بخش چشم، گوش، حلق و بینی

این بخش در طبقه سوم فاز ۲ بیمارستان و دارای ۱۸ تخت و یک تخت ایزوله می‌باشد.

کنسول گاز های طبی، و سیستم تهویه مطبوع تلویزیون های مبتنی بر سیستمIP ، تلفن و اینترنت، کف پوش و دیوار پوشهای آنتی باکتریال و قابل شستشو، سیستم احضار پرستار، دستشویی های ویژه معلولین از جمله امکانات اتاقهای بستری بیماران به شمار میرود. همچنین در هر یک از بخشهای بستری اتاق روز با فضای مناسب جهت ملاقات های پزشک با بیمار و همراهان وی در نظر گرفته شده است.

سیستم HIS ، MISو نیز سیستم PTSجهت سرعت بخشیدن و سهولت ارسال نمونه ها و پرونده ها، از دیگر امکانات این بخش است.

جهت کنترل رفت و آمدهای غیر ضروری به بخش در راستای حفظ آرامش بیمار درهای ورودی به سیستم Access Control مجهز می‌باشد که تردد در بخش توسط کارتهای پرسنلی انجام پذیر است.

۰۰۹۸-۵۱-۳۶۰۰۲۶۱۴

موقعیت بخش در بیمارستان فاز دو – طبقه اول

فهرست