رویدادهای علمی سال 1396

Scientific Events (2017-2018)

کنفرانس افق های جدید در درمانهای غیر دارویی نارسایی قلب، درمان ازدیاد فشار خون در جوانان تا میانسالی 29فروردین 1396 The New Horizon in Non-Drug Managments of Heart Failure & Hypertension in Young to Middle Aged Adults
هفدهمین کنگره سالیانه اپتومتری خراسان 15-13اردیبهشت 1396 The Seventeenth Congress of Khorasan Optometry
کنگره بین المللی Iran CTO Meeting 2017 6-5مردادماه 1396 Iran CTO Meeting 2017
کنفرانس و کارگاه رژیونال آنستزی با راهنمای سونوگرافی 19مردادماه 1396 Ultrasound Guided Regional Anesthesia Conference and Workshop
CTO Workshop (شرکت سلامت پگاه کاریز-ترومو) 21مردادماه 1396 CTO Workshop
نشست علمی معرفی داروی PDxan 30شهریورماه 1396 Introducing The Pdxan Medicine Course
نشست علمی معرفی داروی Axabin 13مهرماه 1396 Introducing The Axabin Medicine Course
کنگره بین المللی CASPIAN Meeting 2017 13-11آبانماه 1396 CASPIAN Meeting 2017
ششمین کنگره بین المللی و بیست و یکمین کنگره سالانه پزشکی هسته ای و تصویربرداری مولکولی  1-3 آذرماه 1396 The 6th International Congress and the 21st Annual Congress of Nuclear Medicine and Molecular Imaging
نشست علمی معرفی داروی Duphaston 10 دیماه 1396 Introducing The Duphaston Medicine Course
سمینار مراقبت در کم کاری تیروئید نوزادان 28 دیماه 1396 Cares in Neonatal Hypothyroidism Seminar
کارگاه معرفی محصول جایگزین بخیه(Zipline) 1 بهمن ماه 1396 Suture Replacement Product(Zipline) Workshop
تحریک الکتریکی مغز و کاربردهای آن 9بهمن ماه 1396 Electrical Stimulation of the Brain and its Applications
کنفرانس علمی احیاء نوزادان 24 بهمن ماه 1396 Neonatal Cardiopulmonary Resuscitation Workshop
کنفرانس علمی تغذیه با شیر مادر 5 اسفندماه 1396 Breastfeeding Conference
سومین کنگره بین المللی کولورکتال و اولین کنگره بین المللی لاپاراسکوپی در جراحی کولورکتال 16-18 اسفندماه 1396 The Third International Colorectal & The First Laparoscopic Colorectal Surgery Congress