برنامه کلینیک دی ماه

تخصصجنسيتنام پزشكروزتاريخاز ساعتتا ساعتتوضيحات
داخلی مغز و اعصابخانماميني موناپنجشنبه1401/10/0112:3013:00متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدپنجشنبه1401/10/0108:0009:30متخصص
داخلیآقااریان پور حسینپنجشنبه1401/10/0110:0012:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقارفیق دوست امیر حسینپنجشنبه1401/10/0108:3009:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقآقاحسینیان سیدحسنپنجشنبه1401/10/0110:0011:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاناظمی سعیدپنجشنبه1401/10/0111:3012:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاچهکندي محمدرضاپنجشنبه1401/10/0114:0015:00فوق تخصص بیماریهای قلب وعروق
داخلی قلب و عروقخانمرایضی زهرهپنجشنبه1401/10/0116:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهراپنجشنبه1401/10/0110:0011:13متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1401/10/0115:0016:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانممشایخی قره قوینلو زهراپنجشنبه1401/10/0111:3012:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمپنجشنبه1401/10/0110:3012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبصیری شیواپنجشنبه1401/10/0108:3010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمابراهیمی نصرتپنجشنبه1401/10/0114:0016:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهپنجشنبه1401/10/0115:0017:00متخصص
داخلیخانمحامدعظيمي سميراپنجشنبه1401/10/0113:0014:30متخصص
گوارشآقاشادکام امیدپنجشنبه1401/10/0109:0010:00فوق تخصص
اعصاب و روانآقاهاشمیان پیمانپنجشنبه1401/10/0114:0014:30فوق تخصص روانپزشکی کودکان
آنکولوژی (خون و سرطان)آقاثقه الاسلامي محمدپنجشنبه1401/10/0110:0014:00فوق تخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهپنجشنبه1401/10/0111:3012:30فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادپنجشنبه1401/10/0111:0012:30متخصص
کارشناسان تغذیهخانمدلارامی هاجرپنجشنبه1401/10/0109:0010:00
اعصاب و روانآقاعقیلیان سیدعطاء الهپنجشنبه1401/10/0109:3010:30فوق تخصص روانپزشک
جراحی اعصابآقاشیخ نظامی مهردادپنجشنبه1401/10/0111:0012:00متخصص
پوستآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1401/10/0115:0016:00متخصص
جراحی عمومیآقاممقانی قاضیجهانی محمدرضاپنجشنبه1401/10/0110:0011:00فلوشیپ
گوش و حلق و بینیآقاظريف ذاکريان مصيبت مهديپنجشنبه1401/10/0110:0011:00متخصص گوش وحلق وبینی
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداپنجشنبه1401/10/0111:3012:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادپنجشنبه1401/10/0110:0011:00متخصص مغز واعصاب (داخلی)
جراحی عمومیآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهپنجشنبه1401/10/0109:0010:00متخصص
جراحی عروقآقاطاهری حسینپنجشنبه1401/10/0108:0009:00فوق تخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدپنجشنبه1401/10/0109:0010:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشپنجشنبه1401/10/0110:3011:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعلمي مهر رضاپنجشنبه1401/10/0114:0015:00فلوشیپ اندویورولوژی – اورولوژی
جراحی عمومیآقامنشیان بهروزپنجشنبه1401/10/0114:0015:00متخصص جراحی عمومی
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضاشنبه1401/10/0310:0012:00متخصص
کارشناسان تغذیهخانمگرایلی پریساشنبه1401/10/0309:0010:00
جراحی اعصابآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاشنبه1401/10/0311:3012:30متخصص
جراحی عمومیآقاحمید علیرضاشنبه1401/10/0308:0008:30متخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانشنبه1401/10/0310:0011:00متخصص
جراحی عمومیآقارضاپناه عليرضاشنبه1401/10/0314:0014:30فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
جراحی عمومیآقااکرامي فرد وحيدرضاشنبه1401/10/0316:0016:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااژدری محمدشنبه1401/10/0314:3015:30متخصص
روانپزشکیخانمفرجی راد سانازشنبه1401/10/0308:3009:30متخصص روانپزشک
داخلی غددآقاکرباس فروشان جوادشنبه1401/10/0308:0009:30فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقابهروزي اميرعليشنبه1401/10/0310:0011:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیدشنبه1401/10/0308:0010:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقانجارزاده سیدمحمدباقرشنبه1401/10/0315:0015:30فوق تخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليشنبه1401/10/0309:0010:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقااسماعیل نیا سعیدشنبه1401/10/0311:0011:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرششنبه1401/10/0317:0017:30متخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهشنبه1401/10/0316:3017:30فوق تخصص
گوارشآقاسلطانی قدرت الهشنبه1401/10/0308:3009:30فوق تخصص
گوارشآقاشادکام امیدشنبه1401/10/0312:0012:30فوق تخصص
ریهخانمموسوی مهساشنبه1401/10/0310:3012:00فوق تخصص
داخلیخانمحامدی صفیهشنبه1401/10/0310:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمشنبه1401/10/0316:0016:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراشنبه1401/10/0308:3009:30متخصص
داخلیآقااریان پور حسینشنبه1401/10/0314:3016:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمفغانی صدیقهشنبه1401/10/0310:0011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبلندی سمیهشنبه1401/10/0312:3013:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نيلوفرشنبه1401/10/0308:0009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلاشنبه1401/10/0309:0011:30متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدشنبه1401/10/0308:0009:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانماحمدی مریمشنبه1401/10/0314:0015:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاموحدزاده جوادشنبه1401/10/0314:0015:00فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژی
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهشنبه1401/10/0310:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامشنبه1401/10/0308:0009:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیشنبه1401/10/0308:3009:30فوق تخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1401/10/0310:0011:00فلوشیپ
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینشنبه1401/10/0310:3011:30فلوشیپ
چشمخانمباقریان نرجس الساداتشنبه1401/10/0309:0010:00فلوشیپ
چشمآقاسلطانی فر مهدیشنبه1401/10/0309:3011:00فلوشیپ
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعليشنبه1401/10/0309:0009:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسینشنبه1401/10/0310:0011:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالشنبه1401/10/0315:3016:00فلوشیپ
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوششنبه1401/10/0309:3010:30متخصص
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودشنبه1401/10/0314:0015:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانخانممیرزائی نجم اباد منصورهشنبه1401/10/0308:3009:30متخصص
اطفال و نوزادانآقانیکوزاده علیرضاشنبه1401/10/0310:0011:00متخصص
اطفال و نوزادانآقاجلیلی تقویان شهراميكشنبه1401/10/0409:0010:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریميكشنبه1401/10/0413:3014:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلاليكشنبه1401/10/0411:3012:00فلوشیپ
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعلييكشنبه1401/10/0409:0009:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزاديكشنبه1401/10/0410:3011:30متخصص مغز واعصاب (داخلی)
گوش و حلق و بینیآقاقاسمی محمدمهدیيكشنبه1401/10/0409:3010:30متخصص
چشمآقاسلطانی فر مهدیيكشنبه1401/10/0409:3011:00فلوشیپ
مغز و اعصابخانماسماعيلي مريميكشنبه1401/10/0414:0015:00متخصص
پوستخانمثمره محمديان فرحنازيكشنبه1401/10/0408:0011:30متخصص
جراحی قلب و عروقآقاآذري علييكشنبه1401/10/0414:0014:30فوق تخصص
گوش و حلق و بینیخانمقاضی فرشتهيكشنبه1401/10/0416:0016:30متخصص
چشمخانمتقی زاده خاطرهيكشنبه1401/10/0410:0011:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهاميكشنبه1401/10/0408:0009:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهيكشنبه1401/10/0411:3012:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمامینیان فریماهيكشنبه1401/10/0410:0011:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاجباری فرهاديكشنبه1401/10/0408:3009:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقابرک پور حمیديكشنبه1401/10/0410:0011:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمفلاح رستگار ازادهيكشنبه1401/10/0414:0015:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمکفشبانی شاندیز پروانهيكشنبه1401/10/0414:0015:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاخامنه باقری رامینيكشنبه1401/10/0415:3016:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعوديكشنبه1401/10/0416:3017:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
داخلیخانممیمندی نژاد زهرايكشنبه1401/10/0408:3010:00متخصص
داخلیآقااریان پور حسینيكشنبه1401/10/0410:0011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراساني متينيكشنبه1401/10/0409:0012:00فلوشیپ نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيدايكشنبه1401/10/0408:0009:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیرايكشنبه1401/10/0408:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانممشایخی قره قوینلو زهرايكشنبه1401/10/0411:3012:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانممعتمدی مقدم الهاميكشنبه1401/10/0410:3011:00متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمبرزگر پریيكشنبه1401/10/0416:0017:30متخصص
داخلیخانمغلامي گلنازيكشنبه1401/10/0416:0017:30متخصص
داخلی غددخانمبیرجندی بتوليكشنبه1401/10/0410:0011:00فوق تخصص
گوارشآقاحسن زاده عباسيكشنبه1401/10/0408:3009:30فوق تخصص
گوارشآقاقنائي اميديكشنبه1401/10/0411:0012:00فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقارضازاده جعفريكشنبه1401/10/0408:4510:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعماد زاده علیيكشنبه1401/10/0414:0015:00فوق تخصص کلیه
زنان، زایمان و نازائیخانمسعادتمند مهرنوشيكشنبه1401/10/0414:3015:30متخصص
اعصاب و روانخانمحمزه مهدیسيكشنبه1401/10/0408:0008:30فوق تخصص روانپزشک
جراحی قلب و عروقآقابلوریان علی اصغريكشنبه1401/10/0408:0009:30فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاافضلی بغدادابادی جواديكشنبه1401/10/0411:0012:00متخصص
جراحی عمومیآقارضاپناه عليرضايكشنبه1401/10/0414:0014:30فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعوديكشنبه1401/10/0408:3009:00متخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانيكشنبه1401/10/0410:0011:00متخصص
جراحی اعصابآقاتاج دینی شهابيكشنبه1401/10/0409:0009:30متخصص
جراحی اعصابآقاشیخ نظامی مهرداديكشنبه1401/10/0411:0011:30متخصص
جراحی اعصابآقافرجی راد محمديكشنبه1401/10/0417:0017:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشيكشنبه1401/10/0408:0008:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیديكشنبه1401/10/0416:0016:30فلوشیپ
کارشناسان تغذیهخانمدلارامی هاجريكشنبه1401/10/0409:0010:00
جراحی عمومیآقامیرصادقی علیيكشنبه1401/10/0416:3017:00متخصص
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضايكشنبه1401/10/0410:0012:00متخصص
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضادوشنبه1401/10/0510:0012:00متخصص
روانپزشکیخانمصمدي رويادوشنبه1401/10/0512:0013:00متخصص روانپزشک
جراحی عمومیآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1401/10/0509:0009:30متخصص
جراحی عمومیخانمملکيان مريمدوشنبه1401/10/0514:0014:30متخصص
کارشناسان تغذیهخانمگرایلی پریسادوشنبه1401/10/0509:0010:00
