اتاق عمل

اتاق های عمل ، قلب بیمارستان رضویست که در فضائی بالغ بر ۴۰۰۰مترمربع ، با طراحی فوق مدرن و داشتن ۱۸ اتاق عمل در طبقه ی اول بیمارستان امکان ارائه خدمت در تمامی زمینه های اعمال جراحی از جمله :

مغزو اعصاب،قلب،چشم،توراکس،ارتوپدی،کودکان،زیبایی،عمومی،کولورکتال

را بصورت فوق تخصصی محیا نموده است.

به توفیق نیروی انسانی کارآمد و تجهیزات کارآمد و تجهیزات فوق پیشرفته اعمال جراحی در بهترین و بالاترین سطح ارائه می گردد.

نزدیکی آن به کت لب و سایر بخش ها بسیار حائز اهمیت بوده و در شرایط اورژانس و حاد کارآیی را صدافزون می نماید.

با داشتن سیستم لامینار، فضای اتاق های عمل عاری از پارتیکل گشته و شرایط انجام اعمال جراحی را در بالاترین سطح و استاندارد حفظ می نماید.

فهرست