برنامه کلینیک ها

مراجعه کننده محترم شما می توانید برای مشاهده ی لیست اسامی پزشکان و ساعات حضور ایشان در کلینیک بیمارستان رضوی برنامه های کلینیک هر ماه را کلیک نمایید.
توجه :ساعت کار کلینیک بصورت روزانه بغیر از ایام تعطیل در شیفت صبح از ساعت 7  الی 13:30 و در شیفت عصر از ساعت 14 الی 19 می باشد.

لیست کلینیک های بیمارستان رضوی

ورود به سامانه نوبت دهی 

لیست پزشکانی که در کلینیک حضور ندارند و یا در روزهای مشخص حضور خواهند داشت