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیددوشنبه1401/10/0509:0009:30فلوشیپ
جراحی اعصابآقاقوامی سیدحسندوشنبه1401/10/0508:0008:30متخصص
جراحی اعصابآقااقبالی حمیدرضادوشنبه1401/10/0510:0010:30متخصص
جراحی اعصابآقامحسنی بیرجندی مجددوشنبه1401/10/0517:0017:30متخصص
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعوددوشنبه1401/10/0508:3009:00متخصص
جراحی عمومیآقااکرامي فرد وحيدرضادوشنبه1401/10/0516:0016:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسندوشنبه1401/10/0511:0012:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیددوشنبه1401/10/0508:0010:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیخانمممدوحی فرشتهدوشنبه1401/10/0512:0012:30فوق تخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشدوشنبه1401/10/0517:0017:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليدوشنبه1401/10/0510:0011:00فلوشیپ
جراحی قلب و عروقآقاشمالی علیدوشنبه1401/10/0516:3017:30فوق تخصص
گوارشآقاشریفیان رضوی مسعوددوشنبه1401/10/0511:0012:00فوق تخصص
گوارشآقاشادکام امیددوشنبه1401/10/0508:3009:00فوق تخصص
ریهخانمموسوی مهسادوشنبه1401/10/0510:3012:00فوق تخصص
داخلیخانمحامدعظيمي سميرادوشنبه1401/10/0515:0016:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمابراهیمی نصرتدوشنبه1401/10/0514:0016:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهدوشنبه1401/10/0510:0012:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزند زیبادوشنبه1401/10/0508:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمرمضان پور نگاردوشنبه1401/10/0510:0011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهرادوشنبه1401/10/0510:0011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نيلوفردوشنبه1401/10/0509:0010:00متخصص
داخلیخانممیمندی نژاد زهرادوشنبه1401/10/0508:3010:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلاددوشنبه1401/10/0508:0009:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاموحدزاده جواددوشنبه1401/10/0510:0011:00فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژی
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاقلوبي ارشدوشنبه1401/10/0516:0017:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1401/10/0516:3017:30متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیدادوشنبه1401/10/0510:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانممودی فاطمهدوشنبه1401/10/0514:0015:00فلوشیپ
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسیندوشنبه1401/10/0510:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیدوشنبه1401/10/0508:3009:30فوق تخصص
چشمخانمتقی زاده خاطرهدوشنبه1401/10/0515:0016:00متخصص
چشمآقابرازنده نویری بهزاددوشنبه1401/10/0508:3009:30فلوشیپ
گوش و حلق و بینیخانمکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1401/10/0516:0016:30متخصص
داخلی مغز و اعصابخانماميني مونادوشنبه1401/10/0515:3016:00متخصص
چشمآقاسلطانی فر مهدیدوشنبه1401/10/0509:3011:00فلوشیپ
داخلی مغز و اعصابآقااوجانی سعیددوشنبه1401/10/0508:0008:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسیندوشنبه1401/10/0510:0011:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوشدوشنبه1401/10/0509:3010:30متخصص
اطفال و نوزادانخانممیرزائی نجم اباد منصورهدوشنبه1401/10/0508:3009:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمگرگانی دیسفانی مهنازدوشنبه1401/10/0510:3011:30متخصص
اطفال و نوزادانآقانخعی مقدم علیرضادوشنبه1401/10/0514:0015:00متخصص
تغذیهخانممهدیزاده حکاک عطیهدوشنبه1401/10/0508:3009:00متخصص تغذیه
اطفال و نوزادانآقاعبدالهی مرتضیچهارشنبه1401/10/0709:0009:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمقربانیان فرد موژانچهارشنبه1401/10/0711:0011:30متخصص اطفال
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودچهارشنبه1401/10/0714:0015:00فوق تخصص
داخلی مغز و اعصابآقاگلمکاني حسنچهارشنبه1401/10/0713:0013:30فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالچهارشنبه1401/10/0715:3016:00فلوشیپ
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسینچهارشنبه1401/10/0710:0011:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعليچهارشنبه1401/10/0716:0016:30متخصص
پوستخانمثمره محمديان فرحنازچهارشنبه1401/10/0709:3011:00متخصص
چشمخانمنصرت نسترنچهارشنبه1401/10/0709:0011:00فلوشیپ
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینچهارشنبه1401/10/0710:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامچهارشنبه1401/10/0714:0015:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیداچهارشنبه1401/10/0710:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلادچهارشنبه1401/10/0714:0015:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقااشراقی علیچهارشنبه1401/10/0715:3016:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقارفیق دوست امیر حسینچهارشنبه1401/10/0708:3009:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقخانمامینیان فریماهچهارشنبه1401/10/0708:3009:30فلوشیپ
داخلیخانممیمندی نژاد زهراچهارشنبه1401/10/0708:3010:00متخصص
داخلیآقااریان پور حسینچهارشنبه1401/10/0714:3016:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراساني متينچهارشنبه1401/10/0710:0011:00فلوشیپ نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلاچهارشنبه1401/10/0708:0009:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمچهارشنبه1401/10/0710:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمحائري عاطفهچهارشنبه1401/10/0708:0009:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمرمضان پور نگارچهارشنبه1401/10/0715:0016:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبلندی سمیهچهارشنبه1401/10/0709:3010:00فلوشیپ
داخلیخانمحامدی صفیهچهارشنبه1401/10/0710:0012:00متخصص
گوارشآقاقنائي اميدچهارشنبه1401/10/0712:0013:00فوق تخصص
جراحی قلب و عروقآقاشمالی علیچهارشنبه1401/10/0716:3017:30فوق تخصص
روانپزشکیخانمذوالفقاری مریمچهارشنبه1401/10/0710:0011:00متخصص روانپزشک
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليچهارشنبه1401/10/0709:0010:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشچهارشنبه1401/10/0717:0017:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقااسماعیل نیا سعیدچهارشنبه1401/10/0711:0011:30فلوشیپ
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااژدری محمدچهارشنبه1401/10/0710:0011:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعبداله پور حميدرضاچهارشنبه1401/10/0715:0016:00فلوشیپ
داخلی غددخانمبيک يزدي اکرمچهارشنبه1401/10/0708:3009:30فوق تخصص
جراحی عمومیآقااکرامي فرد وحيدرضاچهارشنبه1401/10/0716:0016:30متخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانچهارشنبه1401/10/0709:0009:30متخصص
جراحی اعصابآقاتوانا راد سليمچهارشنبه1401/10/0708:0009:00متخصص جراحی مغز و اعصاب
جراحی اعصابآقاتوانا راد سليمچهارشنبه1401/10/0715:0016:00متخصص جراحی مغز و اعصاب
جراحی اعصابآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1401/10/0712:3013:00متخصص
جراحی عمومیآقاممقانی قاضیجهانی محمدرضاچهارشنبه1401/10/0714:0014:30فلوشیپ
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعودچهارشنبه1401/10/0708:3009:00متخصص
کارشناسان تغذیهخانمگرایلی پریساچهارشنبه1401/10/0709:0010:00
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضاچهارشنبه1401/10/0710:0012:00متخصص
اعصاب و روانآقاعقیلیان سیدعطاء الهپنجشنبه1401/10/0809:3010:30فوق تخصص روانپزشک
جراحی عمومیآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهپنجشنبه1401/10/0809:0009:30متخصص
کارشناسان تغذیهخانمدلارامی هاجرپنجشنبه1401/10/0809:0010:00
جراحی عروقآقاطاهری حسینپنجشنبه1401/10/0807:3008:00فوق تخصص
جراحی عمومیآقاممقانی قاضیجهانی محمدرضاپنجشنبه1401/10/0810:0010:30فلوشیپ
جراحی عمومیآقامنشیان بهروزپنجشنبه1401/10/0814:0015:00متخصص جراحی عمومی
جراحی اعصابآقاشیخ نظامی مهردادپنجشنبه1401/10/0811:0011:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدپنجشنبه1401/10/0809:0009:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعلمي مهر رضاپنجشنبه1401/10/0814:0015:00فلوشیپ اندویورولوژی – اورولوژی
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشپنجشنبه1401/10/0810:3011:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاشیخیان جوادپنجشنبه1401/10/0814:0015:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادپنجشنبه1401/10/0811:0012:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسنپنجشنبه1401/10/0808:3010:00متخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهپنجشنبه1401/10/0811:3012:30فوق تخصص
آنکولوژی (خون و سرطان)آقاثقه الاسلامي محمدپنجشنبه1401/10/0810:0014:00فوق تخصص
گوارشآقاشادکام امیدپنجشنبه1401/10/0809:0010:00فوق تخصص
داخلیخانمحامدی صفیهپنجشنبه1401/10/0815:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبصیری شیواپنجشنبه1401/10/0808:3010:00متخصص
داخلیخانمحامدعظيمي سميراپنجشنبه1401/10/0813:0014:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1401/10/0815:0016:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهراپنجشنبه1401/10/0810:0011:13متخصص
داخلی قلب و عروقخانمرایضی زهرهپنجشنبه1401/10/0816:0017:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاچهکندي محمدرضاپنجشنبه1401/10/0814:0015:00فوق تخصص بیماریهای قلب وعروق
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهپنجشنبه1401/10/0810:3011:30فلوشیپ
داخلیآقااریان پور حسینپنجشنبه1401/10/0810:0012:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاناظمی سعیدپنجشنبه1401/10/0811:3012:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاحسینیان سیدحسنپنجشنبه1401/10/0810:0011:00متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدپنجشنبه1401/10/0808:0009:30متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینپنجشنبه1401/10/0809:3010:30فلوشیپ
پوستآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1401/10/0815:0016:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاظريف ذاکريان مصيبت مهديپنجشنبه1401/10/0810:0011:30متخصص گوش وحلق وبینی
داخلی مغز و اعصابخانماميني موناپنجشنبه1401/10/0812:3013:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادپنجشنبه1401/10/0810:0011:00متخصص مغز واعصاب (داخلی)
جراحی اطفالآقاشجاعيان رضاپنجشنبه1401/10/0811:3012:00فوق تخصص جراحی کودکان
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهپنجشنبه1401/10/0808:3009:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمپنجشنبه1401/10/0810:0011:00متخصص
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودشنبه1401/10/1014:0015:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانخانممیرزائی نجم اباد منصورهشنبه1401/10/1008:3009:30متخصص
اطفال و نوزادانآقانیکوزاده علیرضاشنبه1401/10/1010:0011:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالشنبه1401/10/1015:3016:00فلوشیپ
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوششنبه1401/10/1009:3010:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسینشنبه1401/10/1010:0011:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعليشنبه1401/10/1009:0009:30متخصص
چشمخانمباقریان نرجس الساداتشنبه1401/10/1009:0010:00فلوشیپ
چشمآقاسلطانی فر مهدیشنبه1401/10/1009:3011:00فلوشیپ
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینشنبه1401/10/1010:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامشنبه1401/10/1008:0009:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیشنبه1401/10/1008:3009:30فوق تخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1401/10/1010:0011:00فلوشیپ
