دکتر محمد وجدان پرست

دکتر محمد وجدان پرست

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان

تخصص

متخصص قلب و عروق

اطللاعات تماس

info@razavihospital.com

ساعت های حضور در بیمارستان

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان