رویداد های علمی

بازدید کنندگان محترم 

به علت شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی کنفرانس های حضوری برگزار نمی گردد.

همایش های گذشته

رویدادهای علمی سال 1391

 

Scientific Events (2012-2013)

کنفرانس علمی یک روزه آموزش نوین مراقبت از زخم

فروردین ماه1391

Modern Wound Care Training Conference

پنجمین کنگره بین المللی جراحی قلب و عروق

خرداد ماه1391

The Fifth International Cardiac Surgery Congress

چهارمين كنگره بين المللي پرفيوژن

 همزمان با کنگره جراحی قلب و عروق

The Fourth International Congress on Perfusion

کنفرانس علمی یکروزه چشم (درمان بیماریهای خاص رتین)

خردادماه1391

Treatment of Specific Retinal Diseases)Eye Conference

اولین کنگره بین المللی جراحی اعصاب

تیرماه1391

The First Congress on Neurosurgery

کنفرانس علمی چشم (جراحی پیشرفته فیکو)

شهریور ماه1391

Advanced Fico Surgery)Eye Conference

اولین کنگره بین المللی پروکتولوژی

شهریور ماه1391

 The First Congress on Proctology

اولین کنگره بین المللی اضطراب

مهرماه1391

The First International Congress on Anxiety

نخستین دوره فوق تخصصی آموزش تکنیک های پیشرفته جراحی عروق کرونر و آئورت

آبان ماه1391

The First Training in Advanced Coronary and Aortic Surgery Techniques

سومین کنگره بین المللی گردشگری سلامت کشورهای اسلامی

آذر ماه1391

The Third International Conference on Islamic Countries Health Tourism

کنفرانس علمی یکروزه چشم (جراحی در گلوکوم)

آذر ماه1391

Surgery on Glaucoma Conference

اولین کنگره بین المللی اکوکاردیوگرافی

دی ماه1391

The First International Echocardiography Congress

اولین سمپوزیوم هیپرتانسیون پولمونری

دی ماه1391

The First Pulmonary Hypertension Symposium

کنفرانس علمی زایمان ایمن

بهمن ماه1391

Scientific Safe Delivery Conference

اولین سمپوزیوم مالفورماسیون شریانی و وریدی مغزی

بهمن ماه1391

The First Arterial and Intravenous Malformations Symposium

دومین کنگره بین المللی ایمنی جاده ها

بهمن ماه1391

The Second Intrnational Road Safety  Congress

کارگاه QI

همزمان با دکنگره ایمنی جاده ها

Qi Workshop

کارگاه Teach VIP

Teach VIP Workshop

کنفرانسهای ادواری گروه نرولوژی (6 جلسه)

Neurology Group Conferences

جلسات کت کنفرانس

Cat Conferences

رویدادهای علمی سال 1392

 

Scientific Events (2013-2014)