داخلیآقاکرداری سعیدشنبه1401/10/1008:0009:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهشنبه1401/10/1010:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاموحدزاده جوادشنبه1401/10/1014:0015:00فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژی
داخلی قلب و عروقخانماحمدی مریمشنبه1401/10/1014:0015:00متخصص
داخلیآقااریان پور حسینشنبه1401/10/1014:3016:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلاشنبه1401/10/1009:0011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نيلوفرشنبه1401/10/1008:0009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراشنبه1401/10/1008:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبلندی سمیهشنبه1401/10/1012:3013:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمفغانی صدیقهشنبه1401/10/1010:0011:30متخصص
گوارشآقاشادکام امیدشنبه1401/10/1012:0012:30فوق تخصص
ریهخانمموسوی مهساشنبه1401/10/1010:3012:00فوق تخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمشنبه1401/10/1016:0016:30متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهشنبه1401/10/1010:0012:00متخصص
گوارشآقاسلطانی قدرت الهشنبه1401/10/1008:3009:30فوق تخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهشنبه1401/10/1016:3017:30فوق تخصص
روانپزشکیخانمفرجی راد سانازشنبه1401/10/1008:3009:30متخصص روانپزشک
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااژدری محمدشنبه1401/10/1014:3015:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقابهروزي اميرعليشنبه1401/10/1010:0011:00متخصص
داخلی غددآقاکرباس فروشان جوادشنبه1401/10/1008:0009:30فوق تخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرششنبه1401/10/1017:0017:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليشنبه1401/10/1009:0010:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقااسماعیل نیا سعیدشنبه1401/10/1011:0011:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقانجارزاده سیدمحمدباقرشنبه1401/10/1015:0015:30فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیدشنبه1401/10/1008:0010:00متخصص
جراحی اعصابآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاشنبه1401/10/1011:3012:30متخصص
جراحی عمومیآقاحمید علیرضاشنبه1401/10/1008:0008:30متخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانشنبه1401/10/1010:0011:00متخصص
جراحی عمومیآقارضاپناه عليرضاشنبه1401/10/1014:0014:30فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
جراحی عمومیآقااکرامي فرد وحيدرضاشنبه1401/10/1016:0016:30متخصص
کارشناسان تغذیهخانمگرایلی پریساشنبه1401/10/1009:0010:00
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضاشنبه1401/10/1010:0012:00متخصص
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضايكشنبه1401/10/1110:0012:00متخصص
کارشناسان تغذیهخانمدلارامی هاجريكشنبه1401/10/1109:0010:00
جراحی عمومیآقامیرصادقی علیيكشنبه1401/10/1116:3017:00متخصص
جراحی عمومیآقارضاپناه عليرضايكشنبه1401/10/1114:0014:30فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعوديكشنبه1401/10/1108:3009:00متخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانيكشنبه1401/10/1110:0011:00متخصص
جراحی اعصابآقاتاج دینی شهابيكشنبه1401/10/1109:0009:30متخصص
جراحی اعصابآقاشیخ نظامی مهرداديكشنبه1401/10/1111:0011:30متخصص
جراحی اعصابآقافرجی راد محمديكشنبه1401/10/1117:0017:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیديكشنبه1401/10/1116:0016:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشيكشنبه1401/10/1108:0008:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمسعادتمند مهرنوشيكشنبه1401/10/1114:3015:30متخصص
اعصاب و روانخانمحمزه مهدیسيكشنبه1401/10/1108:0008:30فوق تخصص روانپزشک
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعماد زاده علیيكشنبه1401/10/1114:0015:00فوق تخصص کلیه
جراحی قلب و عروقآقابلوریان علی اصغريكشنبه1401/10/1108:0009:30فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاافضلی بغدادابادی جواديكشنبه1401/10/1111:0012:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقارضازاده جعفريكشنبه1401/10/1108:4510:00فلوشیپ
داخلی غددخانمبیرجندی بتوليكشنبه1401/10/1110:0011:00فوق تخصص
گوارشآقاحسن زاده عباسيكشنبه1401/10/1108:3009:30فوق تخصص
گوارشآقاقنائي اميديكشنبه1401/10/1111:0012:00فوق تخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبرزگر پریيكشنبه1401/10/1116:0017:30متخصص
داخلیخانمغلامي گلنازيكشنبه1401/10/1116:0017:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيدايكشنبه1401/10/1108:0009:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیرايكشنبه1401/10/1108:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانممعتمدی مقدم الهاميكشنبه1401/10/1110:3011:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانممشایخی قره قوینلو زهرايكشنبه1401/10/1111:3012:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراساني متينيكشنبه1401/10/1109:0011:30فلوشیپ نازائی
داخلیخانممیمندی نژاد زهرايكشنبه1401/10/1108:3010:00متخصص
داخلیآقااریان پور حسینيكشنبه1401/10/1110:0011:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانمامینیان فریماهيكشنبه1401/10/1110:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهيكشنبه1401/10/1111:3012:30فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعوديكشنبه1401/10/1116:3017:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاخامنه باقری رامینيكشنبه1401/10/1115:3016:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
داخلی قلب و عروقخانمکفشبانی شاندیز پروانهيكشنبه1401/10/1114:0015:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمفلاح رستگار ازادهيكشنبه1401/10/1114:0015:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقابرک پور حمیديكشنبه1401/10/1110:0011:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاجباری فرهاديكشنبه1401/10/1108:3010:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهاميكشنبه1401/10/1108:0009:00متخصص
چشمخانمتقی زاده خاطرهيكشنبه1401/10/1110:0011:00متخصص
چشمآقاسلطانی فر مهدیيكشنبه1401/10/1109:3011:00فلوشیپ
مغز و اعصابخانماسماعيلي مريميكشنبه1401/10/1114:0015:00متخصص
پوستخانمثمره محمديان فرحنازيكشنبه1401/10/1108:0011:30متخصص
گوش و حلق و بینیخانمقاضی فرشتهيكشنبه1401/10/1116:0016:30متخصص
جراحی قلب و عروقآقاآذري علييكشنبه1401/10/1114:0014:30فوق تخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعلييكشنبه1401/10/1109:0009:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزاديكشنبه1401/10/1110:3011:30متخصص مغز واعصاب (داخلی)
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلاليكشنبه1401/10/1111:3012:00فلوشیپ
اطفال و نوزادانآقاجلیلی تقویان شهراميكشنبه1401/10/1109:0010:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریميكشنبه1401/10/1113:3014:00متخصص
اطفال و نوزادانخانممیرزائی نجم اباد منصورهدوشنبه1401/10/1208:3009:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمگرگانی دیسفانی مهنازدوشنبه1401/10/1210:3011:30متخصص
اطفال و نوزادانآقانخعی مقدم علیرضادوشنبه1401/10/1214:0015:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوشدوشنبه1401/10/1209:3010:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسیندوشنبه1401/10/1210:0011:00متخصص
گوش و حلق و بینیخانمکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1401/10/1216:0016:30متخصص
داخلی مغز و اعصابخانماميني مونادوشنبه1401/10/1215:3016:00متخصص
چشمآقاسلطانی فر مهدیدوشنبه1401/10/1209:3011:00فلوشیپ
داخلی مغز و اعصابآقااوجانی سعیددوشنبه1401/10/1208:0008:30متخصص
چشمخانمتقی زاده خاطرهدوشنبه1401/10/1215:0016:00متخصص
چشمآقابرازنده نویری بهزاددوشنبه1401/10/1208:3009:30فلوشیپ
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسیندوشنبه1401/10/1210:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیدوشنبه1401/10/1208:3009:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلاددوشنبه1401/10/1208:0009:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاموحدزاده جواددوشنبه1401/10/1210:0011:00فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژی
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاقلوبي ارشدوشنبه1401/10/1216:0017:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1401/10/1216:3017:30متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیدادوشنبه1401/10/1210:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانممودی فاطمهدوشنبه1401/10/1214:0015:00فلوشیپ
داخلیخانممیمندی نژاد زهرادوشنبه1401/10/1208:3010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهرادوشنبه1401/10/1210:0011:13متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمجلالياني سمانهدوشنبه1401/10/1208:0008:30فلوشیپ نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمرمضان پور نگاردوشنبه1401/10/1210:0011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزند زیبادوشنبه1401/10/1208:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نيلوفردوشنبه1401/10/1209:0010:00متخصص
گوارشآقاشادکام امیددوشنبه1401/10/1208:3009:00فوق تخصص
ریهخانمموسوی مهسادوشنبه1401/10/1210:3012:00فوق تخصص
داخلیخانمحامدعظيمي سميرادوشنبه1401/10/1215:0016:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمابراهیمی نصرتدوشنبه1401/10/1214:0016:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهدوشنبه1401/10/1210:0012:00متخصص
گوارشآقاشریفیان رضوی مسعوددوشنبه1401/10/1211:0012:00فوق تخصص
جراحی قلب و عروقآقاشمالی علیدوشنبه1401/10/1216:3017:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقآقاکلانتریان محسندوشنبه1401/10/1208:3009:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسندوشنبه1401/10/1211:0012:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیخانمممدوحی فرشتهدوشنبه1401/10/1212:0012:30فوق تخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليدوشنبه1401/10/1210:0011:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشدوشنبه1401/10/1217:0017:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیددوشنبه1401/10/1209:0009:30فلوشیپ
جراحی اعصابآقاقوامی سیدحسندوشنبه1401/10/1208:0008:30متخصص
جراحی اعصابآقامحسنی بیرجندی مجددوشنبه1401/10/1217:0017:30متخصص
جراحی اعصابآقااقبالی حمیدرضادوشنبه1401/10/1210:0010:30متخصص
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعوددوشنبه1401/10/1208:3009:00متخصص
جراحی عمومیآقااکرامي فرد وحيدرضادوشنبه1401/10/1216:0016:30متخصص
جراحی عمومیآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1401/10/1209:0009:30متخصص
جراحی عمومیخانمملکيان مريمدوشنبه1401/10/1214:0014:30متخصص
کارشناسان تغذیهخانمگرایلی پریسادوشنبه1401/10/1209:0010:00
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضادوشنبه1401/10/1210:0012:00متخصص
روانپزشکیخانمصمدي رويادوشنبه1401/10/1212:0013:00متخصص روانپزشک
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضاسه شنبه1401/10/1310:0012:00متخصص
جراحی عروقآقاطاهري رضاسه شنبه1401/10/1312:0012:30فلوشیپ جراحی عروق و تروما
کارشناسان تغذیهخانمدلارامی هاجرسه شنبه1401/10/1309:0010:00
جراحی عمومیآقاروشن روان رضاسه شنبه1401/10/1309:0009:30فلوشیپ
جراحی عمومیآقازندباف تورجسه شنبه1401/10/1311:3012:00فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
جراحی عمومیآقاهوشمند بهروزسه شنبه1401/10/1317:0017:30متخصص
جراحی عمومیآقامیرصادقی علیسه شنبه1401/10/1316:0017:00متخصص
جراحی اعصابآقاتاج دینی شهابسه شنبه1401/10/1309:0009:30متخصص
