بخش هماتولوژی و آنکولوژی

بخش هماتولوژی وانکولوژی شامل دو بخش مجزای بستری وسرپایی میباشد.

بیماران کاندید کموتراپی ومدیریت درمان بیماران کانسری  دراین بخش بستری می شود .

بخش هماتولوژی با مساحت ۸۶۴ متر مربع در طبقه ۲ فاز دو قرار گرفته است ۰ این بخش شامل ۶ اتاق دوتخته و ۵ اتاق یک تخته و یک اتاق ایزوله می باشد .

یک اتاق کار تمیز و یک اتاق کار کثیف مجهز به لگن خرد کن به صورت مجزا ،اتاق معاینه ،انبار تجهیزات ،اتاق هود جهت تهیه داروهای شیمی درمانیی و آبدار خانه کاملا مجهزدر بخش در نظر گرفته شده است .

یکی دیگر از ویژگیهای منحصر به فرد بخش هماتولوژی وجود اتاق روز می باشد ،این اتاق امکان ملاقات همراهیان بیمار با پزشکان یا پرستاران بخش را در فضای صمیمی و راحت مهیا می سازد .

تمامی تخت ها مجهز به سیستم مانیتورینگ  BED SAIDقابل تنظیم برای بزرگسالان و کودکان می باشد.همچنین هر تخت دارای یک کنسول و هر کنسول شامل اکسیزن مرکزی و ساکشن مرکزی و سیستم احضار پرستار است که این سیستم امکان برقراری ارتباط دو طرفه بین پرستار و بیمار ، PAGING در تمام اتاق ها و ثبت تاریخ و ساعت ارتباط بیمار با پرستار را مهیا می کند .

به کمک مانیتورینگ سنترال ایستگاه پرستاری کلیه بیماران براساس دستور پزشک معالج تحت مراقبت و مانیتورینگ قرار می گیرند.

تمام تجهیزات کامل در بخش جهت پیشبرد درمان از جمله پمپ انفوزیون؛ سرنگ پمپ ، دستگاه ECG ، پمپ خون به همراه والمر در بخش موجود می باشد.

دو ترالی اورژانس مجهز به دستگاه الکتروشوک پیشرفته موجود می باشد .

موقعیت بخش در بیمارستان فاز دو – طبقه دوم

۰۰۹۸-۵۱-۳۶۰۰۲۷۴۰

فهرست