جواب دهی آنلاین

مراجعه کننده گرامی برای گرفتن نتایج پاراکلینیک به موارد ذیل توجه فرمایید

1-ضروری است جواب دهی اینترنتی صرفا با مشخصات واطلاعات بیمار انجام شود.
2- لطفا در سامانه شناسه بیمار و کد ملی را در قسمت های مربوطه وارد نمایید
3-نوع نتیجه پاراکلینیک و شماره پذیرش پارا کلینیک را وارد نمایید.

تذکر : جهت دریافت جواب لطفا فقط شماره آزمایش یا تصویر برداری را بدون کاراکتر L,X در قسمت شماره پذیرش پاراکلینیک وارد نمایید.
توجه : مراجعه کننده محترم دریافت نتایج پاراکلینیک از این سامانه فقط بمنظور مشاهده می باشد . جهت دریافت اصل این نتایج باید به بیمارستان بصورت حضوری مراجعه فرمایید
تذکر : برای انجام عملیات جواب دهی از مرورگرهای Chrome یا Firefox استفاده نمایید.

جواب دهی آنلاین