درباره معاونت آموزشی و پژوهشیمعاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان رضوی با توجه به تأکیدات مقام تولیت عظمی آستان قدس رضوی بر امر آموزش و پژوهش و تصمیم مدیریت محترم بیمارستان بر آموزش در تمام رده ها و پژوهش مداری فعالیت های بیمارستان شکل گرفته است.

تلاش جهت توسعه پژوهشهای کاربردی و گسترش مرزهای دانش و ارتقاء آگاهی و دانش پرسنل، موجب شکل گیری حمایت از برنامه های آموزشی و تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیت های بالقوه بیمارستان، پزشکان و پرسنل درمانی و غیر درمانی، از جانب ریاست محترم بیمارستان شد.
این معاونت که از ابتدای سال 1392 در بیمارستان ایجاد شده است. بخشهای مختلفی از جمله امور علمی بین الملل و کنگره ها، ترجمه، آموزش، انتشارات، مجله علمی پزشکی، خدمات پژوهشی و واحد تحقیقات را در بر می گیرد.

برگزاری کارگاهها و دوره های متنوع و مختلف آموزشی و پژوهشی، برگزاری سمینارها، کنگره ها و سمپوزیوم های داخلی و بین المللی، نیاز سنجی و برگزاری کلاس ها و کارگاههای آموزشی، ایجاد واحدهای آموزشی اعم از آموزش به بیماران، پرسنل، پزشکان، تهیه كتابچه، پمفلت و پوستر و در اختیار قراردادن آنها در دسترس كلیه پرسنل و بیماران، ارائه طرح های تحقیقاتی و همكاری با علاقه مندان برای شركت در طرح ها و ارائه مقالات، راه اندازی ژورنال بین المللی پزشكی رضوی، ارائه خدماتی چون مشاوره اینترنتی به كلیه بیماران از سرتاسر كشور و نیز خارج كشور، راه اندازی پرتال داخلی آموزش و ترجمه، تغذیه سایت بیمارستان، ترجمه متون، کتب و پمفلتها از فارسی به انگلیسی و برعکس.

تماس با معاونت آموزش و پژوهش بیمارستان رضوی 
آدرس : مشهد، بزرگراه آزادی بعد از پل قائم، بیمارستان رضوی فاز 2 طبقه سوم 
تلفن :36002888-51-0098 و 36002894-51-0098
ایمیل: research@razavihospital.com