مناقصه عمومی 

«مناقصه عمومی»

بیمارستان رضوی در نظر دارد خدمات واحد خیاط خانه خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

متقاضیان واجد شرایط در صورت تمایل می توانند جهت شرکت در مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر تا تاریخ 1398/01/25 در ساعت اداری به بیمارستان رضوی ، واحد اداری، آقای دهقان مراجعه نموده و پس از تکمیل اسناد مذکور نسبت به ارائه آن حداکثر تا پایان ساعت اداری مورخ 1398/01/31 اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 05136002092 تماس حاصل فرمایید.