کلینیک زنان

کلینیک زنان و مامایی بیمارستان فوق تخصصی رضوی شامل سه اتاق پزشک، ماما و معاینه می‌باشد.

اتاق پزشک محل ویزیت بیماران مراجعه کننده به کلینیک توسط پزشک متخصص زنان و زایمان می‌باشد.

اتاق ماما محل کنترل مادران باردار و انجام مراقبتهای پره ناتال بوده که دارای تخت معاینه، سونی کیت، ساکشن و اکسیژن مرکزی و سایر تجهیزات معاینه می‌باشد.

اتاق معاینه دارای تخت ژینکولوژی، کرایو، کوتر، اکسیژن و ساکشن مرکزی، دستگاه NST وسایل مورد نیاز جهت گذاشتن IUD و انجام پاپ اسمیر بوده، محل معاینه و انجام اقدامات درمانی بیماران توسط پزشک متخصص زنان و زایمان نیز می‌باشد.

مرکز مشاوره نازایی روزهای فرد ساعت 18-15 بصورت رایگان فعال می باشد.

پزشکان

ما یک تیم عالی از پزشکان ماهر، بسیار با تجربه و با انگیزه فوق العاده داریم. ما برای انتظارات .، نیازها و استانداردهای شما تلاش می کنیم. با پزشکان ما در اینجا ملاقات کنید
دكتر منصوره پاکدامن

دكتر منصوره پاکدامن

زنان و زایمان

دکتر ویدا تقی پور

دکتر ویدا تقی پور

جراح و متخصص زنان و زایمان