دکتر مینو نائبی

دکتر مینو نائبی

متخصص زنان و زایمان

تخصص

متخصص زنان و زایمان

اطللاعات تماس

info@razavihospital.com

ساعت های حضور در بیمارستان

متخصص زنان و زایمان