نقش PCI در درمان انفارکتوس حاد میوکاردفروردین ماه 1392 Role of PCI in Treatment of Acute Myocardial Infarction
بیماریهای شایع شبکیه (دژنراسیون سنی ماکولا ARMD)خرداد ماه 1392Common Retinal Diseases Conference
اولین دوره آموزشی کارشناسان تغذیهتیر ماه 1392The First Nutrition Experts Seminar
ششمین کنگره بین المللی قلب و عروق رضویمرداد ماه 1392The Six International Cardiology Congress
دومین کنگره پرستاری بیماریهای قلبیهمزمان با کنگره قلبThe Second Heart Disease Nursing Congress
كارگاه تصويربرداري قلب وعروق (Cardiovascular Imaging)Cardiovascular Imaging Workshop
كارگاه تعاملي الكتروكارديوگرافي پيشرفته (Basic ECG Practice)Advanced Electrocardiography Workshop
كارگاه احياي قلبي ريوي پیشرفته(مديريت راه هوايي) (CPR)Advanced Cardiopulmonary Resuscitation Workshop
كارگاه جراحي عروق كرونر (Coronary artery surgery)Coronary Artery Surgery Workshop
كارگاه CRT optimizationCRT Optimization Workshop
كارگاه ترميم دريچه آئورت (Aortic Valve Repair)Aortic Valve Repair Workshop
كارگاه كاتتريسم راست (Right Heart Catheterization)Right Heart Catheterization Workshop
كارگاه ترميم دريچه ميترال (Mitral Valve Repair)Mitral Valve Repair Workshop
كارگاه Advanced 3D EchocardiographyAdvanced 3D Echocardiography Workshop
کارگاه آموزشی روشهای نوین کنترل عفونتهای بیمارستانیشهریور ماه 1392New Methods of Hospital Infectious Diseases Control Workshop
کارگاه یکروزه احیاء بالغین و الکتروشوکشهریور ماه 1392Adult Resuscitation and Electrocution Workshop
کنفرانس یکروزه چالشهای جراحی کاتاراکتشهریور ماه 1392Challenges of Cataract Surgery Conference
دومین کنگره بین المللی پروکتولوژیمهر ماه 1392The Second International Proctology Congress
کارگاه اولتراسوند اندوآنالهمزمان با کنگره پروکتولوژیEndoanal Ultrasound Workshop
چهارمین کنگره بین المللی گردشگری کشورهای اسلامیآذر ماه 1392The Fourth International Conference on Islamic Countries Health Tourism
تازه های گلوکوم و تصویربرداری های مرتبطآذر ماه 1392Updates on Glaucoma and Related Imaging
کارگاه حمایت پیشرفته تروما (ATLS)بهمن ماه 1392ATLS  Workshop
کنفرانس اندیکاسیونهای ترانسفوزیونبهمن ماه 1392Transfusion Indications Conference
کنفرانس مراقبت تکاملی در بخش ویژه نوزاداناسفند ماه 1392Evolutionary Care in the Neonatal Intensive Care Unit Conference
کارگاهIPD (International Patient Department)اسفند ماه 1392International Patient Department Workshop
کارگاه مدیریت راه هوایی در اورژانساسفند ماه 1392 Airway Management in Emergency Workshop
کارگاه جامع پژوهشی2 بهمن 92 تاریخ شروعComprehensive Research Workshop

رویدادهای علمی سال 1393

 

Scientific Events (2014-2015)

ژورنال  هفته ای گروه چشمهر هفته یکشنبه هاWeekly Journal of Eye Group
کارگاه بی حرکت سازي (Immobilization)فروردین ماه 1393Immobilization Workshop
اولین کنگره بین المللی بیماریهاي التهابی روده و اختلالات مرتبط با گلوتنخرداد ماه 1393The First International Inflammatory Bowel Diseases and Gluten Related Disorders Congress
کارگاه یکروزه آشنایی با کاربرد و روش اندازه گیري Syntax Scoreخرداد ماه 1393Application and Measurement Method of Syntax Score Workshop
کارگاه جامع پژوهشی2 خرداد تاریخ پایانComprehensive Research Workshop
کنفرانس جایگذاري پساري به عنوان کمک کننده سرکلاژ واصول برخورد غیرتهاجمی با بیماریهاي کف لگنتیر ماه 1393Psoriatic Insertion as a Helper for Collagen and the Principles of non-Invasive Treatment of Pelvic Floor Diseases
اولین کنگره تغذیه بالینی رضوی ودومین سمپوزیوم بین المللی تغذیهمرداد ماه 1393The First Razavi Clinical Nutrition Congress and The Second International Symposium on Nutrition Symposium
اولین کنگره بین المللی عوارض وچالشهاي جراحی کاتاراکت و رفراکتیوشهریور ماه 1393The First Complications and Challenges of Cataract and Refractive Surgery Congress
کارگاه ارزیابی مخاطرات ریسک بیمارستانی29-30 شهریوره1393 Hospital Risk Assessment Workshop
کلاس آموزشی مدیریت اورژانس17 آذر ماه 1393Emergency Management Seminar
کلاس آموزشی ونتیلاتور1 دی ماه 1393Ventilator Course
کنفرانس یکروزه تزریقات داخل چشمی در بیماران سگمان خلفی (اندیکاسیونها و عوارض)4 دی ماه 1393Intraocular Injections in Posterior Segment Patients Conference
کارگاه یکروزه  Air way management6 دی ماه 1393Air Way Management Workshop
کلاس آموزشی ونتیلاتور15 دی ماه 1393Ventilator Course
کلاس آموزشی ونتیلاتور و الکتروشوک 29 دی ماه 1393 Ventilator and Electric Shock Conference
کلاس آموزشی کلیات ECG و Block های قلبی6 بهمن 1393All About ECG & Heart Blocks Conference
کارگاه یکروزه  BLS-ACLS11 بهمن 1393BLS-ACLS Workshop
کلاس آموزشی تاکی آریتمی ها 20 بهمن 1393Tachyarrhythmias Conference
کلاس آموزشی روش های ارزیابی سلامت جنین27 بهمن 1393Embryo Health Assessment Methods Conference
کار گاه آموزشی تغذیه با شیر مادر3 اسفند 1393 Breastfeeding Workshop
کلاس آموزشی برادی آریتمی ها 4 اسفند 1393Brady Arrhythmias Conference
کنفرانس روشهای مدرن در تشخیص بیماریهای نوروماسکولر و متابولیک و کارگاه درمان در بیماریهای ذخیره‏ای متابولیک9 اسفند 1393Modern Methods in Diagnosis of Neuromuscular and Metabolic Disorders Conference and Metabolic Storage Diseases Workshop
کارگاه آموزشی بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم در بیمارستان و KMC10 اسفند 1393Healthy Baby Care Service Package at the Hospital & KMC
کلاس آموزشی سرخک19 اسفند 1393 

