دكتر نیلوفر نظر زاده

دكتر نیلوفر نظر زاده

متخصص زنان و زایمان

تخصص

متخصص زنان و زایمان

اطللاعات تماس

info@razavihospital.ir

ساعت های حضور در بیمارستان

سوابق تحصیلی
پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1374
تخصص زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی یابل سال 1382
 
سوابق کاری
سابقه کار در بیمارستان امام خمینی فریمان از سال 82 لغایت 85
سابقه کار در بیمارستان موسی ابن جعفر و بیمارستان رضوی از سال 85 تا کنون 
مسئول بخش زایشگاه بیمارستان رضوی