بازتوانی قلب

بازتوانی قلب، شامل مجموعه ای از خدمات طبی شامل تغییر سبك زندگی بیمار در جهت سبك زندگی سالم و برنامه های ارتقاء سلامت بیماران مانند كنترل ریسك فاكتورهای بیماریهای قلبی عروقی كه در نهایت باعث افزایش سطح كیفی زندگی بیماران قلبی و تسریع در بازگشت به كار و روند طبیعی زندگی آنان می شود.

برنامه هایی كه در این بخش برای مراجعین ارائه و اجرا می شوند شامل ویزیت توسط پزشك بازتوانی قلب و چكاپ كلی وكنترل ریسك فاكتورهای بیماری قلی عروقی مانند پرفشارخون (HTN)، چربی خون بالا(HLP)، دیابت شیرین(DM) و درصورت نیاز به مشاوره و ویزیت، ارجاع به كلینیك های تخصصی قلب و داخلی می باشد. سایر برنامه ها شامل ترك سیگار و دیگر مواد مضر، كنترل وزن، كنترل تعارضات و بیماریهای روانی كه بر قلب و عروق و روند بیماری قلبی اثرات سوء دارند مثل استرس، اضطراب و افسردگی و… و جلسات Relaxation، برنامه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی و كنترل وزن و ارائه دستورات تغذیه سالم، برنامه فیزیوتراپی و مشاوره فعالیت های فیزیكی مناسب، مراقبت های پرستاری، برنامه های ورزشی طبی استاندارد با دستگاه های مجهز و مدرن با مانیتورینگ قلبی بر اساس نتایج اكوكاردیوگرافی و تست ورزش و سایر اندكس ها مانند اقدامات درمانی انجام گرفته مثل CABG، PTCA و نوع بیماریهای قلبی هر شخص، می باشد. برنامه بازتوانی قلب برای بیماران قلبی، چه افرادیكه عمل جراحی مثل CABGیا PTCAانجام داده باشند و چه انجام نداده باشند اجرا می شود. طبق نتایج آخرین تحقیقات در مراكز بازتوانی قلبی خارج و داخل كشور، اثرات بازتوانی قلب بسیار مفید و مؤثر می باشد و باعث كنترل علائم بیماری قلبی، افزایش توان قلبی عروقی افزایش توان فعالیتی- ورزشی، كنترل ریسك فاكتورهای بیماری قلبی عروقی و حتی كنترل پیشرفت بیماری قلبی می شود و از نظر اقتصادی نیز Cost-effective می باشد كه باعث كاهش نیاز به عمل جراحی قلب مجدد یا PTCA مجدد می شود.

بخش بازتوانی قلب بیمارستان رضوی دارای پزشك بازتوانی قلب، واحد مشاوره روانشناسی، واحد مشاوره تغذیه، واحد فیزیوتراپی، واحدNursing واحد آموزش (Education) بیماران و خانواده ها، بخش ECP و سالن های Training مجهز به تجهیزات ورزشی، پیشرفته با قابلیت كنترل سانترال می باشد.

خدماتی كه در این بخش ارائه می شوند دو قسمت می باشند: یك قسمت فاز مشاوره ای Inpatient و یك قسمت برنامه Outpatient می باشند.

فاز Inpatient برای بیماران قلبی بستری در بیمارستان انجام می شود و شامل ویزیت و مشاوره پزشك بازتوانی قلب و مشاورات و مراقبت های پرستاری، روانشناسی، تغذیه و فیزیوتراپی می باشد.

فاز Outpatientبرای بیمارانیكه از خارج بیمارستان و مطب پزشكان مراجعه می كنند و یا بیمارانی كه قبلا تحت مشاوره Inpatient قرار گرفته بودند، اجرا می شود.

فاز Outpatient مرحله اصلی بازتوانی قلب است كه در بیماران جراحی قلب پس از ۴ هفته، در بیماران مبتلا به سكته قلبی پس از ۶ هفته، و در بیماران آنژیوپلاستی پس از ۱۰ روز، قابل اجرا می باشد. در این مرحله بیماران معرفی شده توسط متخصصین و جراحان قلب پس از تشكیل پرونده جهت انجام تست ورزش و معاینات سیستم قلبی_ عروقی به كلینیك قلب ارجاع می شوند. سپس با توجه به تست ورزش و نتایج قبلی اكو، آزمایشها و پرونده بیمار برای هر بیمار نسخه ورزشی خاصی (از نظر شدت، زمان و مقدار جلسات ورزشی مورد نیاز) تجویز می شود.

برنامه ورزشی فاز Outpatient شامل بخشهای ذیل می باشد:

۱. تمرینات گرم كردن

۲. تمرینات ورزشی تردمیل- دوچرخه ثابت و دوچرخه دستی

۳. تمرینات سرد كردن و كششی كه در طی این مراحل بیمار تحت مونیتورینگ (پایش) سیستم قلب و عروق می باشد.

در این فاز نیز بیماران در جلسات آموزشی تغذیه، روانشناسی و آرام سازی (ریلاكسیشن) شركت می كند. 

مرحله بازتوانی در فضای آزاد كه شامل ورزش مطرح دوچرخه سواری و پیاده روی سریع در محیط زیبای بیمارستان می باشد نیز بزودی و راه اندازی خواهد شد تا ضمن اجرای برنامه بازتوانی بیمار به لحاظ روحی _ روانی نیز از روحیه بالا، نشاط و امید به زندگی بیشتری برخوردار شود.

در فاز Inpatient بیماران جراحی قلب، مبتلایان به سكته قلبی و بیمارانی كه تحت آنژیوپاستی (بالون) قرار گرفته اند با بخش بازتوانی قلب آشنا شده در كلاسهای آموزشی بیماریهای قلبی، كاهش عوامل خطرساز قلبی، میزان فعالیت جسمی، نحوه تغذیه و كاهش استرس شركت می كنند. در این كلاسها بیماران به همراه خانواده خود شركت كرده ضمن بازدید از بخش و نحوه انجام فعالیت های ورزشی جهت شركت در برنامه فاز Out patient و مراقبتهای لازم در منزل تأكید می شود.

با توجه به اهمیت این مرحله در بازتوانی قلب، كلاسها با حضور تیم بازتوانی قلب متشكل از متخصصین قلب و توانبخشی و نیز كارشناسان پرستاری، فیزیوتراپی، تغذیه و روانشناسی برگزار میشود و به سئوالات بیماران در زمینه های مختلف پاسخ داده می شود.

فهرست