رویدادهای علمی سال 1394

Scientific Events (2015-2016)

آموزشی Chest Pain 17 فروردین ماه1394 Chest Pain Course
کلاس آموزشی CXR 24 فروردین ماه1394 Chest X-Ray Course
کنفرانس اصول فرزند پروری در لجبازی کودکان 28 فروردین ماه1394 Principles of Parenting Childish stubbornness Conference
کارگاه مراقبت های حیاتی پیشرفته تروما  ATLS 3 اردیبهشت ماه1394 ATLS Workshop
کارگاه  آموزشی بهداشت دست 15 اردیبهشت ماه1394 Hand Hygiene Workshop
کمپین بهداشت دست 16 اردیبهشت ماه1394 Hand hygiene Campaign
کلاس آموزشی CPR 23 اردیبهشت ماه1394 CPR Workshop
کلاس آموزشی شروع درمان با نوومیکس 28 اردیبهشت ماه1394 Start treatment with Novomix Conference
نخستین کنگره سرطان بیمارستان رضوی 22-21 خرداد ماه1394 The First Razavi Cancer Congress
هفتمین کنگره بین المللی قلب و عروق 16-14 مرداد ماه1394 The Seventh International Cardiovascular Congress
سمینار آموزشی مراقبت از استومی 2 شهریورماه 1394 Ostomy Cares Seminar
دومین سمپوزیوم بین المللی اپی لپسی 3 شهریورماه 1394 The Second International Epilepsy Symposium
کارگاه آموزشی نحوه کار با کیتهای PRP 5  شهریورماه 1394 How to work with PRP kits Workshop?
اولین کنگره بین المللی MS 28-27 شهریورماه 1394 The First International MS Congress
اولین کنگره بین المللی روانشناسی سرطان 13-12 مهرماه 1394 The First Cancer Psychology Congress
کنگره و کارگاه بین المللی آموزش اندوسونوگرافی 17-15 مهرماه 1394 International Endosonography Workshop and Congress
کارگاه جراحی مغز در حالت هوشیاری 24 مهرماه 1394 Conscious Brain Surgery Workshops
همایش حسابرسی داخلی و خدمات تخصصی مرتبط 10 آبانماه 1394 Internal Audit and Related Specialized Services
کلاس آموزشی نحوه استفاده از استپلرهای جراحی 22  آبانماه 1394 How to Use Surgical Staplers Seminar?
کنفرانس علمی یک روزه تاثیر کانسرها و آنتی کانسرتراپی بر قلب 28  آبانماه 1394 The Effect of Cancers and Anti-Cancer on the Heart Conference
بررسی مطالعه بالینی فاکتور هشت انسانی نوترکیب (سافاکتو) 27 آذر ماه 1394 Clinical Study of Recombinant Eight Human Factor Seminar - Saffacto
کارگاه آموزشی رادیوتراپی حین جراحی (IORT) 20 دی ماه 1394 Intraoperative Radiotherapy Workshop -IORT
کنفرانس  بیماریهای مادزادی و ساختمانی قلب 1 بهمن ماه 1394 Congenital and Structural Heart Disease Conference
مدیریت دمایی بدن Temperature Management Principles 17 بهمن ماه 1394 Temperature Management Principles Seminar
کارگاه احیاء نوزاد 19 بهمن ماه 1394 Neonatal Cardiopulmonary Resuscitation Workshop
سمینار آشنایی با درمان زخم با محصولات هارتمن و مدی هانی 4 اسفندماه 1394 Wound Healing with Hartman & Madi Honey Products Seminar
کنفرانس زایمان طبیعی بعد از سزارین 6 اسفندماه 1394 Normal Delivery After Cesarean Section Conference
کنفرانس شیر مادر 10 اسفندماه 1394 Breastfeeding Conference