رویدادهای علمی سال 1394

 

Scientific Events (2015-2016)

آموزشی Chest Pain17 فروردین ماه1394Chest Pain Course
کلاس آموزشی CXR24 فروردین ماه1394Chest X-Ray Course
کنفرانس اصول فرزند پروری در لجبازی کودکان28 فروردین ماه1394Principles of Parenting Childish stubbornness Conference
کارگاه مراقبت های حیاتی پیشرفته تروما  ATLS3 اردیبهشت ماه1394ATLS Workshop
کارگاه  آموزشی بهداشت دست15 اردیبهشت ماه1394Hand Hygiene Workshop
کمپین بهداشت دست16 اردیبهشت ماه1394Hand hygiene Campaign
کلاس آموزشی CPR23 اردیبهشت ماه1394CPR Workshop
کلاس آموزشی شروع درمان با نوومیکس28 اردیبهشت ماه1394Start treatment with Novomix Conference
نخستین کنگره سرطان بیمارستان رضوی22-21 خرداد ماه1394The First Razavi Cancer Congress
هفتمین کنگره بین المللی قلب و عروق16-14 مرداد ماه1394The Seventh International Cardiovascular Congress
سمینار آموزشی مراقبت از استومی2 شهریورماه 1394Ostomy Cares Seminar
دومین سمپوزیوم بین المللی اپی لپسی3 شهریورماه 1394The Second International Epilepsy Symposium
کارگاه آموزشی نحوه کار با کیتهای PRP5  شهریورماه 1394How to work with PRP kits Workshop?
اولین کنگره بین المللی MS28-27 شهریورماه 1394The First International MS Congress
اولین کنگره بین المللی روانشناسی سرطان13-12 مهرماه 1394The First Cancer Psychology Congress
کنگره و کارگاه بین المللی آموزش اندوسونوگرافی17-15 مهرماه 1394International Endosonography Workshop and Congress
کارگاه جراحی مغز در حالت هوشیاری24 مهرماه 1394Conscious Brain Surgery Workshops
همایش حسابرسی داخلی و خدمات تخصصی مرتبط10 آبانماه 1394Internal Audit and Related Specialized Services
کلاس آموزشی نحوه استفاده از استپلرهای جراحی22  آبانماه 1394How to Use Surgical Staplers Seminar?
کنفرانس علمی یک روزه تاثیر کانسرها و آنتی کانسرتراپی بر قلب28  آبانماه 1394The Effect of Cancers and Anti-Cancer on the Heart Conference
بررسی مطالعه بالینی فاکتور هشت انسانی نوترکیب (سافاکتو)27 آذر ماه 1394Clinical Study of Recombinant Eight Human Factor Seminar – Saffacto
کارگاه آموزشی رادیوتراپی حین جراحی (IORT)20 دی ماه 1394Intraoperative Radiotherapy Workshop -IORT
کنفرانس  بیماریهای مادزادی و ساختمانی قلب1 بهمن ماه 1394Congenital and Structural Heart Disease Conference
مدیریت دمایی بدن Temperature Management Principles17 بهمن ماه 1394Temperature Management Principles Seminar
کارگاه احیاء نوزاد19 بهمن ماه 1394Neonatal Cardiopulmonary Resuscitation Workshop
سمینار آشنایی با درمان زخم با محصولات هارتمن و مدی هانی4 اسفندماه 1394Wound Healing with Hartman & Madi Honey Products Seminar
کنفرانس زایمان طبیعی بعد از سزارین6 اسفندماه 1394Normal Delivery After Cesarean Section Conference
کنفرانس شیر مادر10 اسفندماه 1394Breastfeeding Conference

