رویدادهای علمی سال 1392

Scientific Events (2013-2014)

نقش PCI در درمان انفارکتوس حاد میوکارد فروردین ماه 1392  Role of PCI in Treatment of Acute Myocardial Infarction
بیماریهای شایع شبکیه (دژنراسیون سنی ماکولا ARMD) خرداد ماه 1392 Common Retinal Diseases Conference
اولین دوره آموزشی کارشناسان تغذیه تیر ماه 1392 The First Nutrition Experts Seminar
ششمین کنگره بین المللی قلب و عروق رضوی مرداد ماه 1392 The Six International Cardiology Congress
دومین کنگره پرستاری بیماریهای قلبی همزمان با کنگره قلب The Second Heart Disease Nursing Congress
كارگاه تصويربرداري قلب وعروق (Cardiovascular Imaging) Cardiovascular Imaging Workshop
كارگاه تعاملي الكتروكارديوگرافي پيشرفته (Basic ECG Practice) Advanced Electrocardiography Workshop
كارگاه احياي قلبي ريوي پیشرفته(مديريت راه هوايي) (CPR) Advanced Cardiopulmonary Resuscitation Workshop
كارگاه جراحي عروق كرونر (Coronary artery surgery) Coronary Artery Surgery Workshop
كارگاه CRT optimization CRT Optimization Workshop
كارگاه ترميم دريچه آئورت (Aortic Valve Repair) Aortic Valve Repair Workshop
كارگاه كاتتريسم راست (Right Heart Catheterization) Right Heart Catheterization Workshop
كارگاه ترميم دريچه ميترال (Mitral Valve Repair) Mitral Valve Repair Workshop
كارگاه Advanced 3D Echocardiography Advanced 3D Echocardiography Workshop
کارگاه آموزشی روشهای نوین کنترل عفونتهای بیمارستانی شهریور ماه 1392 New Methods of Hospital Infectious Diseases Control Workshop
کارگاه یکروزه احیاء بالغین و الکتروشوک شهریور ماه 1392 Adult Resuscitation and Electrocution Workshop
کنفرانس یکروزه چالشهای جراحی کاتاراکت شهریور ماه 1392 Challenges of Cataract Surgery Conference
دومین کنگره بین المللی پروکتولوژی مهر ماه 1392 The Second International Proctology Congress
کارگاه اولتراسوند اندوآنال همزمان با کنگره پروکتولوژی Endoanal Ultrasound Workshop
چهارمین کنگره بین المللی گردشگری کشورهای اسلامی آذر ماه 1392 The Fourth International Conference on Islamic Countries Health Tourism
تازه های گلوکوم و تصویربرداری های مرتبط آذر ماه 1392 Updates on Glaucoma and Related Imaging
کارگاه حمایت پیشرفته تروما (ATLS) بهمن ماه 1392 ATLS  Workshop
کنفرانس اندیکاسیونهای ترانسفوزیون بهمن ماه 1392 Transfusion Indications Conference
کنفرانس مراقبت تکاملی در بخش ویژه نوزادان اسفند ماه 1392 Evolutionary Care in the Neonatal Intensive Care Unit Conference
کارگاهIPD (International Patient Department) اسفند ماه 1392 International Patient Department Workshop
کارگاه مدیریت راه هوایی در اورژانس اسفند ماه 1392  Airway Management in Emergency Workshop
کارگاه جامع پژوهشی 2 بهمن 92 تاریخ شروع Comprehensive Research Workshop