جراحی اعصابآقامیرمعزی محمودسه شنبه1401/10/1311:0011:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدسه شنبه1401/10/1310:3011:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعلمي مهر رضاسه شنبه1401/10/1314:0015:00فلوشیپ اندویورولوژی – اورولوژی
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقابهروز اقدم عطاءالهسه شنبه1401/10/1314:0015:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشسه شنبه1401/10/1308:0008:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمسعادتمند مهرنوشسه شنبه1401/10/1315:3016:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادسه شنبه1401/10/1311:0012:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاشریفی دلوئی سیدرضاسه شنبه1401/10/1314:0015:30متخصص
داخلی غددخانمبیرجندی بتولسه شنبه1401/10/1311:0012:00فوق تخصص
اعصاب و روانآقاوثوق ايرجسه شنبه1401/10/1308:3009:00متخصص روانپزشک
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقابهروزي اميرعليسه شنبه1401/10/1308:4510:00متخصص
گوارشآقااقبالی زارچ سیداحمدسه شنبه1401/10/1308:0008:30فوق تخصص
گوارشآقاشریفیان رضوی مسعودسه شنبه1401/10/1311:0012:00فوق تخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمحائري عاطفهسه شنبه1401/10/1310:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمباباپور علی ابادی نوشینسه شنبه1401/10/1315:3016:30فلوشیپ
داخلیخانمحامدعظيمي سميراسه شنبه1401/10/1312:0013:30متخصص
ریهآقاتوحیدی محمدسه شنبه1401/10/1310:0011:30فوق تخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراسه شنبه1401/10/1308:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداسه شنبه1401/10/1310:3011:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمپاکدامن منصورهسه شنبه1401/10/1309:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنایبی مینوسه شنبه1401/10/1308:3009:30متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدسه شنبه1401/10/1308:0009:30متخصص
داخلیآقااریان پور حسینسه شنبه1401/10/1310:0012:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمچمنیان سهیلاسه شنبه1401/10/1308:0009:00فلوشیپ
رادیولوژیآقاحیدری بکاولی علیسه شنبه1401/10/1309:0010:00متخصص قلب و عروق – فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلب
داخلی قلب و عروقخانممحسني ابيانه شهرزادسه شنبه1401/10/1316:0017:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهسه شنبه1401/10/1314:0015:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1401/10/1310:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامسه شنبه1401/10/1308:0009:00متخصص
مغز و اعصابخانماسماعيلي مريمسه شنبه1401/10/1314:0015:00متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینسه شنبه1401/10/1309:3010:30فلوشیپ
جراحی قلب و عروقآقاآذري عليسه شنبه1401/10/1314:0014:30فوق تخصص
جراحی قلب و عروقآقافاضلی فر سعیدسه شنبه1401/10/1308:0008:30فوق تخصص
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهسه شنبه1401/10/1308:3009:30متخصص
داخلی غددخانمخراسانی عفتسه شنبه1401/10/1314:0014:30فوق تخصص
تغذیهآقاصفریان محمدسه شنبه1401/10/1315:0017:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقاسمی محمدمهدیسه شنبه1401/10/1311:0012:00متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمسه شنبه1401/10/1310:3011:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادسه شنبه1401/10/1309:0009:30متخصص مغز واعصاب (داخلی)
اطفال و نوزادانآقاجلیلی تقویان شهرامسه شنبه1401/10/1316:0016:30متخصص
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودچهارشنبه1401/10/1414:0015:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانآقاعبدالهی مرتضیچهارشنبه1401/10/1409:0009:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمقربانیان فرد موژانچهارشنبه1401/10/1411:0012:00متخصص اطفال
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالچهارشنبه1401/10/1415:3016:00فلوشیپ
داخلی مغز و اعصابآقاگلمکاني حسنچهارشنبه1401/10/1413:0013:30فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسینچهارشنبه1401/10/1410:0011:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعليچهارشنبه1401/10/1416:0016:30متخصص
پوستخانمثمره محمديان فرحنازچهارشنبه1401/10/1409:3011:00متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینچهارشنبه1401/10/1410:3011:30فلوشیپ
چشمخانمنصرت نسترنچهارشنبه1401/10/1409:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامچهارشنبه1401/10/1414:0015:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعودچهارشنبه1401/10/1410:3011:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
داخلی قلب و عروقخانمامینیان فریماهچهارشنبه1401/10/1408:3009:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقارفیق دوست امیر حسینچهارشنبه1401/10/1408:3009:30فوق تخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقااشراقی علیچهارشنبه1401/10/1408:3009:30فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیداچهارشنبه1401/10/1410:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلادچهارشنبه1401/10/1414:0015:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراساني متينچهارشنبه1401/10/1410:0011:00فلوشیپ نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلاچهارشنبه1401/10/1408:0009:00متخصص
داخلیخانممیمندی نژاد زهراچهارشنبه1401/10/1408:3010:00متخصص
داخلیآقااریان پور حسینچهارشنبه1401/10/1414:3016:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمرمضان پور نگارچهارشنبه1401/10/1415:0016:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمرمضان پور نگارچهارشنبه1401/10/1415:0016:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمحائري عاطفهچهارشنبه1401/10/1408:0009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمچهارشنبه1401/10/1410:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبلندی سمیهچهارشنبه1401/10/1409:3010:00فلوشیپ
داخلیخانمحامدی صفیهچهارشنبه1401/10/1410:0012:00متخصص
گوارشآقاقنائي اميدچهارشنبه1401/10/1412:0013:00فوق تخصص
جراحی قلب و عروقآقاشمالی علیچهارشنبه1401/10/1416:3017:30فوق تخصص
روانپزشکیخانمذوالفقاری مریمچهارشنبه1401/10/1410:0011:00متخصص روانپزشک
داخلی غددخانمبيک يزدي اکرمچهارشنبه1401/10/1408:3009:30فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعبداله پور حميدرضاچهارشنبه1401/10/1415:0016:00فلوشیپ
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااژدری محمدچهارشنبه1401/10/1410:0011:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشچهارشنبه1401/10/1417:0017:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقااسماعیل نیا سعیدچهارشنبه1401/10/1411:0011:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليچهارشنبه1401/10/1409:0010:00فلوشیپ
جراحی اعصابآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1401/10/1412:3013:00متخصص
جراحی اعصابآقاتوانا راد سليمچهارشنبه1401/10/1408:0009:00متخصص جراحی مغز و اعصاب
جراحی اعصابآقاتوانا راد سليمچهارشنبه1401/10/1415:0016:00متخصص جراحی مغز و اعصاب
جراحی عمومیآقااکرامي فرد وحيدرضاچهارشنبه1401/10/1416:0016:30متخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانچهارشنبه1401/10/1409:0009:30متخصص
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعودچهارشنبه1401/10/1408:3009:00متخصص
جراحی عمومیآقاممقانی قاضیجهانی محمدرضاچهارشنبه1401/10/1414:0014:30فلوشیپ
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضاچهارشنبه1401/10/1410:0012:00متخصص
کارشناسان تغذیهخانمگرایلی پریساچهارشنبه1401/10/1409:0010:00
اعصاب و روانآقاعقیلیان سیدعطاء الهپنجشنبه1401/10/1509:3010:30فوق تخصص روانپزشک
جراحی عمومیآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهپنجشنبه1401/10/1509:0009:30متخصص
جراحی عمومیآقامنشیان بهروزپنجشنبه1401/10/1514:0015:00متخصص جراحی عمومی
جراحی عمومیآقاممقانی قاضیجهانی محمدرضاپنجشنبه1401/10/1510:0010:30فلوشیپ
جراحی عروقآقاطاهری حسینپنجشنبه1401/10/1507:3008:00فوق تخصص
کارشناسان تغذیهخانمدلارامی هاجرپنجشنبه1401/10/1509:0010:00
جراحی اعصابآقازارع رضاپنجشنبه1401/10/1509:0009:30متخصص
جراحی اعصابآقاشیخ نظامی مهردادپنجشنبه1401/10/1511:0011:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشپنجشنبه1401/10/1510:3011:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعلمي مهر رضاپنجشنبه1401/10/1514:0015:00فلوشیپ اندویورولوژی – اورولوژی
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدپنجشنبه1401/10/1509:0009:30فلوشیپ
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادپنجشنبه1401/10/1511:0012:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسنپنجشنبه1401/10/1508:3010:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاشیخیان جوادپنجشنبه1401/10/1514:0015:00متخصص
آنکولوژی (خون و سرطان)آقاثقه الاسلامي محمدپنجشنبه1401/10/1510:0014:00فوق تخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهپنجشنبه1401/10/1511:3012:30فوق تخصص
گوارشآقاشادکام امیدپنجشنبه1401/10/1509:0010:00فوق تخصص
داخلیخانمحامدی صفیهپنجشنبه1401/10/1515:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبصیری شیواپنجشنبه1401/10/1508:3010:00متخصص
داخلیخانمحامدعظيمي سميراپنجشنبه1401/10/1513:0014:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1401/10/1515:0016:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانمرایضی زهرهپنجشنبه1401/10/1516:0017:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاچهکندي محمدرضاپنجشنبه1401/10/1514:0015:00فوق تخصص بیماریهای قلب وعروق
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهراپنجشنبه1401/10/1510:0011:13متخصص
اعصاب و روانآقاهاشمیان پیمانپنجشنبه1401/10/1514:0014:30فوق تخصص روانپزشکی کودکان
داخلیآقاکرداری سعیدپنجشنبه1401/10/1508:0009:30متخصص
داخلی قلب و عروقآقارفیق دوست امیر حسینپنجشنبه1401/10/1508:3009:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقآقاحسینیان سیدحسنپنجشنبه1401/10/1510:0011:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاناظمی سعیدپنجشنبه1401/10/1511:3012:00فلوشیپ
داخلیآقااریان پور حسینپنجشنبه1401/10/1510:0012:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهپنجشنبه1401/10/1510:3011:30فلوشیپ
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینپنجشنبه1401/10/1509:3010:30فلوشیپ
پوستآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1401/10/1515:0016:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاظريف ذاکريان مصيبت مهديپنجشنبه1401/10/1510:0011:30متخصص گوش وحلق وبینی
داخلی مغز و اعصابخانماميني موناپنجشنبه1401/10/1512:3013:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادپنجشنبه1401/10/1510:0011:00متخصص مغز واعصاب (داخلی)
جراحی اطفالآقاشجاعيان رضاپنجشنبه1401/10/1511:3012:00فوق تخصص جراحی کودکان
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهپنجشنبه1401/10/1508:3009:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمپنجشنبه1401/10/1510:0011:00متخصص
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودشنبه1401/10/1714:0015:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانخانممیرزائی نجم اباد منصورهشنبه1401/10/1708:3009:30متخصص
اطفال و نوزادانآقانیکوزاده علیرضاشنبه1401/10/1710:0011:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالشنبه1401/10/1715:3016:00فلوشیپ
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوششنبه1401/10/1709:3010:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسینشنبه1401/10/1710:0011:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعليشنبه1401/10/1709:0009:30متخصص
چشمخانمباقریان نرجس الساداتشنبه1401/10/1709:0010:00فلوشیپ
چشمآقاسلطانی فر مهدیشنبه1401/10/1709:3011:00فلوشیپ