رویدادهای علمی سال 1395

 

Scientific Events (2016-2017)

اولین کنگره بین المللی سرطان31-29 اردیبهشت 1395The First International Cancer Congress
اولین سمپوزیوم نروساینس (اولين هم انديشي مشترك علوم اعصاب رضوي و كارگروه مامويت ويژه توسعه و تعالي علوم اعصاب كلان منطقه9)24 تیرماه 1395The First Neuroscience Symposium
هشتمین کنگره بین المللی قلب و عروق8-6 مردادماه 1395The Eight International Razavi Cardiovascular Congress
کنفرانس علمی گروه چشم (لنزهای تماسی سخت)23 مرداد 139Hard Contact Lenses Conference
کارگاه جراحی اپی لپسی (Live Surgery)25 مرداد 1395Epilepsy Surgery Workshop
پیشرفتهای مولکولی آترواسکلرورزیس-پیامدهای قلبی و عروق8 شهریور 1395Advances in Molecular Aspects of  Atherosclerosis
دومین کنگره بین المللی صرع19-17شهریور 1395The Second International Epilepsy Congress
کارگاه ماراتون پژوهشی25-20شهریور 1395Marathon Research Workshop
کنفرانس علمی طب تسکینی و کنترل درد در بیماران میتلا به کانسر2مهرماه 1395Palliative Care and Pain in Cancer Patients
سمینار نقش اکوکاردیوگرافی در اورژانسهای قلبی29مهرماه 1395The Role of Echocardiography in Cardiac Emergencies
کارگاه نورواندواسکولار3آبانماه 1395Noro Endovascular Workshop
کارگاه CPR در دانشگاه امام رضا (ع)26آبانماه 1395CPR Workshop
کنفرانس علمی تازه های بیماریهای کلیه کودکان27آبانماه 1395Updates of Pediatric Kidney and Urinary Tract Diseases Conference
کنفرانس Low Floe Anesthesia28آبانماه 1395 Low & Minimal Flow Anesthesia Introduction to Desflurane
جلسه معرفی داروی ضد انعقاد خون زارلتو برای متخصصین گروه قلب9دیماه 1395Anticoagulant for Cardiologists(XARELTO) Conference
کنفرانس علمی پرستاری نارسایی قلبی23دیماه 1395Nursing Care in Patients with Heart Failure Conference
سمینار طب نوزادان14بهمن ماه 1395An Overview of New Achievements in Neonatology
کارگاه علمی آموزشی محلول کاردیوپلژی18بهمن ماه 1395Cardioplegia Solution Workshop
دوره آموزشی داروی انوکساپارین سدیم PDxane 7اسفند ماه 1395  Enoxaparin Sodium Medicine Course
کارگاه تست بالانس اکسیدانت–آنتی اکسیدانت28اسفند ماه 1395Oxidant-Antioxidant Balance Test Workshop

رویدادهای علمی سال 1396

 

Scientific Events (2017-2018)

کنفرانس افق های جدید در درمانهای غیر دارویی نارسایی قلب، درمان ازدیاد فشار خون در جوانان تا میانسالی29فروردین 1396The New Horizon in Non-Drug Managments of Heart Failure & Hypertension in Young to Middle Aged Adults
هفدهمین کنگره سالیانه اپتومتری خراسان15-13اردیبهشت 1396The Seventeenth Congress of Khorasan Optometry
کنگره بین المللی Iran CTO Meeting 20176-5مردادماه 1396Iran CTO Meeting 2017
کنفرانس و کارگاه رژیونال آنستزی با راهنمای سونوگرافی19مردادماه 1396Ultrasound Guided Regional Anesthesia Conference and Workshop
CTO Workshop (شرکت سلامت پگاه کاریز-ترومو)21مردادماه 1396CTO Workshop
نشست علمی معرفی داروی PDxan30شهریورماه 1396Introducing The Pdxan Medicine Course
نشست علمی معرفی داروی Axabin13مهرماه 1396Introducing The Axabin Medicine Course
کنگره بین المللی CASPIAN Meeting 201713-11آبانماه 1396CASPIAN Meeting 2017
ششمین کنگره بین المللی و بیست و یکمین کنگره سالانه پزشکی هسته ای و تصویربرداری مولکولی 1-3 آذرماه 1396The 6th International Congress and the 21st Annual Congress of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
نشست علمی معرفی داروی Duphaston10 دیماه 1396Introducing The Duphaston Medicine Course
سمینار مراقبت در کم کاری تیروئید نوزادان28 دیماه 1396Cares in Neonatal Hypothyroidism Seminar
کارگاه معرفی محصول جایگزین بخیه(Zipline)1 بهمن ماه 1396Suture Replacement Product(Zipline) Workshop
تحریک الکتریکی مغز و کاربردهای آن9بهمن ماه 1396Electrical Stimulation of the Brain and its Applications
کنفرانس علمی احیاء نوزادان24 بهمن ماه 1396Neonatal Cardiopulmonary Resuscitation Workshop
کنفرانس علمی تغذیه با شیر مادر5 اسفندماه 1396Breastfeeding Conference
سومین کنگره بین المللی کولورکتال و اولین کنگره بین المللی لاپاراسکوپی در جراحی کولورکتال16-18 اسفندماه 1396The Third International Colorectal & The First Laparoscopic Colorectal Surgery Congress

