ۹۸Respiratory Distress Syndrome Conference
کارگاه برونکوسکوپی ایباس۲۹ فروردین ماه ۹۸Bronchoscopy EBUS Workshop
ویدیو کنفرانس NGS۸-۱۱  اردیبهشت ماه ۹۸Clinical Genomics and NGS
کنفرانس تغذیه با شیر مادر۳۰ خردادماه ۹۸Breastfeeding Conference
کنفرانس احیاء قلبی ریوی۶ تیرماه ۹۸Cardiopulmonary Resuscitation Conference
کنفرانس معرفی کیسهای چالش بر انگیز۱۳ تیرماه ۹۸Cardiology Challenging Cases
CTO Workshop۲۰-۲۱ تیرماه ۹۸CTO Workshop
کنفرانس تازه های حاد کرونری۲۸ تیرماه ۹۸Updates of Acute Coronary Syndrome
کارگاه اکسیژیناتور هوریزون۴ مردادماه ۹۸ HORIZON Oxygenator Workshop
کنفرانس معرفی کیسهای چالش بر انگیز۱۷ مردادماه ۹۸Cardiology Challenging Cases
Venous Intervention Workshop۲۴ مردادماه ۹۸Venous Intervention Workshop
معرفی استنت Biomime۱۶ مهرماه ۹۸Introducing Biomime Stent Conference
CASPIAN Meeting 2019  &  Iran CTO ۱۷-۱۹ مهرماه ۹۸CASPIAN & Iran CTO  Meeting  ۲۰۱۹
دوره آموزشی پایه ابلیشن و الکتروفیزیولوژی قلب و برنامه ریزی دستگاه های الکترونیکی قلبی۲۴-۲۶ مهرماه ۹۸ Basic Cardiac Electrophysiology (Ablation & Electronic Device Programming Workshop)
کنفرانس پروسیجرهای رایج بر بالین در مشکلات گوارشی-ریوی-قلبی۱۸ و ۲۵ آذر- ۲ دیماهScientific Conferences on Common
Procedures for Clinics in Cardiology,Pulmonary and GI Problems
کنفرانس علمی بیماریهای قلب و مغزی عروقی۵ دیماه ۹۸Cardio-neurology Symposium
کنفرانس علمی یکروزه دیس لیپیدمی و چالش های درمانی۱۹ دیماه ۹۸Dyslipidemia & Therapeutic Challenges Conference
کنفرانس هفتگی گروه قلب Cardiology Group Weekly Conferences
کنفرانس ادواری قلب و عروق Periodic Cardiovascular Conferences
کنفرانس ادواری پرستاری Periodic Nursing Conferences