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینشنبه1401/10/1710:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامشنبه1401/10/1708:0009:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1401/10/1710:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیشنبه1401/10/1708:3009:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهشنبه1401/10/1710:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانماحمدی مریمشنبه1401/10/1714:0015:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاموحدزاده جوادشنبه1401/10/1714:0015:00فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژی
داخلیآقاکرداری سعیدشنبه1401/10/1708:0009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نيلوفرشنبه1401/10/1708:0009:30متخصص
داخلیآقااریان پور حسینشنبه1401/10/1714:3016:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلاشنبه1401/10/1709:0011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراشنبه1401/10/1708:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمفغانی صدیقهشنبه1401/10/1710:0011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبلندی سمیهشنبه1401/10/1712:3013:00فلوشیپ
گوارشآقاشادکام امیدشنبه1401/10/1712:0012:30فوق تخصص
ریهخانمموسوی مهساشنبه1401/10/1710:3012:00فوق تخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمشنبه1401/10/1716:0016:30متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهشنبه1401/10/1710:0012:00متخصص
گوارشآقاسلطانی قدرت الهشنبه1401/10/1708:3009:30فوق تخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهشنبه1401/10/1716:3017:30فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقابهروزي اميرعليشنبه1401/10/1710:0011:00متخصص
داخلی غددآقاکرباس فروشان جوادشنبه1401/10/1708:0009:30فوق تخصص
روانپزشکیخانمفرجی راد سانازشنبه1401/10/1708:3009:30متخصص روانپزشک
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااژدری محمدشنبه1401/10/1714:3015:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليشنبه1401/10/1709:0010:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقااسماعیل نیا سعیدشنبه1401/10/1711:0011:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرششنبه1401/10/1717:0017:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیدشنبه1401/10/1708:0010:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقانجارزاده سیدمحمدباقرشنبه1401/10/1715:0015:30فوق تخصص
جراحی اعصابآقازارع رضاشنبه1401/10/1714:0014:30متخصص
جراحی اعصابآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاشنبه1401/10/1711:3012:30متخصص
جراحی عمومیآقارضاپناه عليرضاشنبه1401/10/1714:0014:30فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
جراحی عمومیآقااکرامي فرد وحيدرضاشنبه1401/10/1716:0016:30متخصص
جراحی عمومیآقاحمید علیرضاشنبه1401/10/1708:0008:30متخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانشنبه1401/10/1710:0011:00متخصص
کارشناسان تغذیهخانمگرایلی پریساشنبه1401/10/1709:0010:00
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضاشنبه1401/10/1710:0012:00متخصص
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضايكشنبه1401/10/1810:0012:00متخصص
کارشناسان تغذیهخانمدلارامی هاجريكشنبه1401/10/1809:0010:00
جراحی عمومیآقامیرصادقی علیيكشنبه1401/10/1816:3017:00متخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانيكشنبه1401/10/1810:0011:00متخصص
جراحی عمومیآقارضاپناه عليرضايكشنبه1401/10/1814:0014:30فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعوديكشنبه1401/10/1808:3009:00متخصص
جراحی اعصابآقاتاج دینی شهابيكشنبه1401/10/1809:0009:30متخصص
جراحی اعصابآقاشیخ نظامی مهرداديكشنبه1401/10/1811:0011:30متخصص
جراحی اعصابآقافرجی راد محمديكشنبه1401/10/1817:0017:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیديكشنبه1401/10/1816:0016:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشيكشنبه1401/10/1808:0008:30متخصص
اعصاب و روانخانمحمزه مهدیسيكشنبه1401/10/1808:0008:30فوق تخصص روانپزشک
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعماد زاده علیيكشنبه1401/10/1814:0015:00فوق تخصص کلیه
زنان، زایمان و نازائیخانمسعادتمند مهرنوشيكشنبه1401/10/1814:3015:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاافضلی بغدادابادی جواديكشنبه1401/10/1811:0012:00متخصص
جراحی قلب و عروقآقابلوریان علی اصغريكشنبه1401/10/1808:0009:30فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقارضازاده جعفريكشنبه1401/10/1808:4510:00فلوشیپ
داخلی غددخانمبیرجندی بتوليكشنبه1401/10/1810:0011:00فوق تخصص
گوارشآقاحسن زاده عباسيكشنبه1401/10/1808:3009:30فوق تخصص
گوارشآقاقنائي اميديكشنبه1401/10/1811:0012:00فوق تخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبرزگر پریيكشنبه1401/10/1816:0017:30متخصص
داخلیخانمغلامي گلنازيكشنبه1401/10/1816:0017:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيدايكشنبه1401/10/1808:0009:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیرايكشنبه1401/10/1808:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانممشایخی قره قوینلو زهرايكشنبه1401/10/1811:3012:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانممعتمدی مقدم الهاميكشنبه1401/10/1810:3011:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
داخلیخانممیمندی نژاد زهرايكشنبه1401/10/1808:3010:00متخصص
داخلیآقااریان پور حسینيكشنبه1401/10/1810:0011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراساني متينيكشنبه1401/10/1809:0011:30فلوشیپ نازائی
داخلی قلب و عروقخانمامینیان فریماهيكشنبه1401/10/1810:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهيكشنبه1401/10/1811:3012:30فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاخامنه باقری رامینيكشنبه1401/10/1815:3016:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعوديكشنبه1401/10/1816:3017:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاجباری فرهاديكشنبه1401/10/1808:3010:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقابرک پور حمیديكشنبه1401/10/1810:0011:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمفلاح رستگار ازادهيكشنبه1401/10/1814:0015:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمکفشبانی شاندیز پروانهيكشنبه1401/10/1814:0015:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهاميكشنبه1401/10/1808:0009:00متخصص
چشمخانمتقی زاده خاطرهيكشنبه1401/10/1810:0011:00متخصص
چشمآقاسلطانی فر مهدیيكشنبه1401/10/1809:3011:00فلوشیپ
مغز و اعصابخانماسماعيلي مريميكشنبه1401/10/1814:0015:00متخصص
پوستخانمثمره محمديان فرحنازيكشنبه1401/10/1808:0011:30متخصص
جراحی قلب و عروقآقاآذري علييكشنبه1401/10/1814:0014:30فوق تخصص
گوش و حلق و بینیخانمقاضی فرشتهيكشنبه1401/10/1816:0016:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعلييكشنبه1401/10/1809:0009:30متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقاسمی محمدمهدیيكشنبه1401/10/1809:3010:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزاديكشنبه1401/10/1810:3011:30متخصص مغز واعصاب (داخلی)
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلاليكشنبه1401/10/1811:3012:00فلوشیپ
اطفال و نوزادانآقاجلیلی تقویان شهراميكشنبه1401/10/1809:0010:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریميكشنبه1401/10/1813:3014:00متخصص
اطفال و نوزادانخانممیرزائی نجم اباد منصورهدوشنبه1401/10/1908:3009:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمگرگانی دیسفانی مهنازدوشنبه1401/10/1910:3011:30متخصص
اطفال و نوزادانآقانخعی مقدم علیرضادوشنبه1401/10/1914:0015:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوشدوشنبه1401/10/1909:3010:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسیندوشنبه1401/10/1910:0011:00متخصص
گوش و حلق و بینیخانمکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1401/10/1916:0016:30متخصص
داخلی مغز و اعصابخانماميني مونادوشنبه1401/10/1915:3016:00متخصص
چشمآقاسلطانی فر مهدیدوشنبه1401/10/1909:3011:00فلوشیپ
داخلی مغز و اعصابآقااوجانی سعیددوشنبه1401/10/1908:0008:30متخصص
چشمخانمتقی زاده خاطرهدوشنبه1401/10/1915:0016:00متخصص
چشمآقابرازنده نویری بهزاددوشنبه1401/10/1908:3009:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیدوشنبه1401/10/1908:3009:30فوق تخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسیندوشنبه1401/10/1910:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلاددوشنبه1401/10/1908:0009:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاموحدزاده جواددوشنبه1401/10/1910:0011:00فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژی
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاقلوبي ارشدوشنبه1401/10/1916:0017:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1401/10/1916:3017:30متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیدادوشنبه1401/10/1910:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانممودی فاطمهدوشنبه1401/10/1914:0015:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهرادوشنبه1401/10/1910:0011:13متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نيلوفردوشنبه1401/10/1909:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمجلالياني سمانهدوشنبه1401/10/1908:0008:30فلوشیپ نازائی
داخلیخانممیمندی نژاد زهرادوشنبه1401/10/1908:3010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزند زیبادوشنبه1401/10/1908:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمرمضان پور نگاردوشنبه1401/10/1910:0011:30متخصص
گوارشآقاشادکام امیددوشنبه1401/10/1908:3009:00فوق تخصص
ریهخانمموسوی مهسادوشنبه1401/10/1910:3012:00فوق تخصص
داخلیخانمحامدعظيمي سميرادوشنبه1401/10/1915:0016:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمابراهیمی نصرتدوشنبه1401/10/1914:0016:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهدوشنبه1401/10/1910:0012:00متخصص
گوارشآقاشریفیان رضوی مسعوددوشنبه1401/10/1911:0012:00فوق تخصص
جراحی قلب و عروقآقاشمالی علیدوشنبه1401/10/1916:3017:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقآقاکلانتریان محسندوشنبه1401/10/1908:3009:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسندوشنبه1401/10/1911:0012:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیددوشنبه1401/10/1908:0010:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیخانمممدوحی فرشتهدوشنبه1401/10/1912:0012:30فوق تخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشدوشنبه1401/10/1917:0017:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليدوشنبه1401/10/1910:0011:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیددوشنبه1401/10/1909:0009:30فلوشیپ
جراحی اعصابآقاقوامی سیدحسندوشنبه1401/10/1908:0008:30متخصص
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعوددوشنبه1401/10/1908:3009:00متخصص
جراحی عمومیآقااکرامي فرد وحيدرضادوشنبه1401/10/1916:0016:30متخصص
جراحی اعصابآقااقبالی حمیدرضادوشنبه1401/10/1910:0010:30متخصص
جراحی اعصابآقامحسنی بیرجندی مجددوشنبه1401/10/1917:0017:30متخصص
جراحی عمومیآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1401/10/1909:0009:30متخصص
جراحی عمومیخانمملکيان مريمدوشنبه1401/10/1914:0014:30متخصص
کارشناسان تغذیهخانمگرایلی پریسادوشنبه1401/10/1909:0010:00
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضادوشنبه1401/10/1910:0012:00متخصص
روانپزشکیخانمصمدي رويادوشنبه1401/10/1912:0013:00متخصص روانپزشک
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضاسه شنبه1401/10/2010:0012:00متخصص
کارشناسان تغذیهخانمدلارامی هاجرسه شنبه1401/10/2009:0010:00
جراحی عروقآقاطاهري رضاسه شنبه1401/10/2012:0012:30فلوشیپ جراحی عروق و تروما
