دکتر محسن آقائی ‌حکاک

دکتر محسن آقائی ‌حکاک

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

تخصص

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

اطللاعات تماس

info@razavihospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

سوابق تحصیلی
دوره پزشکی عمومی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال 1378
دوره دستیاری تخصصی بیماریهای مغزواعصاب - دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال 1382
دوره تکمیلی اپی لپسی - مرکز فوق تخصصی صرع - دانشگاه بن آلمان ( 3 ماه ) سال 1390
دوره تکمیلی اپی لپسی - مرکز فوق تخصصی صرع - دانشگاه ارلانگن آلمان( 3 ماه ) - سال 1392
دوره تکمیلی اپی لپسی - مرکز فوق تخصصی صرع - دانشگاه مونستر آلمان (3 ماه ) - سال 1394

سوابق علمی
عضو هیئت علمی همایشهای تخصصی مغز و اعصاب - بیمارستان رضوی
ارائه سخنرانی در همایشهای ملی و بین المللی در زمینه بیماریهای صرع
شرکت در کنگره های جهانی صرع
چاپ مقاله های علمی در مجلات پزشکی

سوابق کاری
فعالیت تخصصی مغزواعصاب به عنوان طرح و ضریب K - بجنورد - سال 1389 -1383
مسئول گروه نورولوژی و بخش صرع - بیمارستان رضوی - 1396 - 1389
عضو تیم جراحی اپی لپسی -بیمارستان رضوی
عضو شورای راهبردی گروه علوم اعصاب بالینی - بیمارستان رضوی