آندوسکوپی

بخش آندوسکوپی بیمارستان فوق تخصصی رضوی با مساحت حدود ۵۰۰ متر مربع واقع در فاز یک طبقه همکف که از سال ۱۳۸۴ شروع به کار نموده است و با حضور پزشکان فوق تخصص گوارش بالغین و اطفال و ریه ودر اختیار داشتن تجهیزات مدرن و به روز ، یکی از مجهزترین بخش های آندوسکوپی کشور به شمار می رود که در آن اقدامات متعدد درمانی و تشخیصی که خلاصه مهمترین آنها به شرح ذیل می باشد:

آندوسکوپی فوقانی
کولونوسکوپی
انتروسکوپی ( به دوروش آندوسکوپیک و کپسول )
ERCP
کلانژیوسکوپی
اندوسونوگرافی ( رادیال و لینئار )
برونکوسکوپی
EBUS
مانومتری مری و آنورکتال
PH متری

آندوسکوپی فوقانی روشی است که در آن امکان بررسی داخل مری ، معده و ابتدای روده باریک فراهم می شود و اقدامات تشخیصی و درمانی شامل PEG ( گذاشتن لوله تغذیه ای )، بستن واریس مری ، کنترل خونریزی گوارشی ، برداشتن پولیپ ها ، استنت گذاری تنگی ها و بد خیمی ها و درآوردن جسم خارجی و بسیاری از اقدامات دیگر.

کولونوسکوپی روشی که در آن دستگاه گوارش تحتانی یا سرتاسر روده بزرگ بررسی می شود و اقدامات تشخیصی و درمانی نظیر پولیپکتومی ، دیلاتاسیون کولون و تنگی ها و بدخیمی ها ، بندلیگیشن هموروئیدها صورت می گیرد.

انتروسکوپی به روش آندوسکوپروشی است که در آن روده باریک قابل بررسی می باشد و دراین روش یک آندوسکوپ قابل انعطاف از طریق دهان یا مقعد بر اساس تصمیم گیری پزشک وارد دستگاه گوارش می شود و به کمک دو بالن که روی آندوسکوپ قرار میگیرد ، دستگاه درون روده باریک حرکت می کند و با این روش امکان بررسی و درمان خونریزیهای روده باریک و نمونه برداری از روده باریک امکان پذیر می باشد.
.۲در طی اقدام تشخیصی ویدئو کپسول انتروسکوپی یک عدد کپسول مجهز به دوربین توسط بیمار بلعیده و تصاویر ارسالی در طی ۱۲ ساعت از دهان تا انتهای روده باریک ثبت می شود و در رسیوری که به بیمار وصل است ضبط شده وسپس اطلاعات در سیستم آپلود و توسط پزشک بازبینی می شود و کپسول بعد از ۲۴ ساعت خودبخود دفع می گردد.

ERCP روشی که به کمک دستگاه دئودنوسکوپی مجاری صفراوی و کیسه صفرا و پانکراس به وسیله ماده حاجب پر و با اشعه بررسی می شود (تمامی همکاران پرستار دارای فیلم بج اختصاصی هستند).اقدامات تشخیصی و درمانی در ERCP شامل تومورهای پانکراس، مجاری صفراوی ، انسدادهای صفراوی ،استنت گذاری و دیلاته کردن مجرا ، درآوردن سنگهای صفراوی و کیستهای مجاری صفراوی می باشد.امکان نمونه برداری از دهانه آمپول واتر هم امکان دارد.
کلانژیوسکوپی و سنگ شکنی در صورتیکه سنگهای مجاری صفراوی با روش ERCP و معمولی خارج نشوند با این روش سنگها شکسته و سپس خارج می شوند ضمنا در این روش امکان نمونه برداری از داخل مجاری صفراوی و ارزیابی تشخیصی و درمانی ضایعات و تنگی های خوش خیم و بدخیم هم میسر می باشد.
اندوسونوگرافی روشی اختصاصی به منظور برسی دیواره دستگاه گوارشی فوقانی و تحتانی می باشد و به کمک این روش می توان تصاویر سونوگرافی خوبی از اندامهایی که درمجاورت مجرای گوارشی قرار گرفته اند مانند مجاری صفراوی ، پانکراس گره های لنفاوی بدست آورد و دو نوع از این دستگاه که عبارتند ازRadial و Linear است که تفاوت عمده این دو دستگاه در ظرفیت های تشخیصی به لحاظ گرفتن نمونه برداری و یا انجام آسپراسیون سوزنی و اقدامات درمانی است ، با نوع رادیال صرفا برای تشخیص ضایعات استفاده می شود اما با نوع Linear می توان نمونه هم گرفت ( FNA ). در روش اندوسونوگرافی بررسی ضایعات مخاطی و زیر مخاطی از لوله گوارشی برای تشخیص و درمان امکان پذیر است و یک راهکار با ارزش و کم عارضه نسبت به جراحی می باشد و در مرحله بندی ضایعات بدخیم و نیزاقدامات تشخیصی و درمانی دستگاه گوارش مانند اتساع مجاری صفراوی ، درمان پولیپ ها ، تومورها و تخلیه کیست ها کمک کننده می باشد.

برونوسکوپی روشی است که در آن داخل سیستم تنفسی ( نای – ریه ) بررسی می شود و نمونه گیری جهت تشخیص بیماری های تنفسی انجام می گیرد و اقدامات تشخیصی و درمانی شامل استنت گذاری در راههای هوایی بدون یا با فلوروسکوپی انجام می گیرد.

EBUS : در این روش به علت برخورداری از تصویربرداری سونوگرافیک ارزیابی دقیق توده های ریوی ومدیاستن و نمونه برداری سوزنی امکان پذیر است.

مانومتری مری : در این روش بعد از بی حس شدن مجاری بینی در حالی که روی لبه تخت نشسته اید لوله پلاستیکی نازک و نرمی از راه بینی در داخل مری قرار گرفته و فشار و میزان ترشحات اسیدی و صفراوی ارزیابی می شوند.این آزمایش در موارد اختلال بلع ، سوزش سردل ، درد موقع بلع ، درد قفسه سینه و مواردی برای بررسی علل سرفه مزمن و خشونت صدا کمک کننده می باشد.

مانومتری آنورکتال : روشی است که در آن یک لوله پلاستیکی نرم و نازک که در انتهای آن یک بادکنک کوچک قرار دارد و از طریق مقعد وارد انتهای روده می شود.در این آزمایش میزان فشار عضلات و حس داخل مقعد ارزیابی می شود ودر موارد یبوست و بی اختیاری مدفوع و اختلالات عملکردی عضلانی لگنی- اختلات دفعی به کار برده می شود.

پزشکان
ما یک تیم عالی از پزشکان ماهر، بسیار با تجربه و با انگیزه فوق العاده داریم. ما برای انتظارات .، نیازها و استانداردهای شما تلاش می کنیم. با پزشکان ما در اینجا ملاقات کنید

فهرست