جراحی عمومیآقاروشن روان رضاسه شنبه1401/10/2009:0009:30فلوشیپ
جراحی عمومیآقاهوشمند بهروزسه شنبه1401/10/2017:0017:30متخصص
جراحی عمومیآقازندباف تورجسه شنبه1401/10/2011:3012:00فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
جراحی عمومیآقامیرصادقی علیسه شنبه1401/10/2016:0017:00متخصص
جراحی اعصابآقامیرمعزی محمودسه شنبه1401/10/2011:0011:30متخصص
جراحی اعصابآقاتاج دینی شهابسه شنبه1401/10/2009:0009:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعلمي مهر رضاسه شنبه1401/10/2014:0015:00فلوشیپ اندویورولوژی – اورولوژی
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدسه شنبه1401/10/2010:3011:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشسه شنبه1401/10/2008:0008:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقابهروز اقدم عطاءالهسه شنبه1401/10/2014:0015:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمسعادتمند مهرنوشسه شنبه1401/10/2015:3016:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادسه شنبه1401/10/2011:0012:30متخصص
داخلی غددخانمبیرجندی بتولسه شنبه1401/10/2011:0012:00فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاشریفی دلوئی سیدرضاسه شنبه1401/10/2014:0015:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقابهروزي اميرعليسه شنبه1401/10/2008:4510:00متخصص
اعصاب و روانآقاوثوق ايرجسه شنبه1401/10/2008:3009:00متخصص روانپزشک
گوارشآقاشریفیان رضوی مسعودسه شنبه1401/10/2011:0012:00فوق تخصص
گوارشآقااقبالی زارچ سیداحمدسه شنبه1401/10/2008:0008:30فوق تخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمباباپور علی ابادی نوشینسه شنبه1401/10/2015:3016:30فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمحائري عاطفهسه شنبه1401/10/2010:3011:30متخصص
ریهآقاتوحیدی محمدسه شنبه1401/10/2010:0011:30فوق تخصص
داخلیخانمحامدعظيمي سميراسه شنبه1401/10/2012:0013:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپاکدامن منصورهسه شنبه1401/10/2009:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداسه شنبه1401/10/2010:3011:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراسه شنبه1401/10/2008:3009:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانممحسني ابيانه شهرزادسه شنبه1401/10/2016:0017:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانممحسني ابيانه شهرزادسه شنبه1401/10/2016:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنایبی مینوسه شنبه1401/10/2008:3009:30متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدسه شنبه1401/10/2008:0009:30متخصص
رادیولوژیآقاحیدری بکاولی علیسه شنبه1401/10/2009:0010:00متخصص قلب و عروق – فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلب
داخلی قلب و عروقخانمچمنیان سهیلاسه شنبه1401/10/2008:0009:00فلوشیپ
داخلیآقااریان پور حسینسه شنبه1401/10/2010:0012:00متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1401/10/2010:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامسه شنبه1401/10/2008:0009:00متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینسه شنبه1401/10/2009:3010:30فلوشیپ
مغز و اعصابخانماسماعيلي مريمسه شنبه1401/10/2014:0015:00متخصص
جراحی قلب و عروقآقافاضلی فر سعیدسه شنبه1401/10/2008:0008:30فوق تخصص
جراحی قلب و عروقآقاآذري عليسه شنبه1401/10/2014:0014:30فوق تخصص
داخلی غددخانمخراسانی عفتسه شنبه1401/10/2014:0014:30فوق تخصص
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهسه شنبه1401/10/2008:3009:30متخصص
تغذیهآقاصفریان محمدسه شنبه1401/10/2015:0017:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقاسمی محمدمهدیسه شنبه1401/10/2011:0012:00متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمسه شنبه1401/10/2010:3011:30متخصص
اطفال و نوزادانآقاجلیلی تقویان شهرامسه شنبه1401/10/2016:0016:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادسه شنبه1401/10/2009:0009:30متخصص مغز واعصاب (داخلی)
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودچهارشنبه1401/10/2114:0015:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانآقاعبدالهی مرتضیچهارشنبه1401/10/2109:0009:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمقربانیان فرد موژانچهارشنبه1401/10/2111:0012:00متخصص اطفال
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالچهارشنبه1401/10/2115:3016:00فلوشیپ
داخلی مغز و اعصابآقاگلمکاني حسنچهارشنبه1401/10/2113:0013:30فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسینچهارشنبه1401/10/2110:0011:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعليچهارشنبه1401/10/2116:0016:30متخصص
پوستخانمثمره محمديان فرحنازچهارشنبه1401/10/2109:3011:00متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینچهارشنبه1401/10/2110:3011:30فلوشیپ
چشمخانمنصرت نسترنچهارشنبه1401/10/2109:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامچهارشنبه1401/10/2114:0015:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیچهارشنبه1401/10/2108:3009:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقآقارفیق دوست امیر حسینچهارشنبه1401/10/2108:3009:30فوق تخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقااشراقی علیچهارشنبه1401/10/2108:3009:30فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیداچهارشنبه1401/10/2110:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلادچهارشنبه1401/10/2114:0015:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمامینیان فریماهچهارشنبه1401/10/2108:3009:30فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعودچهارشنبه1401/10/2110:3011:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراساني متينچهارشنبه1401/10/2110:0011:00فلوشیپ نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلاچهارشنبه1401/10/2108:0009:00متخصص
داخلیآقااریان پور حسینچهارشنبه1401/10/2114:3016:00متخصص
داخلیخانممیمندی نژاد زهراچهارشنبه1401/10/2108:3010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبلندی سمیهچهارشنبه1401/10/2109:3010:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمچهارشنبه1401/10/2110:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمحائري عاطفهچهارشنبه1401/10/2108:0009:30متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهچهارشنبه1401/10/2110:0012:00متخصص
گوارشآقاقنائي اميدچهارشنبه1401/10/2112:0013:00فوق تخصص
جراحی قلب و عروقآقاشمالی علیچهارشنبه1401/10/2116:3017:30فوق تخصص
روانپزشکیخانمذوالفقاری مریمچهارشنبه1401/10/2110:0011:00متخصص روانپزشک
داخلی غددخانمبيک يزدي اکرمچهارشنبه1401/10/2108:3009:30فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعبداله پور حميدرضاچهارشنبه1401/10/2115:0016:00فلوشیپ
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااژدری محمدچهارشنبه1401/10/2110:0011:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیدچهارشنبه1401/10/2108:0010:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليچهارشنبه1401/10/2109:0010:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشچهارشنبه1401/10/2117:0017:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقااسماعیل نیا سعیدچهارشنبه1401/10/2111:0011:30فلوشیپ
جراحی اعصابآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1401/10/2112:3013:00متخصص
جراحی اعصابآقاتوانا راد سليمچهارشنبه1401/10/2108:0009:00متخصص جراحی مغز و اعصاب
جراحی اعصابآقاتوانا راد سليمچهارشنبه1401/10/2115:0016:00متخصص جراحی مغز و اعصاب
جراحی عمومیآقااکرامي فرد وحيدرضاچهارشنبه1401/10/2116:0016:30متخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانچهارشنبه1401/10/2109:0009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمرمضان پور نگارچهارشنبه1401/10/2115:0016:00متخصص
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعودچهارشنبه1401/10/2108:3009:00متخصص
جراحی عمومیآقاممقانی قاضیجهانی محمدرضاچهارشنبه1401/10/2114:0014:30فلوشیپ
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضاچهارشنبه1401/10/2110:0012:00متخصص
کارشناسان تغذیهخانمگرایلی پریساچهارشنبه1401/10/2109:0010:00
اعصاب و روانآقاعقیلیان سیدعطاء الهپنجشنبه1401/10/2209:3010:30فوق تخصص روانپزشک
داخلیآقااریان پور حسینپنجشنبه1401/10/2210:0012:00متخصص
جراحی عمومیآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهپنجشنبه1401/10/2209:0009:30متخصص
کارشناسان تغذیهخانمدلارامی هاجرپنجشنبه1401/10/2209:0010:00
جراحی عروقآقاطاهری حسینپنجشنبه1401/10/2207:3008:00فوق تخصص
جراحی عمومیآقاممقانی قاضیجهانی محمدرضاپنجشنبه1401/10/2210:0010:30فلوشیپ
جراحی عمومیآقامنشیان بهروزپنجشنبه1401/10/2214:0015:00متخصص جراحی عمومی
جراحی اعصابآقازارع رضاپنجشنبه1401/10/2209:0009:30متخصص
جراحی اعصابآقاشیخ نظامی مهردادپنجشنبه1401/10/2211:0011:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشپنجشنبه1401/10/2210:3011:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعلمي مهر رضاپنجشنبه1401/10/2214:0015:00فلوشیپ اندویورولوژی – اورولوژی
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدپنجشنبه1401/10/2209:0009:30فلوشیپ
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادپنجشنبه1401/10/2211:0012:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسنپنجشنبه1401/10/2208:3010:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاشیخیان جوادپنجشنبه1401/10/2214:0015:00متخصص
آنکولوژی (خون و سرطان)آقاثقه الاسلامي محمدپنجشنبه1401/10/2210:0014:00فوق تخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهپنجشنبه1401/10/2211:3012:30فوق تخصص
گوارشآقاشادکام امیدپنجشنبه1401/10/2209:0010:00فوق تخصص
داخلیخانمحامدی صفیهپنجشنبه1401/10/2215:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبصیری شیواپنجشنبه1401/10/2208:3010:00متخصص
داخلیخانمحامدعظيمي سميراپنجشنبه1401/10/2213:0014:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1401/10/2215:0016:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانمرایضی زهرهپنجشنبه1401/10/2216:0017:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاچهکندي محمدرضاپنجشنبه1401/10/2214:0015:00فوق تخصص بیماریهای قلب وعروق
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهراپنجشنبه1401/10/2210:0011:13متخصص
اعصاب و روانآقاهاشمیان پیمانپنجشنبه1401/10/2214:0014:30فوق تخصص روانپزشکی کودکان
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهپنجشنبه1401/10/2210:3011:30فلوشیپ
داخلیآقاکرداری سعیدپنجشنبه1401/10/2208:0009:30متخصص
داخلی قلب و عروقآقارفیق دوست امیر حسینپنجشنبه1401/10/2208:3009:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقآقاناظمی سعیدپنجشنبه1401/10/2211:3012:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاحسینیان سیدحسنپنجشنبه1401/10/2210:0011:00متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینپنجشنبه1401/10/2209:3010:30فلوشیپ
پوستآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1401/10/2215:0016:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاظريف ذاکريان مصيبت مهديپنجشنبه1401/10/2210:0011:30متخصص گوش وحلق وبینی
داخلی مغز و اعصابخانماميني موناپنجشنبه1401/10/2212:3013:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادپنجشنبه1401/10/2210:0011:00متخصص مغز واعصاب (داخلی)
جراحی اطفالآقاشجاعيان رضاپنجشنبه1401/10/2211:3012:00فوق تخصص جراحی کودکان
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهپنجشنبه1401/10/2208:3009:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمپنجشنبه1401/10/2210:0011:00متخصص
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودشنبه1401/10/2414:0015:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانخانممیرزائی نجم اباد منصورهشنبه1401/10/2408:3009:30متخصص