رویدادهای علمی سال 1397

 

Scientific Events (2018-2019)

کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی در نوزادان5-6 اردیبهشت ماه 1397Neonatal Hematology & Oncology
کنفرانس علمی تغذیه با شیر مادر21 مردادماه 1397Breastfeeding Conference
اکوکاردیوگرافی سه بعدی پیشرفته13-12 مهرماه 1397Echocardiography 3D Workshop
سمینار علمی یک روزه مراقبت از نوزادان نارس26 آبانماه 1397Care of Rremature Infants Seminar
Iran CTO Meeting 201814-15 آذرماه 1397Iran CTO Meeting 2018
CASPIAN Meeting 201815-17 آذرماه 1397CASPIAN Meeting 2018
کنفرانس علمی احیاء نوزادان20 دی ماه 1397Neonatal Cardiopulmonary Resuscitation Workshop
جلسه هفتگی گروه قلب و عروقاز تاریخ 25 دی ماه 1397 تا پایان سالCardiology Group Weekly Conferences

رویدادهای علمی سال 1398

 

Scientific Events (2019)

کنفرانس سندروم دیسترس تنفسی در نوزادان  RDS27 فروردین ماه 98Respiratory Distress Syndrome Conference
کارگاه برونکوسکوپی ایباس29 فروردین ماه 98Bronchoscopy EBUS Workshop
ویدیو کنفرانس NGS8-11  اردیبهشت ماه 98Clinical Genomics and NGS
کنفرانس تغذیه با شیر مادر30 خردادماه 98Breastfeeding Conference
کنفرانس احیاء قلبی ریوی6 تیرماه 98Cardiopulmonary Resuscitation Conference
کنفرانس معرفی کیسهای چالش بر انگیز13 تیرماه 98Cardiology Challenging Cases
CTO Workshop20-21 تیرماه 98CTO Workshop
کنفرانس تازه های حاد کرونری28 تیرماه 98Updates of Acute Coronary Syndrome
کارگاه اکسیژیناتور هوریزون4 مردادماه 98 HORIZON Oxygenator Workshop
کنفرانس معرفی کیسهای چالش بر انگیز17 مردادماه 98Cardiology Challenging Cases
Venous Intervention Workshop24 مردادماه 98Venous Intervention Workshop
معرفی استنت Biomime16 مهرماه 98Introducing Biomime Stent Conference
CASPIAN Meeting 2019  &  Iran CTO 17-19 مهرماه 98CASPIAN & Iran CTO  Meeting  2019
دوره آموزشی پایه ابلیشن و الکتروفیزیولوژی قلب و برنامه ریزی دستگاه های الکترونیکی قلبی24-26 مهرماه 98 Basic Cardiac Electrophysiology (Ablation & Electronic Device Programming Workshop)
کنفرانس پروسیجرهای رایج بر بالین در مشکلات گوارشی-ریوی-قلبی18 و 25 آذر- 2 دیماهScientific Conferences on Common
Procedures for Clinics in Cardiology,Pulmonary and GI Problems
کنفرانس علمی بیماریهای قلب و مغزی عروقی5 دیماه 98Cardio-neurology Symposium
کنفرانس علمی یکروزه دیس لیپیدمی و چالش های درمانی19 دیماه 98Dyslipidemia & Therapeutic Challenges Conference
کنفرانس هفتگی گروه قلب Cardiology Group Weekly Conferences
کنفرانس ادواری قلب و عروق Periodic Cardiovascular Conferences
کنفرانس ادواری پرستاری Periodic Nursing Conferences