وبینار تازه های هیپرتانسیون

27 شهریور از ساعت 16 الی 19
برنامه زمانبندی همایشاطلاعات همایش

وبینار تازه های تغذیه با شیر مادر و COVID 19

10 مهر ماه از ساعت 6 تا 7 بعداز ظهر
برنامه زمانبندی همایشاطلاعات همایش

وبینار بیماریهای تروفوبلاستیک

1 آبانماه 1399 ساعت 16 لغایت 19

برنامه زمانبندی همایشاطلاعات همایش

چالش های درمانی تومورهای مغزی

24 20 مهرماه 1399 ساعت 17 لغایت

برنامه زمانبندی همایشاطلاعات همایش

بازدید کنندگان محترم 

به علت شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی کنفرانس های حضوری برگزار نمی گردد.

 

تقویم همایش های بیمارستان رضوی

در سال جاری

فروردین

فروردین

March-April
2020
تیر

تیر

June - July
2020
مهر

مهر

September - October
2020
دی

دی

December - January
2020 - 2021
اردیبهشت

اردیبهشت

April-may
2020
مرداد

مرداد

July-August
2020
آبان

آبان

October-November
2020
بهمن

بهمن

January-February
2021
خرداد

خرداد

May-June
2020
شهریور

شهریور

August-September
2020
آذر

آذر

November-December
2020
اسفند

اسفند

February-March
2021

تماس با ما

اطلاعات تماس

تلفن: 
 36002892- 51- 98+
 36002888- 51- 98+
 36002885- 51- 98+

ایمیل:
congress@razavihospital.ir
razavihospital1@gmail.com