اطفال و نوزادانآقانیکوزاده علیرضاشنبه1401/10/2410:0011:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالشنبه1401/10/2415:3016:00فلوشیپ
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوششنبه1401/10/2409:3010:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسینشنبه1401/10/2410:0011:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعليشنبه1401/10/2409:0009:30متخصص
چشمخانمباقریان نرجس الساداتشنبه1401/10/2409:0010:00فلوشیپ
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینشنبه1401/10/2410:3011:30فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1401/10/2410:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیشنبه1401/10/2408:3009:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامشنبه1401/10/2408:0009:00متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدشنبه1401/10/2408:0009:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهشنبه1401/10/2410:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاموحدزاده جوادشنبه1401/10/2414:0015:00فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژی
داخلی قلب و عروقخانماحمدی مریمشنبه1401/10/2414:0015:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نيلوفرشنبه1401/10/2408:0009:30متخصص
داخلیآقااریان پور حسینشنبه1401/10/2414:3016:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلاشنبه1401/10/2409:0011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراشنبه1401/10/2408:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبلندی سمیهشنبه1401/10/2412:3013:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمفغانی صدیقهشنبه1401/10/2410:0011:30متخصص
گوارشآقاشادکام امیدشنبه1401/10/2412:0012:30فوق تخصص
ریهخانمموسوی مهساشنبه1401/10/2410:3012:00فوق تخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمشنبه1401/10/2416:0016:30متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهشنبه1401/10/2410:0012:00متخصص
گوارشآقاسلطانی قدرت الهشنبه1401/10/2408:3009:30فوق تخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهشنبه1401/10/2416:3017:30فوق تخصص
داخلی غددآقاکرباس فروشان جوادشنبه1401/10/2408:0009:30فوق تخصص
روانپزشکیخانمفرجی راد سانازشنبه1401/10/2408:3009:30متخصص روانپزشک
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااژدری محمدشنبه1401/10/2414:3015:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرششنبه1401/10/2417:0017:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليشنبه1401/10/2409:0010:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقااسماعیل نیا سعیدشنبه1401/10/2411:0011:30فلوشیپ
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیدشنبه1401/10/2408:0010:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقابهروزي اميرعليشنبه1401/10/2410:0011:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقانجارزاده سیدمحمدباقرشنبه1401/10/2415:0015:30فوق تخصص
جراحی اعصابآقازارع رضاشنبه1401/10/2414:0014:30متخصص
جراحی اعصابآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاشنبه1401/10/2411:3012:30متخصص
جراحی عمومیآقارضاپناه عليرضاشنبه1401/10/2414:0014:30فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
جراحی عمومیآقااکرامي فرد وحيدرضاشنبه1401/10/2416:0016:30متخصص
جراحی عمومیآقاحمید علیرضاشنبه1401/10/2408:0008:30متخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانشنبه1401/10/2410:0011:00متخصص
کارشناسان تغذیهخانمگرایلی پریساشنبه1401/10/2409:0010:00
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضاشنبه1401/10/2410:0012:00متخصص
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضايكشنبه1401/10/2510:0012:00متخصص
کارشناسان تغذیهخانمدلارامی هاجريكشنبه1401/10/2509:0010:00
جراحی عمومیآقامیرصادقی علیيكشنبه1401/10/2516:3017:00متخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانيكشنبه1401/10/2510:0011:00متخصص
جراحی عمومیآقارضاپناه عليرضايكشنبه1401/10/2514:0014:30فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعوديكشنبه1401/10/2508:3009:00متخصص
جراحی اعصابآقاتاج دینی شهابيكشنبه1401/10/2509:0009:30متخصص
جراحی اعصابآقاشیخ نظامی مهرداديكشنبه1401/10/2511:0011:30متخصص
جراحی اعصابآقافرجی راد محمديكشنبه1401/10/2517:0017:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیديكشنبه1401/10/2516:0016:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشيكشنبه1401/10/2508:0008:30متخصص
اعصاب و روانخانمحمزه مهدیسيكشنبه1401/10/2508:0008:30فوق تخصص روانپزشک
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعماد زاده علیيكشنبه1401/10/2514:0015:00فوق تخصص کلیه
زنان، زایمان و نازائیخانمسعادتمند مهرنوشيكشنبه1401/10/2514:3015:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاافضلی بغدادابادی جواديكشنبه1401/10/2511:0012:00متخصص
جراحی قلب و عروقآقابلوریان علی اصغريكشنبه1401/10/2508:0009:30فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقارضازاده جعفريكشنبه1401/10/2508:4510:00فلوشیپ
داخلی غددخانمبیرجندی بتوليكشنبه1401/10/2510:0011:00فوق تخصص
گوارشآقاحسن زاده عباسيكشنبه1401/10/2508:3009:30فوق تخصص
گوارشآقاقنائي اميديكشنبه1401/10/2511:0012:00فوق تخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبرزگر پریيكشنبه1401/10/2516:0017:30متخصص
داخلیخانمغلامي گلنازيكشنبه1401/10/2516:0017:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيدايكشنبه1401/10/2508:0009:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیرايكشنبه1401/10/2508:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانممعتمدی مقدم الهاميكشنبه1401/10/2510:3011:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانممشایخی قره قوینلو زهرايكشنبه1401/10/2511:3012:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانممشایخی قره قوینلو زهرايكشنبه1401/10/2511:3012:30متخصص
داخلیخانممیمندی نژاد زهرايكشنبه1401/10/2508:3010:00متخصص
داخلیآقااریان پور حسینيكشنبه1401/10/2510:0011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراساني متينيكشنبه1401/10/2509:0011:30فلوشیپ نازائی
داخلی قلب و عروقخانمامینیان فریماهيكشنبه1401/10/2510:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهيكشنبه1401/10/2511:3012:30فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعوديكشنبه1401/10/2516:3017:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاخامنه باقری رامینيكشنبه1401/10/2515:3016:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
داخلی قلب و عروقخانمکفشبانی شاندیز پروانهيكشنبه1401/10/2514:0015:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمفلاح رستگار ازادهيكشنبه1401/10/2514:0015:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقابرک پور حمیديكشنبه1401/10/2510:0011:00فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاجباری فرهاديكشنبه1401/10/2508:3010:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهاميكشنبه1401/10/2508:0009:00متخصص
چشمخانمتقی زاده خاطرهيكشنبه1401/10/2510:0011:00متخصص
مغز و اعصابخانماسماعيلي مريميكشنبه1401/10/2514:0015:00متخصص
پوستخانمثمره محمديان فرحنازيكشنبه1401/10/2508:0011:30متخصص
جراحی قلب و عروقآقاآذري علييكشنبه1401/10/2514:0014:30فوق تخصص
گوش و حلق و بینیخانمقاضی فرشتهيكشنبه1401/10/2516:0016:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعلييكشنبه1401/10/2509:0009:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزاديكشنبه1401/10/2510:3011:30متخصص مغز واعصاب (داخلی)
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلاليكشنبه1401/10/2511:3012:00فلوشیپ
اطفال و نوزادانآقاجلیلی تقویان شهراميكشنبه1401/10/2509:0010:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریميكشنبه1401/10/2513:3014:00متخصص
اطفال و نوزادانخانممیرزائی نجم اباد منصورهدوشنبه1401/10/2608:3009:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمگرگانی دیسفانی مهنازدوشنبه1401/10/2610:3011:30متخصص
اطفال و نوزادانآقانخعی مقدم علیرضادوشنبه1401/10/2614:0015:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقهرمانی انوشدوشنبه1401/10/2609:3010:30متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسیندوشنبه1401/10/2610:0011:00متخصص
گوش و حلق و بینیخانمکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1401/10/2616:0016:30متخصص
داخلی مغز و اعصابخانماميني مونادوشنبه1401/10/2615:3016:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقااوجانی سعیددوشنبه1401/10/2608:0008:30متخصص
چشمخانمتقی زاده خاطرهدوشنبه1401/10/2615:0016:00متخصص
چشمآقابرازنده نویری بهزاددوشنبه1401/10/2608:3009:30فلوشیپ
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسیندوشنبه1401/10/2610:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیدوشنبه1401/10/2608:3009:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلاددوشنبه1401/10/2608:0009:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاموحدزاده جواددوشنبه1401/10/2610:0011:00فلوشیپ پیس میکراینترونشنال الکتروفیزیولوژی
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاقلوبي ارشدوشنبه1401/10/2616:0017:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1401/10/2616:3017:30متخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیدادوشنبه1401/10/2610:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانممودی فاطمهدوشنبه1401/10/2614:0015:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهرادوشنبه1401/10/2610:0011:13متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنظرزاده نيلوفردوشنبه1401/10/2609:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمجلالياني سمانهدوشنبه1401/10/2608:0008:30فلوشیپ نازائی
داخلیخانممیمندی نژاد زهرادوشنبه1401/10/2608:3010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمرمضان پور نگاردوشنبه1401/10/2610:0011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمرمضان پور نگاردوشنبه1401/10/2610:0011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزند زیبادوشنبه1401/10/2608:3009:30متخصص
گوارشآقاشادکام امیددوشنبه1401/10/2608:3009:00فوق تخصص
ریهخانمموسوی مهسادوشنبه1401/10/2610:3012:00فوق تخصص
داخلیخانمحامدعظيمي سميرادوشنبه1401/10/2615:0016:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمابراهیمی نصرتدوشنبه1401/10/2614:0016:00متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهدوشنبه1401/10/2610:0012:00متخصص
گوارشآقاشریفیان رضوی مسعوددوشنبه1401/10/2611:0012:00فوق تخصص
جراحی قلب و عروقآقاشمالی علیدوشنبه1401/10/2616:3017:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقآقاکلانتریان محسندوشنبه1401/10/2608:3009:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسندوشنبه1401/10/2611:0012:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیددوشنبه1401/10/2608:0010:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیخانمممدوحی فرشتهدوشنبه1401/10/2612:0012:30فوق تخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليدوشنبه1401/10/2610:0011:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشدوشنبه1401/10/2617:0017:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیددوشنبه1401/10/2609:0009:30فلوشیپ
جراحی اعصابآقاقوامی سیدحسندوشنبه1401/10/2608:0008:30متخصص
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعوددوشنبه1401/10/2608:3009:00متخصص
جراحی عمومیآقااکرامي فرد وحيدرضادوشنبه1401/10/2616:0016:30متخصص
جراحی اعصابآقامحسنی بیرجندی مجددوشنبه1401/10/2617:0017:30متخصص
جراحی اعصابآقااقبالی حمیدرضادوشنبه1401/10/2610:0010:30متخصص
جراحی عمومیآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1401/10/2609:0009:30متخصص
