اسناد پزشکی

واحد اسناد پزشکی بستری

واحد اسناد بستری با قدمت و فعالیتی 9 ساله در سال 93 به واسطه ماهیت مالی فعالیتهایش و بر اساس تغییرات سازمانی از دیگر بخشهای بیمارستانی تفکیک و به عنوان زیر مجموعه واحد درآمد مدیریت مالی به کار خود ادامه داد. 

اساس کار این واحد تنظیم اسناد مالی و درمانی مورد نیاز جهت ارسال به 3 بیمه اصلی خدمات درمانی، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح و 30 بیمه تکمیلی گوناگون می باشد که به طور متوسط تنظیم و ارسال ماهانه 5000 سند متفاوت را شامل می شود تا بیمارستان بتواند تمام اقدامات بالینی و درمانی خود برای هزاران بیمار بستری شده در بخش های بستری را تبدیل به مطالبات مالی و ریالی قابل توجه ای از بیمه های مذکور بنماید. 

فعالیت های این واحد جهت تنظیم، تکمیل و رفع نقص اسناد در راستای کاهش کسور مالی به طور مستقیم با 3 واحد مالی ، ترخیص و  IT بیمارستان و به طور غیر مستقیم با تمام واحدها و بخش های درمانی، کلینیکی، پارکلینکی زیر مجموعه دفتر محترم خدمات پرستاری مرتبط می شود. 

این واحد خود را مکلف می داند به جهت حفظ و دفاع از حقوق حقه بیمارستان، پزشکان محترم و بیماران عزیز در صورت بروز هرگونه تغییر اسنادی و مالی در قراردادها و مصوبات هیئت دولت یا وزارت بهداشت سریعا تغییرات مذکور را در تمامی اسناد در دست اقدام اعمال نماید که این امر خود پیگیری های بی وقفه و همکاری های تنگاتنگی را با واحد های درون و برون سازمانی متفاوتی را ایجاب می نماید. 

واحد اسناد پزشکی سرپایی

این واحد در سال 85 راه اندازی ،تشکیل و شروع به کار کرد.

این واحد با موقعیت مکانی قرار گرفته شده در طبقه +1 فاز 2 بیمارستان شامل اسناد پزشکی بستری و سرپائی می باشدکه فرایندکاری هر قسمت بصورت اختصار بشرح ذیل می باشد.      

خدماتی که این بخش انجام می دهد شامل موارد ذیل می باشد

1 – تهیه و تنظیم قراردادهای بخش های سرپایی(کلیه واحد های پاراکلینیکی،آزمایشگاه، تصویر برداری ،پزشکی هسته ای ،رادیوتراپی و پلی کلینیک) بابیمه ها(بیمه سلامت ،تامین اجتماعی،نیروهای مسلح،بانکها و سایر بیمه ها) در خصوص چگونگی انجام خدمات درمانی جهت بیماران و چگونگی پرداخت هزینه ها از سوی سازمان بیمه گر و بیماران.

2  – تهیه و تنظیم و عقد قرارداردهای پزشکان بیمارستان با سازمان های بیمه گر

3  – دریافت تعرفه های خدمات درمانی و پیگیری چگونگی اعمال آنها درHISطبق دستورالعمل ها و قراردادهای موجود.

4 – دریافت دستور العمل ها و ابلاغیه های معاونت درمان و سازمان های بیمه گردر نحوه چگونگی ارئه خدمات و پذیرش بیماران و ابلاغ وتوجیه دستورالعمل ها به کلیه پذیرش های واحد سرپایی اعم از پاراکلینیک و پلی کلینیک.

5 –  هماهنگی جهت جمع آوری و تنظیم اسناد و نسخ سرپایی و سپس براورد ارزش ریالی این اسناد که میانگین در حدود 29هزار سند در ماه می باشد و ارسال آنها به سازمان های بیمه گر و درخواست مبالغ مهم سازمان از سازمان های طرف قرارداد.

6  – پیگیری مبالغ درخواست شده از سازمان های بیمه گر و پیگیری مبالغ کسر شده که به اصطلاح اسناد پزشکی کسور نامیده می شود و ارائه دفاعیه جهت عودت مبالغ کسر شده به بیمارستان.

7  – پاسخگویی به مشکلات مراجعین و بیماران در هنگام پذیرش.

بیمارستان رضوی

خدمات پشتیبانی

بیمارستان رضوی

واحد فناوری اطلاعات IT

اینجا کلیک کنید

واحد روابط عمومی

اسناد پزشکی

واحد فنی مهندسی

اینجا کلیک کنید

واحد مخابرات

منو