بخش شیمی درمانی سرپایی جهت انجام کمو تراپی سرپایی بدون نیاز به بستری ،آسپیراسیون مغر استخوان ،تزریق داخل نخاعی ترانسفوزیون خون و فصد خون می باشد.

این بخش در فاز دو طبقه همکف به صورت مستطیلی شکل بوده و شامل یک سالن انتظار و دو قسمت آقایان و بانوان با دو درب ورودی مجزا می باشد.در بین این دوقسمت استیشن پرستاری واتاق کار (اتاق هود) است ، استیشن پرستاری مجهز به دو سیستم کامپیوتر و یک مانتیور سانترال می باشد .

بخش دارای دوازده تخت (6 تخت قسمت آقایان و 6 تخت در قسمت بانوان می باشد .)مجهز به ریموت کنترل و قابل تنظیم و دارای مانیتور سانترال و یک کنسول شامل اکسیژن مرکزی ساکشن مرکزی چراغ بالای سرتخت و سیستم احضار پرستار می باشد .

این سیستم قادر به برقراری ارتباط دو طرفه بین پرستار وبیمار و امکان پیج کردن و ثبت تاریخ وساعت ارتباط بیمار و پرستار است .

دستگاه ECG،ساکشن پرتابل ترمومتر دیجیتال ، پمپ انفوزیون ،سرنگ پمپ ،وپمپ خون همراه با وارمرو چراغ معاینهد جهت انجام دقیق تر اقدامات پرستاری مهیا است.

اتاق کثیف و اتاق تمیز آبدار خانه مجهز درانتهای سالن انتظار تعبیه شده است .بدار خانه مجهز درانتهای سالن انتظار تعبیه شده است .

خانه » بخش شیمی درمانی سرپایی

هیچ پزشکی یافت نشد.