جراحی عمومیخانمملکيان مريمدوشنبه1401/10/2614:0014:30متخصص
کارشناسان تغذیهخانمگرایلی پریسادوشنبه1401/10/2609:0010:00
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضادوشنبه1401/10/2610:0012:00متخصص
روانپزشکیخانمصمدي رويادوشنبه1401/10/2612:0013:00متخصص روانپزشک
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضاسه شنبه1401/10/2710:0012:00متخصص
جراحی عروقآقاطاهري رضاسه شنبه1401/10/2712:0012:30فلوشیپ جراحی عروق و تروما
کارشناسان تغذیهخانمدلارامی هاجرسه شنبه1401/10/2709:0010:00
جراحی عمومیآقاروشن روان رضاسه شنبه1401/10/2709:0009:30فلوشیپ
جراحی عمومیآقازندباف تورجسه شنبه1401/10/2711:3012:00فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)
جراحی عمومیآقاهوشمند بهروزسه شنبه1401/10/2717:0017:30متخصص
جراحی عمومیآقامیرصادقی علیسه شنبه1401/10/2716:0017:00متخصص
جراحی اعصابآقاتاج دینی شهابسه شنبه1401/10/2709:0009:30متخصص
جراحی اعصابآقامیرمعزی محمودسه شنبه1401/10/2711:0011:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدسه شنبه1401/10/2710:3011:00فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعلمي مهر رضاسه شنبه1401/10/2714:0015:00فلوشیپ اندویورولوژی – اورولوژی
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقابهروز اقدم عطاءالهسه شنبه1401/10/2714:0015:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشسه شنبه1401/10/2708:0008:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقابهروزي اميرعليسه شنبه1401/10/2708:4510:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمسعادتمند مهرنوشسه شنبه1401/10/2715:3016:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادسه شنبه1401/10/2711:0012:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاشریفی دلوئی سیدرضاسه شنبه1401/10/2714:0015:30متخصص
داخلی غددخانمبیرجندی بتولسه شنبه1401/10/2711:0012:00فوق تخصص
اعصاب و روانآقاوثوق ايرجسه شنبه1401/10/2708:3009:00متخصص روانپزشک
گوارشآقااقبالی زارچ سیداحمدسه شنبه1401/10/2708:0008:30فوق تخصص
گوارشآقاشریفیان رضوی مسعودسه شنبه1401/10/2711:0012:00فوق تخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمحائري عاطفهسه شنبه1401/10/2710:3011:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمباباپور علی ابادی نوشینسه شنبه1401/10/2715:3016:30فلوشیپ
داخلیخانمحامدعظيمي سميراسه شنبه1401/10/2712:0013:30متخصص
ریهآقاتوحیدی محمدسه شنبه1401/10/2710:0011:30فوق تخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمپناهنده آيداسه شنبه1401/10/2710:3011:30متخصص وجراح زنان زایمان و نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمپاکدامن منصورهسه شنبه1401/10/2709:0010:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراسه شنبه1401/10/2708:3009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمنایبی مینوسه شنبه1401/10/2708:3009:30متخصص
داخلیآقاکرداری سعیدسه شنبه1401/10/2708:0009:30متخصص
داخلیآقااریان پور حسینسه شنبه1401/10/2710:0012:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمچمنیان سهیلاسه شنبه1401/10/2708:0009:00فلوشیپ
رادیولوژیآقاحیدری بکاولی علیسه شنبه1401/10/2709:0010:00متخصص قلب و عروق – فلوشیپ تصویربرداری CT آنژیوگرافی و MRI قلب
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1401/10/2710:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامسه شنبه1401/10/2708:0009:00متخصص
مغز و اعصابخانماسماعيلي مريمسه شنبه1401/10/2714:0015:00متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینسه شنبه1401/10/2709:3010:30فلوشیپ
جراحی قلب و عروقآقاآذري عليسه شنبه1401/10/2714:0014:30فوق تخصص
جراحی قلب و عروقآقافاضلی فر سعیدسه شنبه1401/10/2708:0008:30فوق تخصص
داخلی غددخانمخراسانی عفتسه شنبه1401/10/2714:0014:30فوق تخصص
تغذیهآقاصفریان محمدسه شنبه1401/10/2715:0017:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاقاسمی محمدمهدیسه شنبه1401/10/2711:0012:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادسه شنبه1401/10/2709:0009:30متخصص مغز واعصاب (داخلی)
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمسه شنبه1401/10/2710:3011:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهسه شنبه1401/10/2708:3009:30متخصص
اطفال و نوزادانآقاجلیلی تقویان شهرامسه شنبه1401/10/2716:0016:30متخصص
اطفال و نوزادانآقاامیدیان مسعودچهارشنبه1401/10/2814:0015:00فوق تخصص
اطفال و نوزادانآقاعبدالهی مرتضیچهارشنبه1401/10/2809:0009:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمقربانیان فرد موژانچهارشنبه1401/10/2811:0012:00متخصص اطفال
گوش و حلق و بینیآقاخادم جلالچهارشنبه1401/10/2815:3016:00فلوشیپ
داخلی مغز و اعصابآقاگلمکاني حسنچهارشنبه1401/10/2813:0013:30فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکان
داخلی مغز و اعصابآقاامیری حسینچهارشنبه1401/10/2810:0011:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاملک نژاد يزدي محمدعليچهارشنبه1401/10/2816:0016:30متخصص
پوستخانمثمره محمديان فرحنازچهارشنبه1401/10/2809:3011:00متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینچهارشنبه1401/10/2810:3011:30فلوشیپ
چشمخانمنصرت نسترنچهارشنبه1401/10/2809:0011:00فلوشیپ
داخلی قلب و عروقخانمهاشمی الهامچهارشنبه1401/10/2814:0015:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقامختاری ازاد علیچهارشنبه1401/10/2808:3009:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقآقارفیق دوست امیر حسینچهارشنبه1401/10/2808:3009:30فوق تخصص
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقااشراقی علیچهارشنبه1401/10/2808:3009:30فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)خانمگل محمدزاده شیداچهارشنبه1401/10/2810:3011:30فلوشیپ
داخلی قلب و عروقآقاهمتی میلادچهارشنبه1401/10/2814:0015:00متخصص
داخلی قلب و عروقخانمامینیان فریماهچهارشنبه1401/10/2808:3009:30فلوشیپ
اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)آقاسجادي ترشيزي سيدمسعودچهارشنبه1401/10/2810:3011:30فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی)
زنان، زایمان و نازائیخانمعطاران خراساني متينچهارشنبه1401/10/2810:0011:00فلوشیپ نازائی
زنان، زایمان و نازائیخانمبخشي سهيلاچهارشنبه1401/10/2808:0009:00متخصص
داخلیخانممیمندی نژاد زهراچهارشنبه1401/10/2808:3010:00متخصص
داخلیآقااریان پور حسینچهارشنبه1401/10/2814:3016:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبلندی سمیهچهارشنبه1401/10/2809:3010:00فلوشیپ
زنان، زایمان و نازائیخانمرمضان پور نگارچهارشنبه1401/10/2815:0016:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمحائري عاطفهچهارشنبه1401/10/2808:0009:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع مودی مریمچهارشنبه1401/10/2810:3011:30متخصص
داخلیخانمحامدی صفیهچهارشنبه1401/10/2810:0012:00متخصص
گوارشآقاقنائي اميدچهارشنبه1401/10/2812:0013:00فوق تخصص
جراحی قلب و عروقآقاشمالی علیچهارشنبه1401/10/2816:3017:30فوق تخصص
روانپزشکیخانمذوالفقاری مریمچهارشنبه1401/10/2810:0011:00متخصص روانپزشک
داخلی غددخانمبيک يزدي اکرمچهارشنبه1401/10/2808:3009:30فوق تخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعبداله پور حميدرضاچهارشنبه1401/10/2815:0016:00فلوشیپ
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااژدری محمدچهارشنبه1401/10/2810:0011:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاقاضی حمیدچهارشنبه1401/10/2808:0010:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشچهارشنبه1401/10/2817:0017:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقااسماعیل نیا سعیدچهارشنبه1401/10/2811:0011:30فلوشیپ
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآهنيان عليچهارشنبه1401/10/2809:0010:00فلوشیپ
جراحی اعصابآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1401/10/2812:3013:00متخصص
جراحی اعصابآقاتوانا راد سليمچهارشنبه1401/10/2808:0009:00متخصص جراحی مغز و اعصاب
جراحی اعصابآقاتوانا راد سليمچهارشنبه1401/10/2815:0016:00متخصص جراحی مغز و اعصاب
جراحی عمومیآقااکرامي فرد وحيدرضاچهارشنبه1401/10/2816:0016:30متخصص
جراحی عمومیخانمعین افشار مژگانچهارشنبه1401/10/2809:0009:30متخصص
جراحی عمومیآقاخاکی حصاری مسعودچهارشنبه1401/10/2808:3009:00متخصص
جراحی عمومیآقاممقانی قاضیجهانی محمدرضاچهارشنبه1401/10/2814:0014:30فلوشیپ
طب فیزیکیآقارحیمی حمیدرضاچهارشنبه1401/10/2810:0012:00متخصص
کارشناسان تغذیهخانمگرایلی پریساچهارشنبه1401/10/2809:0010:00
اعصاب و روانآقاعقیلیان سیدعطاء الهپنجشنبه1401/10/2909:3010:30فوق تخصص روانپزشک
جراحی عمومیآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهپنجشنبه1401/10/2909:0009:30متخصص
جراحی عمومیآقامنشیان بهروزپنجشنبه1401/10/2914:0015:00متخصص جراحی عمومی
جراحی عمومیآقاممقانی قاضیجهانی محمدرضاپنجشنبه1401/10/2910:0010:30فلوشیپ
جراحی عروقآقاطاهری حسینپنجشنبه1401/10/2907:3008:00فوق تخصص
کارشناسان تغذیهخانمدلارامی هاجرپنجشنبه1401/10/2909:0010:00
جراحی اعصابآقازارع رضاپنجشنبه1401/10/2909:0009:30متخصص
جراحی اعصابآقاشیخ نظامی مهردادپنجشنبه1401/10/2911:0011:30متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاآذری پور آرشپنجشنبه1401/10/2910:3011:00متخصص
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقاعلمي مهر رضاپنجشنبه1401/10/2914:0015:00فلوشیپ اندویورولوژی – اورولوژی
کلیه و مجاری ادراری و تناسلیآقامحسنی مجیدپنجشنبه1401/10/2909:0009:30فلوشیپ
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقااراسته فرزادپنجشنبه1401/10/2911:0012:30متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاعلیزاده حسنپنجشنبه1401/10/2908:3010:00متخصص
استخوان و مفاصل (ارتوپدی)آقاشیخیان جوادپنجشنبه1401/10/2914:0015:00متخصص
آنکولوژی (خون و سرطان)آقاثقه الاسلامي محمدپنجشنبه1401/10/2910:0014:00فوق تخصص
روماتولوژیستخانمنوحه سرا نجمهپنجشنبه1401/10/2911:3012:30فوق تخصص
گوارشآقاشادکام امیدپنجشنبه1401/10/2909:0010:00فوق تخصص
داخلیخانمحامدی صفیهپنجشنبه1401/10/2915:0017:00متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمبصیری شیواپنجشنبه1401/10/2908:3010:00متخصص
داخلیخانمحامدعظيمي سميراپنجشنبه1401/10/2913:0014:30متخصص
زنان، زایمان و نازائیخانمشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1401/10/2915:0016:30متخصص
داخلی قلب و عروقخانمرایضی زهرهپنجشنبه1401/10/2916:0017:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاچهکندي محمدرضاپنجشنبه1401/10/2914:0015:00فوق تخصص بیماریهای قلب وعروق
زنان، زایمان و نازائیخانمزارع برزشی زهراپنجشنبه1401/10/2910:0011:13متخصص
اعصاب و روانآقاهاشمیان پیمانپنجشنبه1401/10/2914:0014:30فوق تخصص روانپزشکی کودکان
داخلی قلب و عروقخانمافضل نیا سپیدهپنجشنبه1401/10/2910:3011:30فلوشیپ
داخلیآقاکرداری سعیدپنجشنبه1401/10/2908:0009:30متخصص
داخلی قلب و عروقآقارفیق دوست امیر حسینپنجشنبه1401/10/2908:3009:30فوق تخصص
داخلی قلب و عروقآقاحسینیان سیدحسنپنجشنبه1401/10/2910:0011:00متخصص
داخلی قلب و عروقآقاناظمی سعیدپنجشنبه1401/10/2911:3012:00فلوشیپ
داخلیآقااریان پور حسینپنجشنبه1401/10/2910:0012:00متخصص
چشمآقااحمدیان شالچی محمدحسینپنجشنبه1401/10/2909:3010:30فلوشیپ
پوستآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1401/10/2915:0016:00متخصص
گوش و حلق و بینیآقاظريف ذاکريان مصيبت مهديپنجشنبه1401/10/2910:0011:30متخصص گوش وحلق وبینی
داخلی مغز و اعصابخانماميني موناپنجشنبه1401/10/2912:3013:00متخصص
داخلی مغز و اعصابآقاپورمختاري بهزادپنجشنبه1401/10/2910:0011:00متخصص مغز واعصاب (داخلی)
جراحی اطفالآقاشجاعيان رضاپنجشنبه1401/10/2911:3012:00فوق تخصص جراحی کودکان
اطفال و نوزادانخانمنجفی دلوئی طاهرهپنجشنبه1401/10/2908:3009:30متخصص
اطفال و نوزادانخانمزمانی پور مریمپنجشنبه1401/10/2910:0011:00متخصص
تخصصجنسيتنام پزشكروزتاريخاز ساعتتا ساعتتوضيحات

منو