گفتاردرمانی ازسری رشته های توانبخشی است که به ارزیابی ودرمان اختلالات گفتار- زبان وبلع درکودکان وبزرگسالان می پردازدو شامل حیطه های تاٌخیرگفتار و زبان – کم شنوایی – لکنت زبان – آفازی واختلالات صوت و صدا –اختلالات تلفظ – شکاف کام – فلج مغزی – اختلالات یادگیری – عقب ماندگی ذهنی – اوتیسم واختلالات بلع می باشد.

خانه » گفتار درمانی

هیچ پزشکی یافت نشد.